Index leków

Szczepionki

 • Act-HIB, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera 10 µg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typu b skoniugowanego z toksoidem tężcowym (18-30 µg).)
 • Adacel, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3).)
 • Agrippal, Novartis Vaccines and Diagnostic (1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.)
 • Avaxim 160 U, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera 160 jednostek antygenowych inaktywowanego wirusa zapalenia wątroby typu A.)
 • BCG Szczepionka SSI, Statens Serum Institut (1 dawka (0,1 ml) zawiera 2-8 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis. 1 dawka (0,05 ml) zawiera 1-4 x 105 CFU żywych atenuowanych Mycobacterium bovis.)
 • Begrivac, Novartis Vaccines and Diagnostic (1 dawka (0,5 ml) zawiera oczyszczone antygeny wirusa grypy typu A i B, oczyszczonego, rozszczepionego i inaktywowanego (szczepionka jest zgodna z rekomendacją WHO oraz decyzją EU na bieżący sezon).)
 • Bexsero, Novartis Vaccines and Diagnostic (1 dawka (0,5 ml) zawiera: 50 µg rekombinowanego białka fuzyjnego NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B, 50 µg rekombinowanego białka NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B, 50 µg rekombinowanego białka fuzyjnego fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B (wytwarzane w komórkach E. coli przy użyciu technologii rekombinacji DNA, adsorbowane na wodorotlenku glinu), 25 µg pęcherzyków błony wewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 Neisseria meningitidis grupy B - mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego przeciwciało PorA P1.4 (adsorbowane na wodorotlenku glinu).)
 • Boostrix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny Bordetella pertussis (8 µg toksoidu krztuścowego, 8 µg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 µg pertaktyny).)
 • Boostrix Polio, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny Bordetella pertussis (8 µg toksoidu krztuścowego, 8 µg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 µg pertaktyny) oraz inaktywowany poliowirus (40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 - szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero, 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 - szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero, 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 - szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero).)
 • Broncho-Vaxom, OM Pharma (1 kaps. zawiera 3,5 mg lub 7 mg; 1 saszetka zawiera 3,5 mg liofilizowanych lizatów bakteryjnych z Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus sanguinis i Moraxella catarrhalis.)
 • Clodivac, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego.)
 • D-Szczepionka błonicza adsorbowana, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego.)
 • d-Szczepionka błonicza adsorbowana, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego.)
 • DT-Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana, IBSS Biomed (0,5 ml preparatu zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego i nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego.)
 • DTaP Szczepionka SSI, Statens Serum Institut (0,5 ml (1 dawka) zawiera anatoksynę błoniczą nie mniej niż 30 j.m. (25 Lf), anatoksynę tężcową nie mniej niż 40 j.m. (7 Lf) i 40 µg anatoksyny krztuścowej.)
 • DTaP-IPV Szczepionka SSI, Statens Serum Institut (0,5 ml (1 dawka) zawiera nie mniej niż 30 j.m. (25 Lf) toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. (7 Lf) toksoidu tężcowego, 40 µg toksoidu krztuścowego, inaktywowany wirus polio (Salk), typ 1 - 40 jednostek antygenu D, inaktywowany wirus polio (Salk), typ 2 - 8 jednostek antygenu D, inaktywowany wirus polio (Salk), typ 3 - 32 jednostki antygenu D.)
 • DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana, IBSS Biomed (0,5 ml szczepionki zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 4 j.m. zawiesiny Bordetella pertussis.)
 • Dultavax, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz inaktywowany poliowirus (40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 - szczep Mahoney, 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 - szczep MEF-1, 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 - szczep Saukett).)
 • Engerix B, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka dla dzieci (0,5 ml) zawiera 10 µg; 1 dawka dla dorosłych (1 ml) zawiera 20 µg rekombinowanego antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg), adsorbowanego na wodorotlenku glinu.)
 • Euvax B, LG Life Sciences Poland (Szczepionka dla dzieci: 1 fiolka 0,5 ml (1 dawka) zawiera 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B. Szczepionka dla dorosłych: 1 fiolka 1 ml (1 dawka) zawiera 20 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.)
 • Fluarix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający antygeny odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Skład szczepionki jest aktualizowany corocznie w zależności od danych epidemiologicznych, zgodnie z zaleceniami WHO i UE.)
 • Havrix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (1 ml) dla dorosłych HAVRIX Adult zawiera nie mniej niż 1440 j. ELISA wirusa zapalenia wątroby typu A. 1 dawka (0,5 ml) dla dzieci i młodzieży HAVRIX 720 Junior zawiera nie mniej niż 720 j. ELISA wirusa zapalenia wątroby typu A.)
