Index leków

Substytuty osocza i płyny infuzyjne

 • 0,9% Sodium chloride - Braun, B.Braun (1 ml roztworu zawiera 9 mg chlorku sodu.)
 • 10% Dekstran 40 000, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 10,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej 40 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.)
 • 6% Dekstran 70 000, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 6,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej około 70 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.)
 • 6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter, Baxter Polska (1000 ml 6% (10%) roztworu zawiera 60 g (100 g) hydroksyetyloskrobi 200/0,5.)
 • Accusol 35, Baxter Polska (Skład (na 1000 ml): komora duża A: 0,343 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,136 g sześciowodnego chlorku magnezu, 7,66 g chlorku sodu; komora mała B: 12,9 g wodorowęglanu sodu. Końcowy roztwór po zmieszaniu (na 1000 ml): 0,257 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,102 g sześciowodnego chlorku magnezu, 6,14 g chlorku sodu, 2,94 g wodorowęglanu sodu. Skład jonowy końcowego roztworu (na 1000 ml): 1,75 mmol wapnia, 0,5 mmol magnezu, 140 mmol sodu, 109,5 mmol chlorków, 35 mmol wodorowęglanów. Osmolarnośc teoretyczna 287 mOsm/l.)
 • Addamel N, Fresenius Kabi (1 ml preparatu zawiera 0,02 µmol chromu, 2 µmol miedzi, 2 µmol żelaza, 0,5 µmol manganu, 0,02 µmol molibdenu, 10 µmol cynku, 5 µmol fluoru, 0,1 µmol jodu, 0,04 µmol selenu oraz 5,12 µmol sodu i 0,1 µmol potasu. Osmolalność ok. 3100 mOsm/kg H2O, pH: 2,2.)
 • Addiphos, Fresenius Kabi (1 ml preparatu zawiera 2 mmol fosforanów, 1,5 mmol sodu, 1,5 mmol potasu. Osmolalność: 3200 mOsm/kg H2O, pH 6,2-6,5.)
 • Albiomin, Biotest Pharma (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, w tym co najmniej 95% albuminy ludzkiej.)
 • Alburex, CSL Behring (1 l roztworu zawiera 50 g lub 200 g białka całkowitego, w tym co najmniej 96% albuminy ludzkiej. Alburex 5 jest łagodnie hipoonkotyczny w stosunku do normalnego osocza. Alburex 20 jest hipoonkotyczny w stosunku do normalnego osocza.)
 • Aminomix 1 Novum, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 2,5 g izoleucyny, 3,7 g leucyny, 4,125 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 3,3 g lizyny), 2,15 g metioniny, 2,55 g fenyloalaniny, 2,2 g treoniny, 1 g tryptofanu, 3,1 g waliny, 6 g argininy, 1,5 g histydyny, 5,5 g glicyny, 3,25 g seryny, 0,2 g tyrozyny, 0,5 g tauryny, 7 g alaniny, 5,6 g proliny, 4,59 g glicerofosforanu sodu, 4,5 g kwasu octowego lodowatego, 0,61 g chlorku magnezu siedmiowodnego, 0,294 g chlorku wapnia dwuwodnego, 5,45 mg chlorku cynku, 1,169 g chlorku sodu, 1,981 g wodorotlenku potasu, 1,47 ml 25% kwasu solnego, 200 g glukozy bezwodnej. )
 • Aminomix® 1, Fresenius Kabi (Gotowy do użycia worek dwukomorowy zawierający w I komorze: 10% roztwór aminokwasów z wapniem i cynkiem; w II komorze: 40% roztwór glukozy z elektrolitami i fosforanami. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu komór zawiera: 50 g aminokwasów, tj. 2,5 g L-izoleucyny, 3,7 g L-leucyny, 3,3 g L-lizyny, 2,15 g L-metioniny, 2,55 g L-fenyloalaniny, 2,2 g L-treoniny, 1,0 g L-tryptofanu, 3,1 g L-waliny, 6,0 g L-argininy, 1,5 g L-histydyny, 7,0 g glicyny, 7,5 g L-alaniny, 7,5 g L-proliny, 3,065 g kwasu jabłkowego, 200 g bezwodnej glukozy oraz 50 mmol sodu, 30 mmol potasu, 2,5 mmol wapnia, 2,5 mmol magnezu, 0,04 mmol cynku, 100,11 mmol chlorków, 15 mmol glicerofosforanów. Wartość energetyczna wynosi 4264 kJ (1025 kcal); osmolarność teoretyczna - 1769 mOsm/l.)
 • Aminoplasmal, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera: 5,85 g izoleucyny, 11,4 g leucyny, 7,95 g lizyny (8,93 g w postaci uwodnionej i 6,6 g w postaci chlorowodorku), 5,7 g metioniny, 5,7 g fenyloalaniny, 5,4 g treoniny, 2,1 g tryptofanu, 7,2 g waliny, 16,05 g argininy, 5,25 g histydyny, 19,2 g glicyny, 22,35 g alaniny, 7,35 g proliny, 7,95 g kwasu asparaginowego, 0,5 g acetylocysteiny (co odpowiada 0,37 g cysteiny), 16,2 g kwasu glutaminowego, 3,0 g seryny, 0,5 g tyrozyny, 0,05 g wersenianu disodowego x 2 H2O, 0,2 g wodorotlenku sodowego, 2,95 g octanu potasowego, 0,56 g octanu magnezowego x 4 H2O, 1,4 g diwodorofosforanu sodowego x 2 H2O. Stężenia elektrolitów: sód - 50,0 mmol/l, potas - 30,0 mmol/l, magnez - 2,6 mmol/l, octany - 35,0 mmol/l, chlorki - 36,0 mmol/l, diwodorofosforany - 9,0 mmol/l.)
 • Aminoplasmal Hepa, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera: 8,80 g izoleucyny, 13,60 g leucyny, 10,60 g octanu lizyny, 1,20 g metioniny, 1,60 g fenyloalaniny, 4,60 g treoniny, 1,50 g tryptofanu, 10,60 g waliny, 8,80 g argininy, 4,70 g histydyny, 6,30 g glicyny, 8,30 g alaniny, 7,1 g proliny, 2,50 g kwasu asparaginowego, 0,55 g asparaginy H2O, 0,80 g acetylocysteiny, 5,70 g kwasu glutaminowego, 1,66 g chlorowodorku ornityny, 3,70 g seryny, 0,86 g acetylotyrozyny oraz 51 mmol/l octanu i 10 mmol/l chlorków.)
 • Aminosteril KE 10% bez węglowodanów z elektrolitami, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 4,67 g L-izoleucyny, 7,06 g L-leucyny, 7,46 g chlorowodorku L-lizyny, 4,1 g L-metioniny, 4,82 g L-fenyloalaniny, 4,21 g L-treoniny, 1,82 g L-tryptofanu, 5,92 g L-waliny, 10,64 g L-argininy, 2,88 g L-histydyny, 15,95 g glicyny, 15,0 g L-alaniny, 15,0 g L-proliny, 8,08 g kwasu L-jabłkowego, 1,017 g chlorku magnezu, 0,683 g chlorku potasu, 0,716 g wodorotlenku potasu, 1,2 g wodorotlenku sodu. Osmolarność wynosi 1048 mOsm/l, pH 5,5-6,1.)
 • Aminosteril N-Hepa, Fresenius Kabi (1000 ml preparatu zawiera: 10,4 g L-izoleucyny, 13,09 g L-leucyny, 9,71 g octanu L-lizyny (co odpowiada 6,88 g L-lizyny), 1,1 g L-metioniny, 0,7 acetylocysteiny (co odpowiada 0,52 g L-cysteiny), 0,88 g L-fenyloalaniny, 4,4 g L-treoniny, 0,7 g L-tryptofanu, 10,08 g L-waliny, 10,72 g L-argininy, 2,8 g L-histydyny, 5,82 g glicyny, 4,64 g L-alaniny, 5,73 g L-proliny, 2,24 g L-seryny. Wartość energetyczna 1000 ml: 1340 kJ (320 kcal), osmolarność: 770 mOsm/l, pH 5,7-6,3.)
 • Aminoven Infant, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu 10% zawiera 13 g L-leucyny, 8 g L-izoleucyny, 8,51 g L-lizyny, 3,12g L-metioniny, 3,75 g L-fenyloalaniny, 4,4 g L-treoniny, 2,01 g L-tryptofanu, 9 g L-waliny, 7,5 g L-argininy, 4,76 g L-histydyny, 4,15 g glicyny, 9,3 g L-alaniny, 9,71 g L-proliny, 7,67 g L-seryny, 0,4 g tauryny, 4,2 g L-tyrozyny, 0,52 g L-cysteiny, 2,62 g kwasu L-jabłkowego. Osmolarność: 885 mOsm/l; pH 5,5-6,0.)
