Aktualności

Pilotaż e-recepty na półmetku

17 września 2018

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez farmaceutów pytania dotyczące e-recept. 

Oto one.

Czy certyfikaty potrzebne do złożenia wniosków w systemie P1 są darmowe?

W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki bezpłatnym Profilem Zaufanym lub płatnym podpisem kwalifikowanym. Pozostałe certyfikaty, generowane w ramach składania wniosku w SOW( System Obsługi Wniosków https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek) są bezpłatne.

Czy system P1 będzie integralny z systemem NFZ?

Tak, prace w zakresie projektu P1 obejmują integrację z systemem NFZ. Sprawozdania do NFZ w okresie pilotażu są wysyłane na dotychczasowych zasadach.

Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki?

Tożsamość na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 jest weryfikowana na podstawie danych rejestrowych (Centralny Rejestr Farmaceutów oraz Rejestr Aptek) oraz Profilu Zaufanego/ podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w SOW (System Obsługi Wniosków: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek). Najważniejsze dane to Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ), data wystawienia NPWZ oraz PESEL.

Na postawie jakiego słownika leków system P1 będzie weryfikował poprawność przepisanego przez lekarza leku (Bazyl, Bloz)?

Lek będzie weryfikowany za pomocą kodu EAN, a poprawność kodu EAN będzie sprawdzana w Rejestrze Leków Systemu P1.

Kto ma dostęp do IKP?

Do konta IKP (Internetowe Konto Pacjenta) ma dostęp każda osoba, która posiada Profil Zaufany https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany Po jego założeniu można zalogować się bezpośrednio do IKP (https://pacjent.gov.pl/)

Czy IKP jest już dostępne?

IKP jest dostępne od momentu rozpoczęcia pilotażu e-recepty.

Czy IKP będzie zintegrowane z ZIP?

Tak.

Czy system ułatwi sprawozdawczość dla NFZ?

Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.

Dlaczego w ramach pilotażu e-recepty nie jest analizowany i niwelowany problem z receptami, które są błędnie wystawiane w gabinetach?

Takie walidacje po stronie systemów gabinetowych byłyby rozwiązaniem wielu problemów na etapie realizacji recept w aptekach. W trakcie prac projektowych analizowane były walidacje dla systemów gabinetowych, lecz nadal największym problemem jest kwestia aktualności słowników.

Czy nierefundowane recepty trafią do WIF?

Na chwilę obecną nie ma takiej integracji systemu P1 z systemem WIF (i nie jest ona planowana w perspektywie do 2020 r.).

W jaki sposób inspektor WIF będzie miał dostęp do dokumentów realizacji?

Na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe zasady kontroli recept nierefundowanych.

Jak długo e-recepta będzie przechowywana w systemie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób będą identyfikowane leki gotowe, jak i na leki recepturowe?

Po kodzie EAN (lub jego odpowiedniku) na podstawie danych zawartych w Rejestrze Leków.

Czy w ramach pilotażu e-recepty będą realizowane zarówno recepty na leki gotowe, jak i recepturowe?

Tak, zarówno e-recepty na leki gotowe, jak i na leki recepturowe są realizowane w trakcie pilotażu.

Czy będzie można realizować e-recepty w aptekach pilotażowych po zakończeniu pilotażu?

Wszystko zależy od przebiegu pilotażu, ale założenie jest takie, że system będzie działać nieprzerwanie.

Czy farmaceuci mają mieć obowiązkowo Profil Zaufany?

Profil Zaufany będzie istotny dla kierowników aptek na potrzeby złożenia wniosku do Systemu P1. Należy pamiętać, że inną opcją podpisania wniosku jest podpis kwalifikowany.

Czy będzie możliwość korekty e-recepty przez farmaceutę, np. zmiana odpłatności?

Treść e-recepty nie podlega modyfikacji przez farmaceutę. Jednak zmiana poziomu odpłatności jest możliwa i w takiej sytuacji odpłatność ta będzie odnotowana w Dokumencie Realizacji Recepty (odpowiednik obecnej taksacji). O szczegóły, w jaki sposób można to zrobić technicznie, należy dopytać dostawcę oprogramowania aptecznego.

Czy e-recepty będą archiwizowane?

Tak, e-recepty będą przechowywane w systemie P1 tak długo, jak zobowiązują do tego przepisy prawa.

W jaki sposób będzie wyglądało zestawienie e-recept (tzw. paski dla recept refundowanych/nierefundowanych)?

Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie pojawi się znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej. O szczegóły należy pytać dostawcę oprogramowania.

Czy w trakcje realizacji erecepty będzie można zmienić ilość wydawanych opakowań? Jeśli tak, do jakiego momentu realizacji?

Obowiązują takie same zasady, jak dotychczas, tzn. rezygnacji przed zafiskalizowaniem transakcji można dokonać zawsze, a po zakończeniu transakcji można wykonać korektę. Wprowadzenie e-recept nie zmienia w żaden sposób tego procesu.

Jak będzie wyglądała e-recepta na leki recepturowe? Czy będzie dostępny przepis?

Zarówno na e-recepcie, jak i na wydruku informacyjnym o receptach (wydruk przynoszony przez pacjenta z gabinetu lekarskiego) będzie znajdował się skład danego leku recepturowego.

Jak przebiegać będzie anulowanie realizacji e-recepty?