 • HBVax PRO, Sanofi Pasteur MSD (1 fiolka 0,5 ml zawiera 5 µg; 1 fiolka 1 ml zawiera 10 µg; 1 fiolka 1 ml zawiera 40 µg antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.)
 • Hepavax-Gene TF, Berna Biotech Italia (1 dawka dla dzieci (0,5 ml) zawiera 10 µg rekombinowanego antygenu powierzchniowego wirusa hepatitis B (HBsAg); 1 dawka dla dorosłych (1 ml) zawiera 20 µg rekombinowanego HBsAg.)
 • Hexacima, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera (adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym - 0,6 mg Al3+): nie mniej niż 20 j.m. toksoidu błoniczego; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego; antygeny Bordatella pertussis (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej); 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa wzw B (wytwarzany w komórkach drożdży Hansenula polymorpha metodą rekombinacji DNA); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 12 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu) związanego z około 22-36 µg białka tężcowego.)
 • Hiberix™, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera 10 µg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego Hib kowalencyjnie związanego z ok. 20-40 µg toksoidu tężcowego (PRP-T).)
 • IDflu, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,1 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy następujących szczepów: A (H1N1) - 9 µg lub 15 µg HA, A (H3N2) - 9 µg lub 15 µg HA oraz B - 9 µg lub 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.)
 • Imovax Polio, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera: 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1; 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2; 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3.)
 • Infanrix hexa, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); 10 µg antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa hepatitis B adsorbowanego na fosforanie glinu; inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu) adsorbowanego na fosforanie glinu, związanego z około 25 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.)
 • Infanrix™ - DTPa, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu oraz antygeny Bordetella pertussis (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej, 8 µg pertaktyny) adsorbowane na wodorotlenku glinu.)
 • Infanrix™ - IPV + Hib, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu; antygeny Bordatella pertusis (25 µg toksoidu krztuścowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu, 8 µg pertaktyny adsorbowanej na wodorotlenku glinu); inaktywowany poliowirus - 40 j. antygenu D wirusa polio typ 1 (szczep Mahoney namnażany w hodowli komórek Vero), 8 j. antygenu D wirusa polio typ 2 (szczep MEF-1 namnażany w hodowli komórek Vero), 32 j. antygenu D wirusa polio typ 3 (szczep Saukett namnażany w hodowli komórek Vero); 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b (fosforanu polirybozylorybitolu), związanego z około 20-40 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.)
 • Inflexal V, Crucell Italy (1 dawka 0,5 ml zawiera inaktywowany antygeny powierzchniowe wirusa odpowiadające szczepom: A (H3N2) - 15 µg, A (H1N1) - 15 µg oraz B - 15 µg. )
 • Influvac, BGP Products B.V. (1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.)
 • Ismigen, Lallemand (1 tabl. zawiera 7 mg lizatu bakterii: 6 mld Staphylococcus aureus, 6 mld Streptococcus pyogenes, 6 mld Streptococcus viridans, 6 mld Klebsiella pneumoniae, 6 mld Klebsiella ozaenae, 6 mld Haemophilus influenzae, 6 mld Neisseria catarrhalis, 6 mld Streptococcus pneumoniae oraz 43 mg glicyny.)
 • M-M-R® II, MSD Polska (1 fiolka (1 dawka) zawiera: wirus odry (szczep Enders-Edmonston) - nie mniej niż 1000 CCID50, wirus świnki (szczep Jeryl Lynn) - nie mniej niż 5000 CCID50, wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3) - nie mniej niż 1000 CCID50.)
 • M-M-RVAXPRO, Sanofi Pasteur MSD (1 dawka (0,5 ml) zawiera żywe, atenuowane wirusy: odry (szczep Enders - Edmonston) - nie mniej niż 1×103 CCID50, świnki (szczep Jeryl Lynn) - nie mniej niż 12,5×103 CCID50, różyczki (szczep Wistar RA 27/3) - nie mniej niż 1×103 CCID50 . CCID50 - dawka zakaźna dla 50% komórek hodowli.)
 • Meningo A + C, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) odtworzonej szczepionki zawiera polisacharydy Neisseria meningitidis z grupy A - 50 µg i z grupy C - 50 µg.)
 • Menitorix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera 5 µg polisacharydu Haemophilus typ b związanego z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym (12,5 µg) oraz 5 µg polisacharydu Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) związanego z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym (5 µg). Lek zawiera sód (75 µmol/dawkę).)