 • Biseko, Biotest Pharma (1 ml roztworu zawiera 50 mg białka surowicy ludzkiej, w tym ok. 31 mg albuminy i ok. 10 mg immunoglobulin (w tym ok. 7 mg IgG, 1,4 mg IgA i 0,5 mg IgM).)
 • Clinomel, Baxter (Gotowy do użycia pojemnik zawiera 3 komory: jedna z emulsją tłuszczową, druga z roztworem aminokwasów z elektrolitami, trzecia z roztworem glukozy z wapniem. 1000 ml emulsji N4-550 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 20 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 4,56 g L-alaniny, 2,53 g L-argininy, 2,27 g glicyny, 1,05 g L-histydyny, 1,32 g L-izoleucyny, 1,61 g L-leucyny, 1,28 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 1,6 g), 0,88 g L-metioniny, 1,23 g L-fenyloalaniny, 1,5 g L-proliny, 1,1 g L-seryny, 0,92 g L-treoniny, 0,39 g L-tryptofanu, 0,09 g L-tyrozyny, 1,27 g L-waliny,1,73 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,89 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 80 g glukozy (jako glukoza jednowodna 88 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 630 kcal; osmolarność - 840 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 40 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 3,6 g, aminokwasów - 22 g. 1000 ml emulsji N5-800 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 5,8 g L-alaniny, 3,22 g L-argininy, 2,89 g glicyny, 1,34 g L-histydyny, 1,68 g L-izoleucyny, 2,05 g L- leucyny, 1,63 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,03 g), 1,12 g L-metioniny, 1,57 g L-fenyloalaniny, 1,91 g L-proliny, 1,4 g L-seryny, 1,17 g L-treoniny, 0,5 g L-tryptofanu, 0,11 g L-tyrozyny, 1,62 g L-waliny, 2,06 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,75 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 100 g glukozy (jako glukoza jednowodna 110 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 910 kcal; osmolarność - 1020 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 50 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 4,8 g, aminokwasów - 28 g. 1000 ml emulsji N6-900 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 7,04 g L-alaniny, 3,91 g L-argininy, 3,5 g glicyny, 1,63 g L-histydyny, 2,04 g L-izoleucyny, 2,49 g L-leucyny, 1,97 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,47 g), 1,36 g L- metioniny, 1,91 g L-fenyloalaniny, 2,31 g L-proliny, 1,7 g L-seryny, 1,43 g L-treoniny, 0,61 g L-tryptofanu, 0,13 g L-tyrozyny, 1,97 g L-waliny, 2,37 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,61 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 120 g glukozy (jako glukoza jednowodna 132 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1015 kcal; osmolarność - 1190 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 56 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 5,6 g, aminokwasów - 34 g. 1000 ml emulsji N7-1000 otrzymanej po zmieszaniu zawartości zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 8,28 g L-alaniny, 4,6 g L-argininy, 4,12 g glicyny, 1,92 g L-histydyny, 2,4 g L-izoleucyny, 2,92 g L-leucyny, 2,32 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,9 g), 1,6 g L-metioniny, 2,24 g L- fenyloalaniny, 2,72 g L-proliny, 2 g L-seryny, 1,68 g L-treoniny, 0,72 g L-tryptofanu, 0,16 g L-tyrozyny, 2,32 g L-waliny, 2,72 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,47 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu 160 g glukozy (jako glukoza jednowodna 176 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1200 kcal; osmolarność - 1470 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 60 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 6,6 g, aminokwasów - 40 g.)
 • Decaven, Baxter Polska (1000 ml roztworu zawiera 216 mg dwuwodnego glukonianu żelaza, 85 mg glukonianu miedzi, 40,5 mg glukonianu manganu, 1949 mg trójwodnego glukonianu cynku, 80 mg fluorku sodu, 0,303 mg dwuwodnego glukonianu kobaltu, 0,045 mg jodku sodu, 3,83 mg seleninu sodu, 1,15 mg czterowodnego heptamolibdenianu amonu, 1,92 mg sześciowodnego chlorku chromu. Osmolalność: 19 mOsmol/kg H2O. Osmolarność: 17,6 mOsmol/l.)
 • Dipeptiven, Fresenius Kabi (100 ml płynu zawiera 20 g N(2)-L-alanylo-L-glutaminy. Osmolarność: 921 mOsm/l, pH 5,4-6,0.)
 • Duosol, B.Braun (Duosol zawierający 2 mmol/l potasu: Gotowy do użycia worek dwukomorowy zawierający w I komorze (555 ml): roztwór elektrolitów (2,34 g chlorku sodu, 0,74 g chlorku potasu, 1,10 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,51 g sześciowodnego chlorku magnezu, 5,49 g glukozy jednowodnej); w II komorze (4445 ml): roztwór wodorowęglanu (27,47 g chlorku sodu, 15,96 g wodorowęglanu sodu). W roztworze otrzymanym po zmieszaniu zawartości obu komór stężenia elektrolitów wynoszą: 140 mmol/l sodu, 2 mmol/l potasu, 1,5 mmol/l wapnia, 0,5 mmol/l magnezu, 111 mmol/l chloru, 35 mmol/l wodorowęglanu, 5,5 mmol/l glukozy. Osmolarność teoretyczna: 296 mOsm/l, pH 7-8. Duosol zawierający 4 mmol/l potasu: Gotowy do użycia worek dwukomorowy zawierający w I komorze (555 ml): roztwór elektrolitów (2,34 g chlorku sodu, 1,48 g chlorku potasu, 1,10 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,51 g sześciowodnego chlorku magnezu, 5,49 g glukozy jednowodnej); w II komorze (4445 ml): roztwór wodorowęglanu (27,47 g chlorku sodu, 15,96 g wodorowęglanu sodu). W roztworze otrzymanym po zmieszaniu zawartości obu komór stężenia elektrolitów wynoszą: 140 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1,5 mmol/l wapnia, 0,5 mmol/l magnezu, 113 mmol/l chloru, 35 mmol/l wodorowęglanu, 5,5 mmol/l glukozy. Osmolarność teoretyczna: 300 mOsm/l, pH 7-8.)
 • Duosol nie zawierający potasu, B.Braun (Gotowy do użycia worek dwukomorowy zawierający w I komorze (555 ml): roztwór elektrolitów (2,34 g chlorku sodu, 1,10 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,51 g sześciowodnego chlorku magnezu, 5,49 g glukozy jednowodnej); w II komorze (4445 ml): roztwór wodorowęglanu (27,47 g chlorku sodu, 15,96 g wodorowęglanu sodu). W roztworze otrzymanym po zmieszaniu zawartości obu komór stężenia elektrolitów wynoszą: 140 mmol/l sodu, 1,5 mmol/l wapnia, 0,5 mmol/l magnezu, 109 mmol/l chloru, 35 mmol/l wodorowęglanu, 5,5 mmol/l glukozy. Osmolarność teoretyczna: 292 mOsm/l, pH 7-8.)
 • Extraneal, Baxter Polska
 • Fortalbia, Biomed Lublin (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, w tym co najmniej 95% albuminy ludzkiej.)
 • Gelaspan, B.Braun (500 ml roztworu zawiera: 2,775 g chlorku sodu, ok. 1,635 g trójwodnego octanu sodu, 0,15 g chlorku potasu, ok. 0,075 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,1 g sześciowodnego chlorek magnezu oraz 20 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Osmolarność teoretyczna: 284 mOsmol/l. )
 • Geloplasma, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 0,54 g chlorku sodu, 0,03 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,04 g chlorku potasu, 0,34 g mleczanu sodu i 3 g żelatyny (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej). Preparat zawiera 0,06% kwasu bursztynowego. Całkowita osmolalność : 295 mOsmol/kg. pH:5,8 do 7,0. Zawartość jonów: sód 150 mmol/l; potas 5 mmol/l; magnez 1,5 mmol/l; chlorek 100 mmol/l; mleczan 30 mmol/l.)
 • Glucose Braun, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 550 g monohydratu glukozy do iniekcji (= 500 g glukozy bezwodnej w wodzie do iniekcji).)
 • Glucosum, Polfa Lublin (100 ml roztworu 10% zawiera 10 g glukozy; 100 ml roztworu 20% zawiera 20 g glukozy.)
 • Glucosum, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 10 g lub 20 g glukozy.)
 • Glucosum, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 5 g glukozy.)