Korekta Dokumentu Realizacji Recepty w systemie aptecznym będzie wyglądała tak samo jak wycofanie realizacji recepty papierowej. Wysyłany będzie komunikat do Systemu P1 z korektą realizacji recepty, dane te po zapisaniu w P1 będą stanowiły aktualną wersję Dokumentu Realizacji Recepty.

Jak pacjent ma przekazać kody dostępowe farmaceucie?

Kod dostępowy do zbiorczej recepty znajduje się na wydruku informacyjnym oraz w wiadomości SMS /e-mail (o ile pacjent na swoim koncie IKP zaznaczył, że chce otrzymywać powiadomienia o wystawionych zbiorczych receptach w wiadomościach SMS/e-mail).

Jak będzie wyglądać proces przy wydawaniu zamienników leków?

Zamienniki będą wydawane w taki sam sposób jak obecnie – proces się nie zmienia. W IKP pacjent będzie mógł zobaczyć, jaki lek był wypisany na e-recepcie, a jaki został wydany.

Jak wygląda procedura korekty przy złym wypisaniu dawkowania lub odpłatności?

Nie ma możliwości korekty wystawionej e-recepty, w przypadku błędów lekarz może wystawić nową e-receptę, a starą anulować.

Jak sprawdzić poprawność wydanych leków na koniec dnia?

System apteczny powinien zapewnić możliwość retaksacji e-recept.

Czy kody EAN będą uwzględniać wielkości opakowań leków?

Właśnie kod EAN jest identyfikatorem opakowania leku.

Czy system będzie wskazywał zamienniki leków z recepty?

Za wskazywanie zamienników leków odpowiada system apteczny, więc będzie się to odbywało na takiej samej zasadzie jak dotychczas.

Czy będzie można zmieniać uprawnienia pacjentów do zniżek?

Wszelkie zmiany są możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, wprowadzenie e-recept tego nie zmienia.

Kiedy będą przesyłane korekty do NFZ?

Sprawozdania do NFZ, jak i ich korekty będą wysyłane na dotychczasowych zasadach.

Czy nadal przy wydawaniu leków potrzebne będzie skanowanie opakowań?

Wydawanie leków odbywać się będzie tak samo jak dotychczas.

Czy farmaceuta będzie miał dostęp do historii e-recept pacjentów?

Na chwilę obecną farmaceuta nie ma takiego dostępu. Ministerstwo Zdrowia prowadzi działania związane z pilotażem opieki farmaceutycznej.

Czy farmaceuta będzie mógł zablokować, anulować receptę?

Farmaceuta będzie mógł zablokować e-receptę w przypadku e-recepty na lek recepturowy, aby mieć możliwość Wykonania leku z recepty. Anulować receptę może jedynie osoba, która ją wystawiła.

Jak będzie tworzony wykaz dzienny w przypadku realizacji recept papierowych i elektronicznych w aptece?

Zestawienie będzie wyglądało w taki sam sposób, jak w przypadku recept papierowych, przy czym na zestawieniu przy e-recepcie powinien pojawić się odpowiedni znacznik pozwalający na odróżnienie e-recepty od recepty papierowej. Kwestię należy omówić z dostawcą oprogramowania aptecznego.

Czy farmaceuta będzie mógł sprawdzić stan realizacji recepty?

Farmaceuta będzie miał dostęp do e-recept, które zrealizowano w jego aptece. W takim przypadku może sprawdzić, czy dana recepta została zrealizowana w całości, czy częściowo.

Czy możliwe będzie wydrukowanie przepisu na lek recepturowy?

Takie rozwiązanie zapewnia system apteczny. Należy pamiętać, że jeśli pacjent przyjdzie do apteki z wydrukiem Informacyjnym, to na wydruku skład leku recepturowego będzie się znajdował.

Czy możliwe będzie cofnięcie recepty po wysłaniu sprawozdania do NFZ?

Korektę e-recepty wykonuje się na dotychczasowych zasadach, podobnie korektę sprawozdań do NFZ.

Czy ktoś poza pacjentem będzie mieć dostęp do e-recepty?

Na chwilę obecną dostęp do e-recept ma tylko pacjent na swoim koncie IKP.

Czy w aptekach będzie konieczność drukowania jakichś dokumentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy będzie możliwość wydania leku po terminie realizacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z tym, jak zostanie to wprowadzone w systemie aptecznym.

Czy będzie dostęp do taksacji archiwalnych?

Dostęp pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta w przypadku ich wycofania?

Tak, jak najbardziej.

Co będzie w przypadku, gdy lekarz wypisze lek, który będzie zarejestrowany, ale nie będzie w obrocie?

Należy postąpić zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami. Można w takiej sytuacji np. wydać zamiennik.

Czy jeśli jedna recepta zostanie zrealizowana częściowo w jednym okresie rozliczeniowym, a następnie pozostałą część opakowań z recepty wydam w kolejnym okresie rozliczeniowym, to nie będzie problemu?

Nie będzie to stanowiło problemu. Od początku trwania pilotażu takie realizacje są przyjmowane przez NFZ.

 

 

Źródło: https://csioz.gov.pl/pl/

Źródło: Puls Farmacji
https://pulsfarmacji.pl/4704894,51513,pilotaz-e-recepty-najczesciej-zadawane-pytania-farmaceutow

 

 
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.