 • Menveo, Novartis Vaccines and Diagnostic (1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera: 10 µg oligosacharydu meningokoków grupy A, 5 µg oligosacharydu meningokoków grupy C, 5 µg oligosacharydu meningokoków grupy W135 oraz 5 µg oligosacharydu meningokoków grupy Y, skoniugowanych z białkiem CRM197 Corynebacterium diphtheriae. )
 • NeisVac-C, Baxter Polska (1 dawka (0,5 ml) zawiera 10 µg polisacharydu Neisseria meningitidis C (szczep C 11) skoniugowanego z 10-20 µg toksoidu tężcowego i adsorbowanego na wodorotlenku glinu.)
 • Nimenrix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera 5 µg polisacharydu Neisseria meningitidis grupy A, 5 µg polisacharydu Neisseria meningitidis grupy C, 5 µg polisacharydu Neisseria meningitidis grupy W-135 i 5 µg polisacharydu Neisseria meningitidis grupy Y.)
 • PedvaxHIB, MSD Polska (1 fiolka (0,5 ml) zawiera 7,5 µg fosforanu polirybozorybitolu (PRP) Haemophilus influenzae typu b, adsorbowanego na wodorotlenku glinu, sprzężonego ze 125 µg kompleksu białkowego błony zewnętrznej meningokoków grupy B.)
 • Pentaxim™, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, 25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg krztuścowej hemaglutyniny włókienkowej, 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1, 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2, 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3, 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typu b skoniugowanego z 18-30 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym.)
 • Pneumo 23, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera po 25 µg polisacharydu otoczkowego każdego z 23 serotypów Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.)
 • Pneumovax 23, MSD Polska (1 dawka (0,5 ml) zawiera po 25 µg polisacharydu otoczkowego każdego z 23 serotypów Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.)
 • Polyvaccinum, IBSS Biomed (1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie w ilości komórek: 50 milionów Staphylococcus aureus, 50 milionów Staphylococcus epidermidis, 10 milionów Streptococcus salivarius, 10 milionów Streptococcus pneumoniae, 10 milionów Streptococcus pyogenes, 20 milionów Escherichia coli, 10 milionów Klebsiella pneumoniae, 10 milionów Haemophilus influenzae, 20 milionów Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 10 milionów Moraxella catarrhalis.)
 • Polyvaccinum, IBSS Biomed (Polyvaccinum submite. 1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie w ilości komórek: 5 milionów Staphylococcus aureus, 5 milionów Staphylococcus epidermidis, 1 milion Streptococcus salivarius, 1 milion Streptococcus pneumoniae, 1 milion Streptococcus pyogenes, 2 milony Escherichia coli, 1 milion Klebsiella pneumoniae, 1 milion Haemophilus influenzae, 2 miliony Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 1 milion Moraxella catarrhalis. Polyvaccinum mite. 1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie w ilości komórek: 50 milionów Staphylococcus aureus, 50 milionów Staphylococcus epidermidis, 10 milionów Streptococcus salivarius, 10 milionów Streptococcus pneumoniae, 10 milionów Streptococcus pyogenes, 20 milonów Escherichia coli, 10 milionów Klebsiella pneumoniae, 10 milionów Haemophilus influenzae, 20 milionów Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 10 milionów Moraxella catarrhalis. Polyvaccinum forte. 1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie w ilości komórek: 500 milionów Staphylococcus aureus, 500 milionów Staphylococcus epidermidis, 100 milionów Streptococcus salivarius, 100 milionów Streptococcus pneumoniae, 100 milionów Streptococcus pyogenes, 200 milonów Escherichia coli, 100 milionów Klebsiella pneumoniae, 100 milionów Haemophilus influenzae, 200 milionów Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 100 milionów Moraxella catarrhalis.)
 • Prevenar, Wyeth Lederle Vaccines (1 dawka (0,5 ml) zawiera mieszaninę wysokooczyszczonych polisacharydów Streptococcus pneumoniae serotypów: 4 (2 µg), 6B (4 µg), 9V (2 µg), 14 (2 µg), 18C (2 µg), 19F (2 µg) i 23F (2 µg) skoniugowanych z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowanych na fosforanie glinu (0,5 mg).)
 • Prevenar 13, Wyeth Lederle Vaccines (1 dawka (0,5 ml) zawiera mieszaninę wysokooczyszczonych polisacharydów Streptococcus pneumoniae serotypów: 1 (2,2 µg), 3 (2,2 µg), 4 (2,2 µg), 5 (2,2 µg), 6A (2,2 µg), 6B (4,4 µg), 7F (2,2 µg), 9V (2,2 µg), 14 (2,2 µg), 18C (2,2 µg), 19A (2,2 µg), 19F (2,2 µg), 23F (2,2 µg) skoniugowanych z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowanych na fosforanie glinu (0,125 mg).)