 • Glucosum, Polfa Lublin (100 ml roztworu zawiera 5 g glukozy.)
 • Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.)
 • Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml płynu zawiera 3,33 g glukozy i 300 mg chlorku sodu.)
 • Glucosum Teva, Teva Pharmaceuticals Polska (1 ampułka (10 ml) roztworu zawiera 2 g lub 4 g glukozy.)
 • Glukoza, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 440 g monohydratu glukozy do iniekcji (= 400 g glukozy bezwodnej w wodzie do iniekcji).)
 • Glycophos, Fresenius Kabi (1 ml preparatu zawiera 216 mg bezwodnego glicerolofosforanu sodu.)
 • HAES Steril, Fresenius Kabi
 • Hemohes, B.Braun
 • Human Albumin, Baxter (100 ml preparatu zawiera 20,0 g albumin osocza ludzkiego.)
 • Human Albumin 20% Behring, CSL Behring (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, w tym co najmniej 96% albuminy ludzkiej. Preparat zawiera 125 mmol/l jonów sodu.)
 • Human Albumin 20% Biotest, Biotest Pharma (100 ml preparatu zawiera 20,0 g białka osocza ludzkiego.)
 • Human Albumin Grifols, Instituto Grifols (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, którego co najmniej 95% stanowi albumina ludzka. Preparat zawiera sód 130-160 mmol/l.)
 • HyperHAES, Fresenius Kabi
 • Inj. Natrii chlorati 10% Polpharma, Polpharma (1 ml koncentratu zawiera 100 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Glucosi, Baxter Polska (1 ml roztworu 10% zawiera 100 mg glukozy; 1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.)
 • Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 3,33 g glukozy i 300 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Glucosi isotonica et Natrii Chlorati isotonica 1:1, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Glucosi isotonica et Natrii Chlorati isotonica 2:1, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 3,33 g glukozy i 300 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Polpharma (1 ml roztworu zawiera 9 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Solutionis Ringeri, Polfa Lublin (100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 48 mg chlorku wapnia.)
 • Injectio Solutionis Ringeri Baxter, Baxter Polska (100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 48 mg chlorku wapnia.)
 • Intralipid, Fresenius Kabi (1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.)
 • Jonosteril Basic z glukozą, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 1,7 g chlorku sodu, 2,24 g mleczanu sodu, 1,35 g wodorofosforanu potasu, 1,12 g chlorku potasu, 0,51 g chlorku magnezu, 50 g glukozy. Wartość energetyczna: 840 kJ/l (200 kcal/l), osmolarność: 433 mOsm/l, pH 4,5-5,5.)
 • Kabiven Peripheral, Fresenius Kabi (Pojemnik trzykomorowy zawierający w oddzielnych komorach roztwór glukozy, aminokwasów z elektrolitami i emulsję tłuszczową. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu zawartości komór zawiera: 35,4 g oleju sojowego, 67,5 g glukozy, 3,3 g L-alaniny, 2,3 g L-argininy, 0,7 g kwasu L-asparginowego, 1,2 g kwasu L-glutaminowego, 1,7 g glicyny, 1,4 g L-histydyny, 1,2 g L-izoleucyny, 1,7 g L-leucyny, 1,9 g L-lizyny, 1,2 g L-metioniny, 1,7 g L-fenyloalaniny, 1,4 g L-proliny, 0,94 g L-seryny, 1,2 g L-treoniny, 0,4 g L-tryptofanu, 0,05 g L-tyrozyny, 1,5 g L-waliny oraz 0,15 g chlorku wapnia 1,04 g glicerofosforanu sodu, 0,33 g siarczanu magnezu, 1,25 g chlorku potasu, 1 g octanu sodu. Wartość energetyczna: około 710 kcal. Zawartość azotu: 3,7 g. Osmolalność: około 830 mOsm/kg H2O, osmolarność: około 750 mOsm/l, pH około 5,6.)
 • Kabiven™, Fresenius Kabi (Pojemnik trzykomorowy zawierający w oddzielnych komorach roztwór glukozy, aminokwasów z elektrolitami i emulsję tłuszczową. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu zawartości komór zawiera: 39 g oczyszczonego oleju sojowego, 97 g glukozy, 4,7 g L-alaniny, 3,3 g L-argininy, 1 g kwasu L-asparginowego, 1,6 g kwasu L-glutaminowego, 2,3 g glicyny, 2 g L-histydyny, 1,6 g L-izoleucyny, 2,3 g L-leucyny, 2,6 g L-lizyny, 1,6 g L-metioniny, 2,3 g L-fenyloalaniny, 2 g L-proliny, 1,3 g L-seryny, 1,6 g L-treoniny, 0,53 g L-tryptofanu, 0,06 g L-tyrozyny, 2,1 g L-waliny oraz 1,49 g glicerofosforanu sodu, 0,21 g chlorku wapnia, 1,7 g chlorku potasu, 0,47 g siarczanu magnezu, 1,4 g octanu sodu. Wartość energetyczna: ok. 917 kcal. Zawartość azotu: 5,3 g. Osmolalność: ok. 1230 mOsm/kg H2O, osmolarność: ok. 1060 mOsm/l, pH ok. 5,6.)
 • Kalium chloratum 15% Kabi, Fresenius Kabi (1 ml roztworu zawiera 150 mg chlorku potasu, co odpowiada 2 mmol jonów potasu.)
 • Kalium chloratum WZF, Polfa Warszawa (1 ml koncentratu zawiera 150 mg chlorku potasu.)
 • Lipofundin MCT/LCT, B.Braun (1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego, 50 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 8 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 4280 kJ (1022 kcal); osmolarność - 345 mosmol/l. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego, 100 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 12 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 7999 kJ (1908 kcal); osmolarność - 380 mosmol/l.)
 • Lipofundin N, B.Braun (1000 ml preparatu 10% zawiera 100 g oleju sojowego, 25 g glicerolu i 8 g lecytyny z jaj. Wartość energetyczna: 4490 kJ (1072 kcal); osmolarność - około 320 mosmol/l. 1000 ml prepataru 20% zawiera 200 g oleju sojowego, 25 g glicerolu i 12 g lecytyny z jaj. Wartość energetyczna: 8405 kJ (2008 kcal); osmolarność - około 380 mosmol/l.)
 • Multimel N4-550 E, Baxter Polska (Preparat dostarczany jest jako trzykomorowy worek - 20% roztwór glukozy (400 ml), 5,5% roztwór aminokwasów (400 ml), 10% emulsja tłuszczowa (200 ml). Komora z aminokwasami zawiera: 4,56 g alaniny, 2,53 g argininy, 2,27 glicyny, 1,06 g histydyny, 1,32 g izoleucyny, 1,61 g leucyny, 1,6 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,28 g lizyny), 0,88 g metioniny, 1,23 g fenyloalaniny, 1,5 g proliny, 1,1 g seryny, 0,92 g treoniny, 0,4 g tryptofanu, 0,09 g tyrozyny, 1,28 g waliny, 0,98 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,19 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu. Komora z glukozą zawiera 88 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 80 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia. Komora z lipidami zawiera 20 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 610 kcal. Osmolarność: 750 mOsmol/l.)
 • Multimel N5-800 E, Baxter Polska (1 worek 1500 ml zawiera 600 ml 20% roztworu glukozy, 600 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 300 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 2000 ml zawiera 800 ml 20% roztworu glukozy, 800 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 400 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1000 ml emulsji zawiera: komora z aminokwasami (400 ml) - 5,8 g alaniny, 3,22 g argininy, 2,89 glicyny, 1,34 g histydyny, 1,68 g izoleucyny, 2,05 g leucyny, 2,03 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,62 g lizyny), 1,12 g metioniny, 1,57 g fenyloalaniny, 1,9 g proliny, 1,4 g seryny, 1,18 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 0,11 g tyrozyny, 1,62 g waliny, 2,45 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,79 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu; komora z glukozą (400 ml) - 110 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 100 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia; komora z lipidami zawiera 40 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 915 kcal. Osmolarność: 995 mOsmol/l.)
 • Multimel N6-900 E, Baxter Polska (1 worek 1500 ml zawiera 600 ml 20% roztworu glukozy, 600 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 300 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 2000 ml zawiera 800 ml 20% roztworu glukozy, 800 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 400 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1000 ml emulsji zawiera: komora z aminokwasami (400 ml) - 7,04 g alaniny, 3,91 g argininy, 3,5 glicyny, 1,63 g histydyny, 2,04 g izoleucyny, 2,48 g leucyny, 2,46 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,97 g lizyny), 1,36 g metioniny, 1,9 g fenyloalaniny, 2,31 g proliny, 1,7 g seryny, 1,43 g treoniny, 0,61 g tryptofanu, 0,14 g tyrozyny, 1,97 g waliny, 2,45 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,79 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu; komora z glukozą (400 ml) - 132 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 120 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia; komora z lipidami zawiera 40 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 1015 kcal. Osmolarność: 1160 mOsmol/l.)
