Index leków

Substytuty osocza i płyny infuzyjne

 • 6% Dekstran 70 000, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 6,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej około 70 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.)
 • 6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter, Baxter Polska (1000 ml 6% (10%) roztworu zawiera 60 g (100 g) hydroksyetyloskrobi 200/0,5.)
 • Aminomix® 1, Fresenius Kabi (Gotowy do użycia worek dwukomorowy zawierający w I komorze: 10% roztwór aminokwasów z wapniem i cynkiem; w II komorze: 40% roztwór glukozy z elektrolitami i fosforanami. 1000 ml mieszaniny otrzymanej po połączeniu komór zawiera: 50 g aminokwasów, tj. 2,5 g L-izoleucyny, 3,7 g L-leucyny, 3,3 g L-lizyny, 2,15 g L-metioniny, 2,55 g L-fenyloalaniny, 2,2 g L-treoniny, 1,0 g L-tryptofanu, 3,1 g L-waliny, 6,0 g L-argininy, 1,5 g L-histydyny, 7,0 g glicyny, 7,5 g L-alaniny, 7,5 g L-proliny, 3,065 g kwasu jabłkowego, 200 g bezwodnej glukozy oraz 50 mmol sodu, 30 mmol potasu, 2,5 mmol wapnia, 2,5 mmol magnezu, 0,04 mmol cynku, 100,11 mmol chlorków, 15 mmol glicerofosforanów. Wartość energetyczna wynosi 4264 kJ (1025 kcal); osmolarność teoretyczna - 1769 mOsm/l.)
 • Aminoplasmal, B. Braun Melsungen (1000 ml roztworu zawiera: 5,85 g izoleucyny, 11,4 g leucyny, 7,95 g lizyny (8,93 g w postaci uwodnionej i 6,6 g w postaci chlorowodorku), 5,7 g metioniny, 5,7 g fenyloalaniny, 5,4 g treoniny, 2,1 g tryptofanu, 7,2 g waliny, 16,05 g argininy, 5,25 g histydyny, 19,2 g glicyny, 22,35 g alaniny, 7,35 g proliny, 7,95 g kwasu asparaginowego, 0,5 g acetylocysteiny (co odpowiada 0,37 g cysteiny), 16,2 g kwasu glutaminowego, 3,0 g seryny, 0,5 g tyrozyny, 0,05 g wersenianu disodowego x 2 H2O, 0,2 g wodorotlenku sodowego, 2,95 g octanu potasowego, 0,56 g octanu magnezowego x 4 H2O, 1,4 g diwodorofosforanu sodowego x 2 H2O. Stężenia elektrolitów: sód - 50,0 mmol/l, potas - 30,0 mmol/l, magnez - 2,6 mmol/l, octany - 35,0 mmol/l, chlorki - 36,0 mmol/l, diwodorofosforany - 9,0 mmol/l.)
 • Aminosteril KE 10% bez węglowodanów z elektrolitami, Fresenius Kabi (1000 ml roztworu zawiera: 4,67 g L-izoleucyny, 7,06 g L-leucyny, 7,46 g chlorowodorku L-lizyny, 4,1 g L-metioniny, 4,82 g L-fenyloalaniny, 4,21 g L-treoniny, 1,82 g L-tryptofanu, 5,92 g L-waliny, 10,64 g L-argininy, 2,88 g L-histydyny, 15,95 g glicyny, 15,0 g L-alaniny, 15,0 g L-proliny, 8,08 g kwasu L-jabłkowego, 1,017 g chlorku magnezu, 0,683 g chlorku potasu, 0,716 g wodorotlenku potasu, 1,2 g wodorotlenku sodu. Osmolarność wynosi 1048 mOsm/l, pH 5,5-6,1.)
