Aktualności

Ocalić wzrok

27 listopada 2018

Elektroniczne implanty czy terapia genowa to wciąż dopiero przyszłość w leczeniu chorób oczu, jednak coraz więcej pacjentów ma dostęp do nowoczesnych leków powstrzymujących utratę wzroku – mówili uczestnicy konferencji, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

Wśród groźnych schorzeń prowadzących do utraty widzenia ważne miejsce zajmują zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) oraz retinopatia cukrzycowa, a zwłaszcza cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Na szczęście pojawiły się podawane do wnętrza oka leki, które pozwalają powstrzymać chorobę, a w niektórych przypadkach poprawić widzenie. Obecnie leczonych jest nimi około 20 tys. osób.

Koszty leczenia AMD to obecnie około 100 milionów złotych. Jednak koszty związane z utratą wzroku przez chorych idą w miliardy - mówił prof. Robert Rejdak z Katedry Okulistyki UM w Lublinie podczas konferencji "Wczoraj, dziś, jutro leczenia siatkówki i plamki żółtej – wyzwania i nadzieje”. "Utrata wzroku oznacza miedzy innymi konieczność wypłacania renty” – zwracał uwagę prof. Marek Rękas Konsultant Krajowy do spraw Okulistyki.

„Program leczenia AMD jest jednym z największych programów lekowych w Polsce. Potrzebujemy więcej pieniędzy, ale także większej liczby mniejszych ośrodków leczenia, aby było ono bardziej dostępne dla pacjentów. Terapia jest uciążliwa. Każdy z 7 zastrzyków ciągu roku wymaga przyjazdu pacjenta do ośrodka” - mówił prof. Marek Rękas.

Prof. Marek Rękas mówił, że najbardziej opłacalna jest jednak profilaktyka, w tym telemedycyna. W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad zastosowaniem telemedycyny w profilaktyce chorób oczu - dodał.

Pacjenci wiążą duże nadzieje z najnowszymi osiągnieciami medycyny – np. terapią genową. Zarejestrowano jak dotąd jeden lek (Luxturna), działający na mutację RPE65, jedną z około 70 odmian uwarunkowanego genetycznie zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (retinitis pigmentosa). Niektóre z tych odmian mogą być spowodowane przez mutacje zaledwie jednego lub kilku z nawet kilkuset genów. Zatem opracowanie odpowiednich terapii nie będzie łatwe. Jednak dzieci i młodzi ludzie mają nową perspektywę – ich genetycznie uwarunkowane choroby będą mogły być w przyszłości leczone. W Polsce już pojawiła się możliwość zdiagnozowania tego rodzaju wad genetycznych – na razie odpłatnie.

Jak mówili uczestniczący w konferencji specjaliści, pierwszym objawem AMD są trudności z widzeniem w ciemności. Później pojawia się ograniczenie pola widzenia. Bywa, że pacjent zauważa je dopiero, gdy pole widzenia zawęziło się do kilku procent. Ze względu na wolny postęp zmian chorobowych, dotknięte nimi osoby stopniowo przystosowują się do nowej sytuacji. „Gdy mi coś upadło, starałem się usłyszeć, gdzie upada. Gdy nalewałem wodę do kubka, słyszałem, ile jej jest" - mówił jeden z chorych na AMD.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Retina AMD Polska, działająca od 20 lat organizacja społeczna założona z inicjatywy osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki. Misją Stowarzyszenia jest edukacja oraz zabieganie o równy dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zgodnych z najnowszymi wytycznymi i standardami. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia: www.retinaamd.org.pl (PAP)

 
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.