 • Priorix-Tetra, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 103 CCID50 wirusa odry szczepu Schwarz, nie mniej niż 104,4 CCID50 wirusa świnki szczepu RIT 4385 (pochodzącego ze szczepu Jeryl Lynn), nie mniej niż 103 CCID50 wirusa różyczki szczepu Wistar RA 27/3 oraz nie mniej niż 103,3 PFU wirusa ospy wietrznej szczepu OKA.)
 • Priorix™, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera żywe atenuowane wirusy odry (szczep Schwarz), wirusy świnki (szczep RIT 4385) i wirusy różyczki (szczep Wistar RA 27/3).)
 • Pseudovac, IBSS Biomed (1 ml szczepionki zawiera antygeny Pseudomonas aeruginosa - 7 immunotypów.)
 • Rotarix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (1,5 ml) zawiera nie mniej niż 106 CCID50 ludzkiego rotawirusa, żywego, atenuowanego. Preparat zawiera sacharozę.)
 • RotaTeq, Sanofi Pasteur MSD (1 dawka (2 ml) zawiera nie mniej niż 2,2 x 106 IU rotawirusa serotypu G1, 2,8 x 106 IU rotawirusa serotypu G2, 2,2 x 106 IU rotawirusa serotypu G3, 2,0 x 106 IU rotawirusa serotypu G4 oraz 2,3 x 106 IU rotawirusa serotypu P1[8]. Preparat zawiera sacharozę.)
 • Rouvax, Sanofi Pasteur (1 fiolka zawiera nie mniej niż 1000 TCID50 żywego atenuowanego wirusa odry (szczep Schwarz) w postaci liofilizatu.)
 • Stamaril, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 1000 jednostek LD50 żywego atenuowanego wirusa żółtej febry (szczep 17 D-204).)
 • Synflorix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera mieszaninę polisacharydów pneumokokowych serotypów: 1 - 1 µg, 4 - 3 µg, 5 - 1 µg, 6B - 1 µg, 7F - 1 µg, 9V - 1 µg, 14 - 1 µg, 18C - 3 µg, 19F - 3 µg, 23F - 1 µg adsorbowanych na fosforanie glinu (0,5 mg). Polisacharydy, serotypy 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14 i 23F, są skoniugowane z białkiem nośnikowym D pochodzącym z bezotoczkowych szczepów Haemophilus influenzae (9-16 µg). Polisacharyd serotyp 18C jest skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym (5-10 µg). Polisacharyd serotyp 19F jest skoniugowany z toksoidem błoniczym jako nośnikiem białkowym (3-6 µg).)
 • Szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Biomed Lublin (1 dawka (0,1 ml) zawiera 50 µg półsuchej masy prątków BCG co odpowiada od 150 000 do 600 000 żywych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau. Szczepionka 10-dawkowa.)
 • Szczepionka tężcowa adsorbowana (T), Biomed Warszawa (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodnionym (nie więcej niż 1,25 mg Al3+).)
 • Tetana, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego.)
 • Tripacel, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, 10 µg toksoidu krztuścowego (PT), 5 µg hemaglutyniny włokienkowej (FHA), 3 µg pertaktyny (PRN) oraz 5 µg fimbrii typu 2 i 3 (FIM).)
 • Twinrix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (1 ml) szczepionki zawiera: 720 j. ELISA inaktywowanych wirusów WZW typu A adsorbowanych na wodorotlenku glinu oraz 20 µg rekombinowanego antygenu powierzchniowego HBsAg adsorbowanego na fosforanie glinu.)
 • Ty-Szczepionka durowa, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5x108 i nie więcej niż 1x109 inaktywowanych pałeczek duru brzusznego.)
 • Typhim Vi, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera 0,025 mg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2).)
 • TyT-Szczepionka durowo-tężcowa, IBSS Biomed (1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 5x108 i nie więcej niż 1x109 inaktywowanych bakterii Salmonella typhi oraz nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego.)
 • Vaqta, MSD Polska (1 dawka szczepionki (0,5 ml lub 1 ml) zawiera 25 U lub 50 U inaktywowanego wirusa zapalenia wątroby typu A.)
 • Varilrix, GlaxoSmithKline Biologicals (1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2000 PFU żywych, atenuowanych wirusów Varicella zoster (szczep Oka).)
 • Vaxigrip, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy następujących szczepów: A (H1N1) - 15 µg HA, A (H3N2) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.)
 • Verorab, Sanofi Pasteur (1 dawka (0,5 ml) zawiera co najmniej 2,5 j.m. inaktywowanego wirusa wścieklizny (szczep Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M) namnażanego w komórkach VERO.)
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.