 • Clinomel, Baxter (Gotowy do użycia pojemnik zawiera 3 komory: jedna z emulsją tłuszczową, druga z roztworem aminokwasów z elektrolitami, trzecia z roztworem glukozy z wapniem. 1000 ml emulsji N4-550 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 20 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 4,56 g L-alaniny, 2,53 g L-argininy, 2,27 g glicyny, 1,05 g L-histydyny, 1,32 g L-izoleucyny, 1,61 g L-leucyny, 1,28 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 1,6 g), 0,88 g L-metioniny, 1,23 g L-fenyloalaniny, 1,5 g L-proliny, 1,1 g L-seryny, 0,92 g L-treoniny, 0,39 g L-tryptofanu, 0,09 g L-tyrozyny, 1,27 g L-waliny,1,73 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,89 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 80 g glukozy (jako glukoza jednowodna 88 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 630 kcal; osmolarność - 840 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 40 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 3,6 g, aminokwasów - 22 g. 1000 ml emulsji N5-800 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 5,8 g L-alaniny, 3,22 g L-argininy, 2,89 g glicyny, 1,34 g L-histydyny, 1,68 g L-izoleucyny, 2,05 g L- leucyny, 1,63 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,03 g), 1,12 g L-metioniny, 1,57 g L-fenyloalaniny, 1,91 g L-proliny, 1,4 g L-seryny, 1,17 g L-treoniny, 0,5 g L-tryptofanu, 0,11 g L-tyrozyny, 1,62 g L-waliny, 2,06 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,75 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 100 g glukozy (jako glukoza jednowodna 110 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 910 kcal; osmolarność - 1020 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 50 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 4,8 g, aminokwasów - 28 g. 1000 ml emulsji N6-900 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 7,04 g L-alaniny, 3,91 g L-argininy, 3,5 g glicyny, 1,63 g L-histydyny, 2,04 g L-izoleucyny, 2,49 g L-leucyny, 1,97 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,47 g), 1,36 g L- metioniny, 1,91 g L-fenyloalaniny, 2,31 g L-proliny, 1,7 g L-seryny, 1,43 g L-treoniny, 0,61 g L-tryptofanu, 0,13 g L-tyrozyny, 1,97 g L-waliny, 2,37 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,61 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 120 g glukozy (jako glukoza jednowodna 132 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1015 kcal; osmolarność - 1190 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 56 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 5,6 g, aminokwasów - 34 g. 1000 ml emulsji N7-1000 otrzymanej po zmieszaniu zawartości zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 8,28 g L-alaniny, 4,6 g L-argininy, 4,12 g glicyny, 1,92 g L-histydyny, 2,4 g L-izoleucyny, 2,92 g L-leucyny, 2,32 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,9 g), 1,6 g L-metioniny, 2,24 g L- fenyloalaniny, 2,72 g L-proliny, 2 g L-seryny, 1,68 g L-treoniny, 0,72 g L-tryptofanu, 0,16 g L-tyrozyny, 2,32 g L-waliny, 2,72 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,47 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu 160 g glukozy (jako glukoza jednowodna 176 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1200 kcal; osmolarność - 1470 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 60 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 6,6 g, aminokwasów - 40 g.)
 • Decaven, Baxter Polska (1000 ml roztworu zawiera 216 mg dwuwodnego glukonianu żelaza, 85 mg glukonianu miedzi, 40,5 mg glukonianu manganu, 1949 mg trójwodnego glukonianu cynku, 80 mg fluorku sodu, 0,303 mg dwuwodnego glukonianu kobaltu, 0,045 mg jodku sodu, 3,83 mg seleninu sodu, 1,15 mg czterowodnego heptamolibdenianu amonu, 1,92 mg sześciowodnego chlorku chromu. Osmolalność: 19 mOsmol/kg H2O. Osmolarność: 17,6 mOsmol/l.)
 • Glucose Braun, B. Braun Melsungen (1000 ml roztworu zawiera 550 g monohydratu glukozy do iniekcji (= 500 g glukozy bezwodnej w wodzie do iniekcji).)
 • Glucosum, Polfa Lublin (100 ml roztworu 10% zawiera 10 g glukozy; 100 ml roztworu 20% zawiera 20 g glukozy.)
 • Glucosum, Polfa Lublin (100 ml roztworu zawiera 5 g glukozy.)
 • Human Albumin 20% Behring, CSL Behring (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, w tym co najmniej 96% albuminy ludzkiej. Preparat zawiera 125 mmol/l jonów sodu.)
 • Human Albumin 20% Biotest, Biotest Pharma (100 ml preparatu zawiera 20,0 g białka osocza ludzkiego.)
 • Human Albumin Grifols, Instituto Grifols (1 ml roztworu zawiera 200 mg białka całkowitego, którego co najmniej 95% stanowi albumina ludzka. Preparat zawiera sód 130-160 mmol/l.)
 • HyperHAES, Fresenius Kabi
 • Injectio Glucosi isotonica et Natrii Chlorati isotonica 1:1, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.)