 • Multimel N7-1000 E, Baxter Polska (1 worek 1000 ml zawiera 400 ml 20% roztworu glukozy, 400 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 200 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 1500 ml zawiera 600 ml 20% roztworu glukozy, 600 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 300 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 2000 ml zawiera 800 ml 20% roztworu glukozy, 800 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 400 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1000 ml emulsji zawiera: komora z aminokwasami (400 ml) - 8,28 g alaniny, 4,6 g argininy, 4,12 glicyny, 1,92 g histydyny, 2,4 g izoleucyny, 2,92 g leucyny, 2,9 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 2,32 g lizyny), 1,6 g metioniny, 2,24 g fenyloalaniny, 2,72 g proliny, 2 g seryny, 1,68 g treoniny, 0,72 g tryptofanu, 0,16 g tyrozyny, 2,32 g waliny, 2,45 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,79 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu; komora z glukozą (400 ml) - 176 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 160 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia; komora z lipidami zawiera 40 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 1200 kcal. Osmolarność: 1450 mOsmol/l.)
 • Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma, Polpharma (1 ml roztworu zawiera 84 mg wodorowęglanu sodu.)
 • Natrium chloratum 0,9% Baxter, Baxter Polska (100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu.)
 • Natrium chloratum 0,9% Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu. Osmolarność: 308 mOsm/l.)
 • Nephrotect, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 5,8 g L-izoleucyny, 12,8 g L-leucyny, 16,9 g octanu lizyny (co odpowiada 12,0 g L-lizyny), 2,0 g L-metioniny, 3,5 g L-fenyloalaniny, 8,2 g L-treoniny, 3,0 g L-tryptofanu, 8,7 g L-waliny, 8,2 g L-argininy, 9,8 g L-histydyny, 6,2 g L-alaniny, 0,54 N-acetylo-Lcysteiny (co odpowiada 0,4 g L-cysteiny), 5,31 g glicyny, 3,0 g L-proliny, 7,6 g L-seryny, 0,6 g L-tyrozyny, 3,16 g N-glicylo-L-tyrozyny (co odpowiada 0,994 g glicyny i 2,4 g tyrozyny). Wartość energetyczna 1000 ml: 1600 kJ (400 kcal). Osmolarność: 960 mOsm/l. pH: 5,5-6,5.)
 • Numeta G 13% E, Baxter Polska
 • Numeta G 16% E, Baxter Polska (Preparat dostarczany jest jako trzykomorowy worek - 50% roztwór glukozy (155 ml), 5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami (221 ml), 12,5% emulsja tłuszczowa (124 ml). Komora z aminokwasami zawiera: 1,03 g alaniny, 1,08 g argininy, 0,77 g kwasu asparaginowego, 0,24 g cysteiny, 1,29 g kwasu glutaminowego, 0,51 glicyny, 0,49 g histydyny, 0,86 g izoleucyny, 1,29 g leucyny, 1,59 g jednowodnej lizyny (co odpowiada 1,42 g lizyny), 0,31 g metioniny, 0,41 g chlorowodorku ornityny (co odpowiada 0,32 g ornityny), 0,54 g fenyloalaniny, 0,39 g proliny, 0,51 g seryny, 0,08 g tauryny, 0,48 g treoniny, 0,26 g tryptofanu, 0,1 g tyrozyny, 0,98 g waliny, 0,3 g chlorku sodu, 1,12 g octanu potasu, 0,46 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,33 g czterowodnego octanu magnezu, 0,98 g uwodnionego glicerofosforanu sodu. Komora z glukozą zawiera 85,25 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 77,5 g bezwodnej glukozy). Komora z lipidami zawiera 15,5 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Jeśli podanie lipidów jest niepożądane, budowa worka umożliwia otwarcie spawu tylko pomiędzy komorą zawierającą aminokwasy/elektrolity i glukozę. )
 • Numeta G 19% E, Baxter Polska (Preparat dostarczany jest jako trzykomorowy worek - 50% roztwór glukozy (383 ml), 5,9% roztwór aminokwasów z elektrolitami (392 ml), 12,5% emulsja tłuszczowa (225 ml). Komora z aminokwasami zawiera: 1,83 g alaniny, 1,92 g argininy, 1,37 g kwasu asparaginowego, 0,43 g cysteiny, 2,29 g kwasu glutaminowego, 0,91 glicyny, 0,87 g histydyny, 1,53 g izoleucyny, 2,29 g leucyny, 2,82 g jednowodnej lizyny (co odpowiada 2,51 g lizyny), 0,55 g metioniny, 0,73 g chlorowodorku ornityny (co odpowiada 0,57 g ornityny), 0,96 g fenyloalaniny, 0,69 g proliny, 0,91 g seryny, 0,14 g tauryny, 0,85 g treoniny, 0,46 g tryptofanu, 0,18 g tyrozyny, 1,74 g waliny, 1,79 g chlorku sodu, 3,14 g octanu potasu, 0,56 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,55 g czterowodnego octanu magnezu, 2,21 g uwodnionego glicerofosforanu sodu. Komora z glukozą zawiera 210,65 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 191,5 g bezwodnej glukozy). Komora z lipidami zawiera 28,1 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Jeśli podanie lipidów jest niepożądane, budowa worka umożliwia otwarcie spawu tylko pomiędzy komorą zawierającą aminokwasy/elektrolity i glukozę. )
 • NuTRIflex Lipid plus, B.Braun (1 worek 1250 ml zestawu do sporządzania emulsji do infuzji zawiera: 500 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 165 g glukozy jednowodnej, 2,34 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 6,58 mg dwuwodnego octanu cynku; 500 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,82 g izoleucyny, 3,76 g leucyny, 3,41 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 2,73 g lizyny), 2,35 g metioniny, 4,21 g fenyloalaniny, 2,18 g treoniny, 0,68 g tryptofanu, 3,12 g waliny, 3,24 g argininy, 2,03 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,50 g histydyny), 5,82 g alaniny, 1,80 g kwasu asparaginowego, 4,21 g kwasu glutaminowego, 1,98 g glicyny, 4,08 g proliny, 3,60 g seryny, 0,976 g wodorotlenku sodu, 0,503 g chlorku sodu, 0,277 g octanu sodu, 3,434 g octanu potasu, 0,858 g czterowodnego octanu magnezu, 0,588 g chlorku wapnia; 250 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 25 g oleju sojowego, 25 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Osmolarność 1540 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 1250 ml - 48 g aminokwasów, 6,8 g azotu, 150 g węglowodanów, 50 g tłuszczów oraz elektrolity: 50 mmol sodu, 35 mmol potasu, 4 mmol magnezu, 4 mmol wapnia, 0,03 mmol cynku, 45 mmol chlorków, 45 mmol octanów, 15 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • NuTRIflex Lipid special, B.Braun (1 worek 625 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 250 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 99 g glukozy jednowodnej (równoważnej 90 g glukozy bezwodnej), 1,56 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 4,39 mg dwuwodnego octanu cynku; 125 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 12,5 g oleju sojowego, 12,5 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha; 250 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,06 g izoleucyny, 2,74 g leucyny, 2,49 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 1,99 g lizyny), 1,71 g metioniny, 3,08 g fenyloalaniny, 1,59 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 2,26 g waliny, 2,37 g argininy, 1,48 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,10 g histydyny), 4,25 g alaniny, 1,32 g kwasu asparaginowego, 3,07 g kwasu glutaminowego, 1,45 g glicyny, 2,98 g proliny, 2,63 g seryny, 0,732 g wodorotlenku sodu, 0,237 g chlorku sodu, 0,157 g trójwodnego octanu sodu, 2,306 g octanu potasu, 0,569 g czterowodnego octanu magnezu, 0,39 g dwuwodnego chlorku wapnia. Wartość energetyczna: 3090 kJ (740 kcal). Osmolarność: 2090 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 625 ml - 35,9 g aminokwasów, 5 g azotu, 90 g węglowodanów, 25 g tłuszczów oraz elektrolity: 33,5 mmol sodu, 23,5 mmol potasu, 2,65 mmol magnezu, 2,65 mmol wapnia, 0,02 mmol cynku, 30 mmol chlorków, 30 mmol octanów, 10 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1250 ml, 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • NuTRIflex Omega plus, B.Braun (1 worek 1250 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 