 • Injectio Solutionis Ringeri, Polfa Lublin (100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 48 mg chlorku wapnia.)
 • Multimel N5-800 E, Baxter Polska (1 worek 1500 ml zawiera 600 ml 20% roztworu glukozy, 600 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 300 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 2000 ml zawiera 800 ml 20% roztworu glukozy, 800 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 400 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1000 ml emulsji zawiera: komora z aminokwasami (400 ml) - 5,8 g alaniny, 3,22 g argininy, 2,89 glicyny, 1,34 g histydyny, 1,68 g izoleucyny, 2,05 g leucyny, 2,03 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,62 g lizyny), 1,12 g metioniny, 1,57 g fenyloalaniny, 1,9 g proliny, 1,4 g seryny, 1,18 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 0,11 g tyrozyny, 1,62 g waliny, 2,45 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,79 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu; komora z glukozą (400 ml) - 110 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 100 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia; komora z lipidami zawiera 40 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 915 kcal. Osmolarność: 995 mOsmol/l.)
 • Numeta G 13% E, Baxter Polska
 • Nutriflex® Basal, B. Braun Melsungen (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę, chlorek sodu i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 1,88 g izoleucyny, 2,5 g leucyny, 2,27 g chlorowodorku lizyny (1,82 g lizyny), 1,56 g metioniny, 2,81 g fenyloalaniny, 1,45 g treoniny, 0,46 g tryptofanu, 2,08 g waliny, 3,98 g monoglutaminianu argininy (2,16 g argininy, 1,82 g kwasu glutaminowego), 1,35 g chlorowodorku histydyny (1,0 g histydyny), 3,88 g alaniny, 1,2 g kwasu asparaginowego, 0,98 g kwasu glutaminowego, 1,32 g glicyny, 2,72 g proliny, 2,4 g seryny,1,23 g czterowodnego octanu magnezu, 3,2 g trójwodnego octanu sodu, 1,74 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 0,96 g wodorotlenku potasu, 0,1 g wodorotlenku sodu, 137,5 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 125,0 g glukozy), 1,4 g chlorku sodu, 0,53 g dwuwodnego chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 49,9 mmol sodu, 30 mmol potasu, 3,6 mmol wapnia, 5,7 mmol magnezu, 50 mmol chlorków, 12,8 mmol fosforanów, 35 mmol octanów, 32 g aminokwasów (4,6 g azotu). Wartość energetyczna: 2640 kJ (630 kcal). Osmolarność: 1150 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Peri, B. Braun Melsungen (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę, chlorek sodu i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 2,34 g izoleucyny, 3,13 g leucyny, 2,84 g chlorowodorku lizyny (2,27 g lizyny), 1,96 g metioniny, 3,51 g fenyloalaniny, 1,82 g treoniny, 0,57 g tryptofanu, 2,6 g waliny, 4,98 g monoglutaminianu argininy (2,7 g argininy, 2,28 g kwasu glutaminowego), 1,69 g chlorowodorku histydyny (1,25 g histydyny), 4,85 g alaniny, 1,5 g kwasu asparaginowego, 1,22 g kwasu glutaminowego, 1,65 g glicyny, 3,4 g proliny, 3,0 g seryny, 0,86 g czterowodnego octanu magnezu, 1,56 g trójwodnego octanu sodu, 0,78 g jednozasadowego fosforanu potasu, 0,52 g wodorotlenku potasu, 0,5 g wodorotlenku sodu, 88,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 80,0 g glukozy), 0,17 g chlorku sodu, 0,37 g dwuwodnego chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 27 mmol sodu, 15 mmol potasu, 2,5 mmol wapnia, 4 mmol magnezu, 31,6 mmol chloru, 5,7 mmol fosforanów, 19,5 mmol octanów, 40 g aminokwasów (5,7 g azotu). Wartość energetyczna: 2010 kJ (480 kcal). Osmolarność: 900 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Plus, B. Braun Melsungen (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 600 ml lub 1200 ml roztworu zawiera glukozę i chlorek wapnia; komora górna - 400 ml lub 800 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 2000 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 2,82 g izoleucyny, 3,76 g leucyny, 3,41 g chlorowodorku lizyny (2,73 g lizyny), 2,35 g metioniny, 4,21 g fenyloalaniny, 2,18 g treoniny, 0,68 g tryptofanu, 3,12 g waliny, 5,98 g monoglutaminianu argininy (3,24 g argininy, 2,74 g kwasu glutaminowego), 2,03 g chlorowodorku histydyny (1,5 g histydyny), 5,82 g alaniny, 1,8 g kwasu asparaginowego, 1,47 g kwasu glutaminowego, 1,98 g glicyny, 4,08 g proliny, 3,6 g seryny,1,23 g czterowodnego octanu magnezu, 1,56 g trójwodnego octanu sodu, 3,12 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 1,4 g wodorotlenku potasu, 0,23 g wodorotlenku sodu, 165,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 150,0 g glukozy), 0,53 g chlorku sodu. 1000 ml preparatu dostarcza: 37,2 mmol sodu, 25 mmol potasu, 3,6 mmol wapnia, 5,7 mmol magnezu, 35,5 mmol chloru, 20 mmol fosforanów, 22,9 mmol octanów, 48 g aminokwasów (6,8 g azotu). Wartość energetyczna: 3305 kJ (790 kcal). Osmolarność: 1400 mosmol/l.)
 • Nutriflex® Special, B. Braun Melsungen (Dwukomorowy pojemnik: komora dolna - 500 ml lub 750 ml roztworu zawiera glukozę i chlorek wapnia; komora górna - 500 ml lub 750 ml roztworu zawiera pozostałe składniki. Po połączeniu zawartości obu komór otrzymuje się 1000 ml lub 1500 ml roztworu o składzie: 1000 ml preparatu zawiera: 4,11 g izoleucyny, 5,48 g leucyny, 4,97 g chlorowodorku lizyny (3,98 g lizyny), 3,42 g metioniny, 6,15 g fenyloalaniny, 3,18 g treoniny, 1,0 g tryptofanu, 4,54 g waliny, 8,72 g monoglutaminianu argininy (4,73 g argininy, 3,99 g kwasu glutaminowego), 2,96 g chlorowodorku histydyny (2,19 g histydyny), 8,49 g alaniny, 2,63 g kwasu asparaginowego, 2,15 g kwasu glutaminowego, 2,89 g glicyny, 5,95 g proliny, 5,25 g seryny, 1,08 g czterowodnego octanu magnezu, 1,63 g trójwodnego octanu sodu, 2,0 g dwuwodnego jednozasadowego fosforanu potasu, 0,62 g wodorotlenku potasu, 1,14 g wodorotlenku sodu, 264,0 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 240,0 g glukozy), 0,6 g chlorku wapnia. 1000 ml preparatu dostarcza: 40,5 mmol sodu, 25,7 mmol potasu, 4,1 mmol wapnia, 5,0 mmol magnezu, 49,5 mmol chlorków, 14,7 mmol fosforanów, 22 mmol octanów, 70 g aminokwasów (10 g azotu). Wartość energetyczna: 5190 kJ (1240 kcal). Osmolarność: 2100 mosmol/l.)
 • Olimel N7, Baxter Polska (1 worek 1500 ml gotowej do użycia emulsji do infuzji zawiera: 600 ml roztworu glukozy - 231 g glukozy jednowodnej (równoważnej 210 g glukozy bezwodnej); 300 ml emulsji tłuszczowej - 60 g oleju sojowego i oleju z oliwek; 600 ml roztworu aminokwasów - 3,32 g izoleucyny, 4,6 g leucyny, 5,23 g lizyny, 3,32 g metioniny, 4,6 g fenyloalaniny, 3,32 g treoniny, 1,1 g tryptofanu, 4,25 g waliny, 6,51 g argininy, 3,97 g histydyny, 9,61 g alaniny, 1,92 g kwasu asparaginowego, 3,32 g kwasu glutaminowego, 4,6 g glicyny, 3,97 g proliny, 2,62 g seryny, 0,17 g tyrozyny. Wartość energetyczna: 1710 kcal. Osmolarność: 1220 mOsmol/kg. pH 6,4. Całkowita zawartość w 1500 ml - 66,4 g aminokwasów, 10,5 g azotu, 210 g glukozy, 60 g tłuszczów oraz elektrolity: 46 mmol octanów, 4,5 mmol fosforanów. )
 • Periplasmal® 3,5% z glukozą, B. Braun Melsungen (1000 ml zawiera: 1,68 g L-izoleucyny, 2,94 g L-leucyny, 3,23 g chlorowodorku L-lizyny (= 2,5 g L-lizyny), 0,7 g L-metioniny, 1,47 g L-fenyloalaniny, 1,68 g L-treoniny, 0,7 g L-tryptofanu, 2,24 g L-waliny, 3,01 g argininy, 1,89 g L-histydyny, 2,45 g glicyny, 4,34 g L-alaniny, 2,45 g L-proliny, 0,32 g kwasu L-asparaginowego, 0,36 g L-asparaginy x H20 (= 0,32 g L-asparaginy), 0,95 g acetylocysteiny (= 0,71 g L-cysteiny), 3,15 g kwasu L-glutaminowego, 0,81 g chlorowodorku L-ornityny (= 0,63 g L-ornityny), 1,12 g L-seryny, 0,5 g L-tyrozyny; 50,0 g glukozy; elektrolity: 0,2 g chlorku sodu, 5,44 g octanu sodu, 0,53 g chlorku magnezu, 2,24 g chlorku potasu, 1,4 g diwodorofosforanu sodu x 2 H2O, 17,6 mg octanu cynku x 2 H2O, 0,24 g wodorotlenku sodu. Stężenia elektrolitów: sód - 59,0 mmol/l, potas - 30,0 mmol/l, magnez - 2,6 mmol/l, cynk - 0,08 mmol/l, chlorki - 61,0 mmol/l, octany - 40,0 mmol/l, diwodorofosforany - 9,0 mmol/l.)