500 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 165 g glukozy jednowodnej (równoważnej 150 g glukozy bezwodnej), 2,34 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 6,58 mg dwuwodnego octanu cynku; 250 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 20 g oleju sojowego, 25 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, 5 g triglicerydów kwasów tłuszczowych omega-3; 500 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,82 g izoleucyny, 3,76 g leucyny, 3,41 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 2,73 g lizyny), 2,35 g metioniny, 4,21 g fenyloalaniny, 2,18 g treoniny, 0,68 g tryptofanu, 3,12 g waliny, 2,24 g argininy, 2,03 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,5 g histydyny), 5,82 g alaniny, 1,8 g kwasu asparaginowego, 4,21 g kwasu glutaminowego, 1,98 g glicyny, 4,08 g proliny, 3,6 g seryny, 0,976 g wodorotlenku sodu, 0,503 g chlorku sodu, 0,277 g trójwodnego octanu sodu, 3,434 g octanu potasu, 0,858 g czterowodnego octanu magnezu, 0,588 g dwuwodny chlorku wapnia. Wartość energetyczna: 5300 kJ (1265 kcal). Osmolarność: 1540 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 1250 ml - 48 g aminokwasów, 6,8 g azotu, 150 g węglowodanów, 50 g tłuszczów oraz elektrolity: 50 mmol sodu, 35 mmol potasu, 4 mmol magnezu, 4 mmol wapnia, 0,03 mmol cynku, 45 mmol chlorków, 45 mmol octanów, 15 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • NuTRIflex Omega special, B.Braun (1 worek 625 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 250 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 99 g glukozy jednowodnej (równoważnej 90 g glukozy bezwodnej), 1,56 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 4,39 mg dwuwodnego octanu cynku; 125 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 10 g oleju sojowego, 12,5 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, 2,5 g triglicerydów kwasów tłuszczowych omega-3; 250 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,06 g izoleucyny, 2,74 g leucyny, 2,49 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 1,99 g lizyny), 1,71 g metioniny, 3,08 g fenyloalaniny, 1,59 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 2,26 g waliny, 2,37 g argininy, 1,48 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,1 g histydyny), 4,25 g alaniny, 1,32 g kwasu asparaginowego, 3,07 g kwasu glutaminowego, 1,45 g glicyny, 2,98 g proliny, 2,63 g seryny, 0,732 g wodorotlenku sodu, 0,237 g chlorku sodu, 0,157 g trójwodnego octanu sodu, 2,306 g octanu potasu, 0,569 g czterowodnego octanu magnezu, 0,39 g dwuwodny chlorku wapnia. Wartość energetyczna: 4940 kJ (1180 kcal). Osmolarność: 2090 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 625 ml - 35,9 g aminokwasów, 5 g azotu, 90 g węglowodanów, 25 g tłuszczów oraz elektrolity: 33,5 mmol sodu, 23,5 mmol potasu, 2,65 mmol magnezu, 2,65 mmol wapnia, 0,02 mmol cynku, 30 mmol chlorków, 30 mmol octanów, 10 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1250 ml,1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • Nutriflex® Basal, B.Braun (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę, chlorek sodu i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 1,88 g izoleucyny, 2,5 g leucyny, 2,27 g chlorowodorku lizyny (1,82 g lizyny), 1,56 g metioniny, 2,81 g fenyloalaniny, 1,45 g treoniny, 0,46 g tryptofanu, 2,08 g waliny, 3,98 g monoglutaminianu argininy (2,16 g argininy, 1,82 g kwasu glutaminowego), 1,35 g chlorowodorku histydyny (1,0 g histydyny), 3,88 g alaniny, 1,2 g kwasu asparaginowego, 0,98 g kwasu glutaminowego, 1,32 g glicyny, 2,72 g proliny, 2,4 g seryny,1,23 g czterowodnego octanu magnezu, 3,2 g trójwodnego octanu sodu, 1,74 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 0,96 g wodorotlenku potasu, 0,1 g wodorotlenku sodu, 137,5 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 125,0 g glukozy), 1,4 g chlorku sodu, 0,53 g dwuwodnego chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 49,9 mmol sodu, 30 mmol potasu, 3,6 mmol wapnia, 5,7 mmol magnezu, 50 mmol chlorków, 12,8 mmol fosforanów, 35 mmol octanów, 32 g aminokwasów (4,6 g azotu). Wartość energetyczna: 2640 kJ (630 kcal). Osmolarność: 1150 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Peri, B.Braun (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę, chlorek sodu i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 2,34 g izoleucyny, 3,13 g leucyny, 2,84 g chlorowodorku lizyny (2,27 g lizyny), 1,96 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 1,82 g treoniny, 0,57 g tryptofanu, 2,6 g waliny, 4,98 g monoglutaminianu argininy (2,7 g argininy, 2,28 g kwasu glutaminowego), 1,69 g chlorowodorku histydyny (1,25 g histydyny), 4,85 g alaniny, 1,5 g kwasu asparaginowego, 1,22 g kwasu glutaminowego, 1,65 g glicyny, 3,4 g proliny, 3,0 g seryny, 0,86 g czterowodnego octanu magnezu, 1,56 g trójwodnego octanu sodu, 0,78 g jednozasadowego fosforanu potasu, 0,52 g wodorotlenku potasu, 0,5 g wodorotlenku sodu, 88,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 80,0 g glukozy), 0,17 g chlorku sodu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 27 mmol sodu, 15 mmol potasu, 2,5 mmol wapnia, 4 mmol magnezu, 31,6 mmol chloru, 5,7 mmol fosforanów, 19,5 mmol octanów, 40 g aminokwasów (5,7 g azotu). Wartość energetyczna: 2010 kJ (480 kcal). Osmolarność: 900 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Plus, B.Braun (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 2,82 g izoleucyny, 3,76 g leucyny, 3,41 g chlorowodorku lizyny (2,73 g lizyny), 2,35 g metioniny, 4,21 g fenyloalaniny, 2,18 g treoniny, 0,68 g tryptofanu, 3,12 g waliny, 5,98 g monoglutaminianu argininy (3,24 g argininy, 2,74 g kwasu glutaminowego), 2,03 g chlorowodorku histydyny (1,5 g histydyny), 5,82 g alaniny, 1,8 g kwasu asparaginowego, 1,47 g kwasu glutaminowego, 1,98 g glicyny, 4,08 g proliny, 3,6 g seryny,1,23 g czterowodnego octanu magnezu, 1,56 g trójwodnego octanu sodu, 3,12 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 1,4 g wodorotlenku potasu, 0,23 g wodorotlenku sodu, 165,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 150,0 g glukozy), 0,53 g chlorku sodu. 1000 ml preparatu dostarcza: 37,2 mmol sodu, 25 mmol potasu, 3,6 mmol wapnia, 5,7 mmol magnezu, 35,5 mmol chloru, 20 mmol fosforanów, 22,9 mmol octanów, 48 g aminokwasów (6,8 g azotu). Wartość energetyczna: 3305 kJ (790 kcal). Osmolarność: 1400 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Special, B.Braun (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 500 ml lub 750 ml roztworu zawiera glukozę i chlorek wapnia; komora górna - 500 ml lub 750 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 1500 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 4,11 g izoleucyny, 5,48 g leucyny, 4,97 g chlorowodorku lizyny (3,98 g lizyny), 3,42 g metioniny, 6,15 g fenyloalaniny, 3,18 g treoniny, 1,0 g tryptofanu, 4,54 g waliny, 8,72 g monoglutaminianu argininy (4,73 g argininy, 3,99 g kwasu glutaminowego), 2,96 g chlorowodorku histydyny (2,19 g histydyny), 8,49 g alaniny, 2,63 g kwasu asparaginowego, 2,15 g kwasu glutaminowego, 2,89 g glicyny, 5,95 g proliny, 5,25 g seryny, 1,08 g czterowodnego octanu magnezu, 1,63 g trójwodnego octanu sodu, 2,0 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 0,62 g wodorotlenku potasu, 1,14 g wodorotlenku sodu, 264,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 240,0 g glukozy), 0,6 g chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 40,5 mmol sodu, 25,7 mmol potasu, 4,1 mmol wapnia, 5,0 mmol magnezu, 49,5 mmol chlorków, 14,7 mmol fosforanów, 22 mmol octanów, 70 g aminokwasów (10 g azotu). Wartość energetyczna: 5190 kJ (1240 kcal). Osmolarność: 2100 mosmol/l.)