 • Płyn do dializy otrzewnowej nr 1, Polfa Lublin (500 ml płynu zawiera 2,835 g chlorku sodu, 0,191 g chlorku wapnia, 0,025 g chlorku magnezu, 2,381 g octanu sodowego, 7,50 g glukozy. (flakon 500 ml zawiera - 66 mmol Na, 0,872 mmol Ca, 0,125 mmol Mg, 50,5 mmol Cl, 17,5 mmol CH3COO). Osmolarność - 372 mosmol/l.)
 • Płyn do dializy otrzewnowej nr 2, Polfa Lublin (500 ml płynu zawiera 2,853 g chlorku sodowego, 0,191 g chlorku wapniowego, 0,0254 g chlorku magnezowego, 2,381 g octanu sodowego, 17,5 g glukozy. (flakon 500 ml zawiera 66 mmol Na, 0,873 mmol Ca, 0,125 mmol Mg, 17,5 mmol CH3COO, 50,5 mmol Cl). Osmolarność - 483 mosmol/l.)
 • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 462 mg octanu sodu, 90 mg cytrynianu sodu, 39,4 mg chlorku wapnia, 38 mg chlorku potasu, 20 mg chlorku magnezu.)
 • Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml płynu zawiera 575 mg chlorku sodu, 279 mg octanu sodu, 79 mg cytrynianu sodu, 20 mg chlorku wapnia, 38 mg chlorku potasu, 9 mg chlorku magnezu. Osmolarność wynosi 295 mOsm/l, ph 5,0-7,5.)
 • Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.)
 • Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 117 mg chlorku sodu, 272 mg octanu sodu, 150 mg chlorku potasu, 135 mg wodorofosforanu potasu.)
 • Płyn wyrównawczy, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 602 mg chlorku sodu, 367 mg octanu sodu, 30 mg chlorku wapnia i 30 mg chlorku potasu.)
 • Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny, Polfa Lublin (100 ml płynu zawiera 368 mg chlorku sodu, 374 mg chlorku amonu, 127 mg chlorku potasu.)
 • Salvi® CAL E-G, Baxter (1000 ml preparatu zawiera: 1,87 g chlorku sodu, 2,808 g wodorofosforanu sodu, 2,237 g chlorku potasu, 0,508 chlorku magnezu, 0,01 g octanu cynku oraz 264,0 g (lub 440,0 g) monohydratu glukozy, co odpowiada 240,0 g lub 400,0 g glukozy.)
 • Solutio Ringeri Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 24,3 mg chlorku wapnia, 15,56 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 309 mOsm/l, ph 5,0-7,5.)
 • Solutio Ringeri lactate Fresenius, Fresenius Kabi (100 ml roztworu zawiera 601 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 15,1 mg chlorku wapnia, 310 mg mleczanu sodu, 109,58 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 274 mOsm/l, ph 6,0-7,5.)
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.