 • NuTRIiflex Lipid peri, B.Braun (1 worek 1250 ml zestawu do sporządzania emulsji do infuzji zawiera: 500 ml roztworu glukozy (lewa górna komora) - 88 g glukozy jednowodnej (co odpowiada 80 g glukozy bezwodnej), 1,17 g dwuwodnego diwodorofosforanu sodu, 6,625 mg dwuwodnego octanu cynku; 500 ml roztworu aminokwasów (dolna komora) - 2,34 g izoleucyny, 3,13 g leucyny, 2,84 g chlorowodorku lizyny (co stanowi 2,26 g lizyny), 1,96 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 1,82 g treoniny, 0,57 g tryptofanu, 2,6 g waliny, 2,7 g argininy, 1,69 g jednowodnego chlorowodorku histydyny (co stanowi 1,25 g histydyny), 4,85 g alaniny, 1,5 g kwasu asparaginowego, 3,5 g kwasu glutaminowego, 1,65 g glicyny, 3,4 g proliny, 3,0 g seryny, 0,8 g wodorotlenku sodu, 1,081 g chlorku sodu, 0,544 g octanu sodu, 2,943 g octanu potasu, 0,644 g czterowodnego octanu magnezu, 0,441 g chlorku wapnia; 250 ml emulsji tłuszczowej (prawa górna komora) - 25 g oleju sojowego, 25 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Osmolarność 920 mOsmol/kg. pH 5-6. Całkowita zawartość w 1250 ml - 5,7 g azotu, 80 g węglowodanów, 50 g tłuszczów oraz elektrolity: 50 mmol sodu, 30 mmol potasu, 3 mmol magnezu, 3 mmol wapnia, 0,03 mmol cynku, 48 mmol chlorków, 40 mmol octanów, 7,5 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 1875 ml, 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • Olimel N5E, Baxter Polska (1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 253 g glukozy jednowodnej (równoważnej 230 g glukozy bezwodnej), 1,03 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 80 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 3,29 g izoleucyny, 4,56 g leucyny, 5,18 g lizyny, 3,29 g metioniny, 4,56 g fenyloalaniny, 3,29 g treoniny, 1,1 g tryptofanu, 4,21 g waliny, 6,45 g argininy, 3,93 g histydyny, 9,52 g alaniny, 1,9 g kwasu asparaginowego, 3,29 g kwasu glutaminowego, 4,56 g glicyny, 3,93 g proliny, 2,6 g seryny, 0,17 g tyrozyny, 4,47 g chlorku potasu, 2,99 g trójwodnego octanu sodu, 3,434 g octanu potasu, 1,62 g sześciowodny chlorek magnezu, 7,34 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 1980 kcal. Osmolarność: 1120 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 65,8 g aminokwasów, 10,4 g azotu, 230 g glukozy, 80 g tłuszczów oraz elektrolity: 70 mmol sodu, 60 mmol potasu, 8 mmol magnezu, 7 mmol wapnia, 73 mmol octanów, 90 mmol chlorków, 30 mmol fosforanów. Preparat dostępny również w większych workach o obj. 2500 ml, zawierających proporcjonalnie zwielokrotnione ilości składników.)
 • Olimel N7, Baxter Polska (1 worek 1500 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 600 ml roztworu glukozy - 231 g glukozy jednowodnej (równoważnej 210 g glukozy bezwodnej); 300 ml emulsji tłuszczowej - 60 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 600 ml roztworu aminokwasów - 3,32 g izoleucyny, 4,6 g leucyny, 5,23 g lizyny, 3,32 g metioniny, 4,6 g fenyloalaniny, 3,32 g treoniny, 1,1 g tryptofanu, 4,25 g waliny, 6,51 g argininy, 3,97 g histydyny, 9,61 g alaniny, 1,92 g kwasu asparaginowego, 3,32 g kwasu glutaminowego, 4,6 g glicyny, 3,97 g proliny, 2,62 g seryny, 0,17 g tyrozyny. Wartość energetyczna: 1710 kcal. Osmolarność: 1220 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 1500 ml - 66,4 g aminokwasów, 10,5 g azotu, 210 g glukozy, 60 g tłuszczów oraz elektrolity: 46 mmol octanów, 4,5 mmol fosforanów. )
 • Olimel N7E, Baxter Polska (1 worek 1000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 400 ml roztworu glukozy - 154 g glukozy jednowodnej (równoważnej 140 g glukozy bezwodnej), 0,52 dwuwodnego chlorku wapnia; 200 ml emulsji tłuszczowej - 40 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 400 ml roztworu aminokwasów - 2,21 g izoleucyny, 3,07 g leucyny, 3,48 g lizyny, 2,21 g metioniny, 3,07 g fenyloalaniny, 2,21 g treoniny, 0,74 g tryptofanu, 2,83 g waliny, 4,34 g argininy, 2,64 g histydyny, 6,41 g alaniny, 1,28 g kwasu asparaginowego, 2,21 g kwasu glutaminowego, 3,07 g glicyny, 2,64 g proliny, 1,75 g seryny, 0,11 g tyrozyny, 2,24 g chlorku potasu, 1,5 g trójwodnego octanu sodu, 0,81 g sześciowodny chlorek magnezu, 3,67 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 1140 kcal. Osmolarność: 1360 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 1000 ml - 44,3 g aminokwasów, 7 g azotu, 140 g glukozy, 40 g tłuszczów oraz elektrolity: 35 mmol sodu, 30 mmol potasu, 4 mmol magnezu, 3,5 mmol wapnia, 45 mmol octanów, 45 mmol chlorków, 15 mmol fosforanów. )
 • Olimel N9, Baxter Polska (1 worek 1500 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 600 ml roztworu glukozy - 181,5 g glukozy jednowodnej (równoważnej 165 g glukozy bezwodnej); 300 ml emulsji tłuszczowej - 60 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 600 ml roztworu aminokwasów - 4,27 g izoleucyny, 5,92 g leucyny, 6,72 g lizyny, 4,27 g metioniny, 5,92 g fenyloalaniny, 4,27 g treoniny, 1,42 g tryptofanu, 5,47 g waliny, 8,37 g argininy, 5,09 g histydyny, 12,36 g alaniny, 2,47 g kwasu asparaginowego, 4,27 g kwasu glutaminowego, 5,92 g glicyny, 5,09 g proliny, 3,37 g seryny, 0,22 g tyrozyny. Wartość energetyczna: 1600 kcal. Osmolarność: 1170 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 1500 ml - 85,4 g aminokwasów, 13,5 g azotu, 165 g glukozy, 60 g tłuszczów oraz elektrolity: 60 mmol octanów, 4,5 mmol fosforanów. )
 • Olimel N9E, Baxter Polska (1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 242 g glukozy jednowodnej (równoważnej 220 g glukozy bezwodnej), 1,03 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 80 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 5,69 g izoleucyny, 7,9 g leucyny, 8,96 g lizyny, 5,69 g metioniny, 7,9 g fenyloalaniny, 5,69 g treoniny, 1,9 g tryptofanu, 7,29 g waliny, 11,16 g argininy, 6,79 g histydyny, 16,48 g alaniny, 3,3 g kwasu asparaginowego, 5,69 g kwasu glutaminowego, 7,9 g glicyny, 6,79 g proliny, 4,5 g seryny, 0,3 g tyrozyny, 4,47 g chlorku potasu, 2,99 g trójwodnego octanu sodu, 1,62 g sześciowodny chlorek magnezu, 7,34 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 2140 kcal. Osmolarność: 1310 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 113,9 g aminokwasów, 18 g azotu, 220 g glukozy, 80 g tłuszczów oraz elektrolity: 70 mmol sodu, 60 mmol potasu, 8 mmol magnezu, 7 mmol wapnia, 107 mmol octanów, 90 mmol chlorków, 30 mmol fosforanów. )
 • Olimel Peri N4E, Baxter Polska (1 worek 2000 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 800 ml roztworu glukozy - 165 g glukozy jednowodnej (równoważnej 150 g glukozy bezwodnej), 0,59 dwuwodnego chlorku wapnia; 400 ml emulsji tłuszczowej - 60 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 800 ml roztworu aminokwasów - 2,53 g izoleucyny, 3,51 g leucyny, 3,98 g lizyny, 2,53 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 2,53 g treoniny, 0,85 g tryptofanu, 3,24 g waliny, 4,96 g argininy, 3,02 g histydyny, 7,33 g alaniny, 1,46 g kwasu asparaginowego, 2,53 g kwasu glutaminowego, 3,51 g glicyny, 3,02 g proliny, 2 g seryny, 0,13 g tyrozyny, 2,38 g chlorku potasu, 2,31 g trójwodnego octanu sodu, 0,9 g sześciowodny chlorek magnezu, 3,82 uwodnionego glicerofosforanu sodu. Wartość energetyczna: 1400 kcal. Osmolarność: 760 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 2000 ml - 50,6 g aminokwasów, 8 g azotu, 150 g glukozy, 60 g tłuszczów oraz elektrolity: 42 mmol sodu, 32 mmol potasu, 4,4 mmol magnezu, 4 mmol wapnia, 55 mmol octanów, 49 mmol chlorków, 17 mmol fosforanów. )
 • Omegaven, Fresenius Kabi (100 ml emulsji zawiera 10 g wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierającego 1,25-2,82 g kwasu eikozapentaenowego, 1,44-3,09 g kwasu dokozaheksaenowego, 0,1-0,6 g kwasu mirystynowego, 0,25-1,0 g kwasu palmitynowego, 0,3-0,9 g kwasu palmitoolejowego, 0,05-0,2 g kwasu stearynowego, 0,6-1,3 g kwasu oleinowego, 0,1-0,7 g kwasu linolowego, <0,2 g kwasu linolenowego, 0,05-0,4 g kwasu oktadekatetraenowego, 0,05-0,3 g kwasu eikozaenowego, 0,1-0,4 g kwasu arachidonowego, <0,15 g kwasu dokozaenowego, 0,15-0,45 g kwasu dokozapentaenowego, 0,015-0,0296 g dl-α tokoferolu (jako przeciwutleniacz) oraz 2,5 g glicerolu i 1,2 g oczyszczonych fosfolipidów jaja. Wartość energetyczna 100 ml: 470 kJ (112 kcal), osmolalność: 308-376 mOsm/kg H2O, pH 7,5-8,7.)
 • Peditrace, Fresenius Kabi (1 ml roztworu zawiera 250 µg cynku, 20 µg miedzi, 1 µg manganu, 2 µg selenu, 57 µg fluoru, 1 µg jodu. Osmolalność: 38 mOsm/kg H2O; pH 2.)
 • Periplasmal® 3,5% z glukozą, B.Braun (1000 ml zawiera: 1,68 g L-izoleucyny, 2,94 g L-leucyny, 3,23 g chlorowodorku L-lizyny (= 2,5 g L-lizyny), 0,7 g L-metioniny, 1,47 g L-fenyloalaniny, 1,68 g L-treoniny, 0,7 g L-tryptofanu, 2,24 g L-waliny, 3,01 g argininy, 1,89 g L-histydyny, 2,45 g glicyny, 4,34 g L-alaniny, 2,45 g L-proliny, 0,32 g kwasu L-asparaginowego, 0,36 g L-asparaginy x H20 (= 0,32 g L-asparaginy), 0,95 g acetylocysteiny (= 0,71 g L-cysteiny), 3,15 g kwasu L-glutaminowego, 0,81 g chlorowodorku L-ornityny (= 0,63 g L-ornityny), 1,12 g L-seryny, 0,5 g L-tyrozyny; 50,0 g glukozy; elektrolity: 0,2 g chlorku sodu, 5,44 g octanu sodu, 0,53 g chlorku magnezu, 2,24 g chlorku potasu, 1,4 g diwodorofosforanu sodu x 2 H2O, 17,6 mg octanu cynku x 2 H2O, 0,24 g wodorotlenku sodu. Stężenia elektrolitów: sód - 59,0 mmol/l, potas - 30,0 mmol/l, magnez - 2,6 mmol/l, cynk - 0,08 mmol/l, chlorki - 61,0 mmol/l, octany - 40,0 mmol/l, diwodorofosforany - 9,0 mmol/l.)
 • Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 1,5 g chlorku potasu i 55 g glukozy jednowodnej (stężenie potasu 20 mmol/l, stężenie chlorku 20 mmol/l). Osmolarność teoretyczna 318 mOsmol/l (w przybliżeniu 358 mOsmol/l). pH 3,5-6,5.)
 • Potassium Chloride 0,15% + Sodium Chloride 0,9% B. Braun, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 1,5 g chlorku potasu i 9 g chlorku sodu (stężenie potasu 20 mmol/l, stężenie sodu 154 mmol/l, stężenie chlorku 174 mmol/l). Osmolarność teoretyczna 348 mOsmol/l (w przybliżeniu 388 mOsmol/l). pH 4,5-7.)
 • Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 3 g chlorku potasu i 55 g glukozy jednowodnej (stężenie potasu 40 mmol/l, stężenie chlorku 40 mmol/l). Osmolarność teoretyczna 318 mOsmol/l (w przybliżeniu 358 mOsmol/l). pH 3,5-6,5.)
 • Potassium Chloride 0,3% + Sodium Chloride 0,9% B. Braun, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 3 g chlorku potasu i 9 g chlorku sodu (stężenie potasu 40 mmol/l, stężenie sodu 154 mmol/l, stężenie chlorku 194 mmol/l). Osmolarność teoretyczna 348 mOsmol/l (w przybliżeniu 388 mOsmol/l). pH 4,5-7.)
 • Primene, Baxter Polska (1000 ml preparatu zawiera 100,0 g aminokwasów, w tym: 6,70 g L-izoleucyny, 10,0 g L-leucyny, 7,6 g L-waliny, 11,0 g L-lizyny, 2,4 g L-metioniny, 4,2 g L-fenyloalaniny, 3,7 g L-treoniny, 2,0 g L-tryptofanu, 8,0 g L-alaniny, 8,4 g L-argininy, 6,0 g kwasu L-asparaginowego, 2,46 g L-cysteiny HCl, 10,0 g kwasu L-glutaminowego, 4,0 g glicyny, 3,8 g L-histydyny, 3,0 g L-proliny, 4,0 g L-seryny, 0,45 g L-tyrozyny, 2,49 g L-ornityny, 0,6 g tauryny. Osmolarność - 780 mosmol/l.)
 • Płyn do dializy otrzewnowej nr 1, Polfa Lublin (500 ml płynu zawiera 2,835 g chlorku sodu, 0,191 g chlorku wapnia, 0,025 g chlorku magnezu, 2,381 g octanu sodowego, 7,50 g glukozy. (flakon 500 ml zawiera - 66 mmol Na, 0,872 mmol Ca, 0,125 mmol Mg, 50,5 mmol Cl, 17,5 mmol CH3COO). Osmolarność - 372 mosmol/l.)
 • Płyn do dializy otrzewnowej nr 2, Polfa Lublin (500 ml płynu zawiera 2,853 g chlorku sodowego, 0,191 g chlorku wapniowego, 0,0254 g chlorku magnezowego, 2,381 g octanu sodowego, 17,5 g glukozy. (flakon 500 ml zawiera 66 mmol Na, 0,873 mmol Ca, 0,125 mmol Mg, 17,5 mmol CH3COO, 50,5 mmol Cl). Osmolarność - 483 mosmol/l.)
 • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 462 mg octanu sodu, 90 mg cytrynianu sodu, 39,4 mg chlorku wapnia, 38 mg chlorku potasu, 20 mg chlorku magnezu.)
 • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 279 mg octanu sodu, 79 mg cytrynianu sodu, 20 mg chlorku wapnia, 38 mg chlorku potasu, 9 mg chlorku magnezu. Osmolarność wynosi 295 mOsm/l, ph 5,0-7,5.)
 • Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.)
 • Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.)
 • Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 117 mg chlorku sodu, 272 mg octanu sodu, 150 mg chlorku potasu, 135 mg wodorofosforanu potasu.)
 • Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 117 mg chlorku sodu, 272 mg octanu sodu, 150 mg chlorku potasu, 135 mg wodorofosforanu potasu.)
 • Płyn pediatryczny wyrównawczy, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 602 mg chlorku sodu, 367 mg octanu sodu, 30 mg chlorku wapnia i 30 mg chlorku potasu.)
 • Płyn wyrównawczy, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 602 mg chlorku sodu, 367 mg octanu sodu, 30 mg chlorku wapnia i 30 mg chlorku potasu.)
 • Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 368 mg chlorku sodu, 374 mg chlorku amonu, 127 mg chlorku potasu.)
 • Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter, Baxter Polska (100 ml płynu zawiera 368 mg chlorku sodu, 374 mg chlorku amonu, 127 mg chlorku potasu.)
 • Roztwór Ringera, B.Braun (1 ml roztworu zawiera 8,6 mg chlorku sodu, 0,3 mg chlorku potasu i 0,33 mg chlorku wapnia.)
 • Salvi® CAL E-G, Baxter (1000 ml preparatu zawiera: 1,87 g chlorku sodu, 2,808 g wodorofosforanu sodu, 2,237 g chlorku potasu, 0,508 chlorku magnezu, 0,01 g octanu cynku oraz 264,0 g (lub 440,0 g) monohydratu glukozy, co odpowiada 240,0 g lub 400,0 g glukozy.)
 • SmofKabiven, Fresenius Kabi (Worek trzykomorowy zawierający w oddzielnych komorach roztwór glukozy, aminokwasów z elektrolitami i emulsję tłuszczową. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu zawartości komór zawiera: 7,1 g alaniny, 6,1 g argininy, 5,6 g glicyny, 1,5 g histydyny, 2,5 g izoleucyny, 3,8 g leucyny, 3,4 g lizyny (octan), 2,2 g metioniny, 2,6 g fenyloalaniny, 5,7 g proliny, 3,3 g seryny, 0,5 g tauryny, 2,2 g treoniny, 1 g tryptofanu, 0,2 g tyrozyny, 3,1 g waliny, 0,28 g chlorku wapnia (dwuwodnego) 2,1 g glicerofosforanu sodu (jednowodnego), 0,61 g siarczanu magnezu (siedmiowodnego), 2,3 g chlorku potasu, 1,7 g octanu sodu (trójwodnego), 0,0066 g siarczanu cynku (siedmiowodnego), 127 g glukozy (jednowodnej), 11,4 g oleju sojowego oczyszczonego, 11,4 g triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, 9,5 g oleju z oliwek oczyszczonego, 5,7 g oleju rybnego bogatego w kwasy omega-3. Zawartość azotu: 8 g. Osmolalność: ok. 1800 mOsm/kg H2O, osmolarność: ok. 1500 mOsm/l, pH ok. 5,6. Całkowita wartość energetyczna dla worka 986 ml wynosi 1100 kcal.)
 • SMOFlipid, Fresenius Kabi (1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.)
 • Sodu chlorek 0,9% Baxter, Baxter Polska (100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu.)
 • Solutio Ringeri Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 24,3 mg chlorku wapnia, 15,56 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 309 mOsm/l, ph 5,0-7,5.)
 • Solutio Ringeri lactate Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 601 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 15,1 mg chlorku wapnia, 310 mg mleczanu sodu, 109,58 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 274 mOsm/l, ph 6,0-7,5.)
 • Soluvit N, Fresenius Kabi (1 fiolka (1 ml) zawiera 2,5 mg witaminy B1 (w postaci azotanu tiaminy), 3,6 mg witaminy B2 (w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny), 4,0 mg witaminy B6 (w postaci chlorowodorku pirydoksyny), 40 mg nikotynamidu, 15 mg kwasu pantotenowego, 0,4 mg kwasu foliowego, 100 mg witaminy C, 60 µg biotyny, 5,0 µg cyjanokobalaminy. Osmolalność: ok. 1000 mOsm/kg H2O, pH 5,8.)
 • Sterofundin, B.Braun (1000 ml roztworu zawiera 5,55 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,37 g chlorku wapnia (dwuwodnego), 0,2 g chlorku magnezu (sześciowodnego), 5,05 g mleczanu sodu.)
 • Sterofundin ISO, B.Braun (1000 ml roztworu do infuzji zawiera 6,8 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia, 3,27 g trójwodnego octanu sodu, 0,67 g kwasu L-jabłkowego; stężenia elektrolitów - 145 mmol/l sodu, 4 mmol/l potasu, 1 mmol/l magnezu, 2,5 mmol/l wapnia, 127 mmol/l chloru, 24 mmol/l octanu, 5 mmol/l jabłczanu. Osmolarność teoretyczna: 309 mOsmol/l. pH 5,1-5,9)
 • Tetraspan, B.Braun
 • Tracutil, B.Braun (1 amp. (10 ml) zawiera: 35 µmol (2000 µg) żelaza, 50 µmol (3300 µg) cynku, 10 µmol (550 µg) manganu, 12 µmol (760 µg) miedzi, 0,2 µmol (10 µg) chromu, 0,3 µmol (24 µg) selenu, 0,1 µmol (10 µg) molibdenu, 1 µmol (127 µg) jodu, 30 µmol (570 µg) fluoru. Najwyższa osmolarność teoretyczna: ok. 90 mOsm/l, pH 1,7-2,3.)
 • Vamin, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu 14 EF (18 EF) zawiera: 12 g (16 g) L-alaniny, 8,4 g (11,3 g) L-argininy, 2,5 g (3,4 g) kwasu L-asparaginowego, 0,42 g (0,56 g) L-cysteiny i L-cystyny, 4,2 g (5,6 g) kwasu L-glutaminowego, 5,9 g (7,9 g) glicyny, 5,1 g (6,8 g) L-histydyny, 4,2 g (5,6 g) L-izoleucyny, 5,9 g (7,9 g) L-leucyny, 6,8 g (9 g) L-lizyny, 4,2 g (5,6 g) L-metioniny, 5,9 g (7,9 g) L-fenyloalaniny, 5,1 g (6,8 g) L-proliny, 3,4 g (4,5 g) L-seryny, 4,2 g (5,6 g) L-treoniny, 1,4 g (1,9 g) L-tryptofanu, 0,17 g (0,23 g) L-tyrozyny, 5,5 g (7,3 g) L-waliny. Wartość energetyczna 1000 ml roztworu 14 EF wynosi 1400 kJ (350 kcal), roztworu 18 EF - 1900 kJ (460 kcal). Osmolalność: 810 mOsm/kg H2O (14 EF), 1130 mOsm/kg H2O (18 EF); pH 5,6. Zawartość azotu: 13,5 g/l (14 EF), 18 g/l (18 EF).)
 • Vaminolact, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 6,3 g L-alaniny, 4,1 g L-argininy, 4,1 g kwasu L-asparaginowego, 1,0 g L-cysteiny i L-cystyny, 7,1 g kwasu L-glutaminowego, 2,1 g glicyny, 2,1 g L-histydyny, 3,1 g L-izoleucyny, 7,0 g L-leucyny, 5,6 g L-lizyny, 1,3 g L-metioniny, 2,7 g L-fenyloalaniny, 5,6 g L-proliny, 3,8 g L-seryny, 0,3 g tauryny, 3,6 g L-treoniny, 1,4 g L-tryptofanu, 0,5 g L-tyrozyny, 3,6 g L-waliny. Wartość energetyczna 1000 ml: 1000 kJ (240 kcal). Osmolalność: 510 mOsm/kg H2O. Zawartość azotu: 9,3 g/l.)
 • Venolyte, Fresenius Kabi (500 ml roztworu do infuzji zawiera: 2,32 g trójwodnego octanu sodu, 3,01 g chlorku sodu, 0,15 g chlorku potasu i 0,15 g sześciowodnego chlorku magnezu. 1000 ml roztworu do infuzji zawiera: 4,63 g trójwodnego octanu sodu, 6,02 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu i 0,3 g sześciowodnego chlorku magnezu. )
 • Vitalipid N, Fresenius Kabi (1 ampułka (10 ml) Vitalipid N Adult zawiera 990 µg witaminy A, 5 µg witaminy D2, 9,1µg witaminy E, 150 µg witaminy K1. 1 ampułka (10 ml) Vitalipid N Infant zawiera 690 µg witaminy A, 10 µg witaminy D2, 6,4 mg witaminy E, 200 µg witaminy K1. Osmolarność preparatów: 260 mosm/l, osmolalność: 300 mosm/kg H2O, pH około 8.)
 • Volulyte, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 60 g poli(O-2-hydroksyetylo)skrobi (stopień podstawienia 0,38-0,45, średnia masa cząsteczkowa 130 000 Da), 4,63 g trójwodnego octanu sodu, 6,02 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,3 g sześciowodnego chlorku magnezu. Elektrolity: Na+ - 137 mmol/l, K+ - 4 mmol/l, Mg2+ -  1,5 mmol/l, Cl- - 110 mmol/l; CH3COO- - 34 mmol/l. Teoretyczna osmolarność - 286,5 mOsm/l. Kwasowość miareczkowalna - <2,5 mmol Na OH/l. pH - 5,7-6,5.)
 • Voluven, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera 60 g lub 100 g poli(O-2-hydroksyetylo)skrobi (stopień podstawienia 0,38-0,45; średnia masa cząsteczkowa 130 000 Da) oraz 9 g chlorku sodu. Elektrolity: Na+ - 154 mmol/l, Cl- - 154 mmol/l. Teoretyczna osmolarność - 308 mOsm/l. Kwasowość roztworu - <1,0 mmol NaOH/l. pH - 4,0-5,5.)
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.