Index leków

Leki przeciwkrwotoczne

 • Advate, Baxter (1 fiolka zawiera nominalnie 250 j.m., 500 j.m., 1000 j.m., 1500 j.m., 2000 j.m. lub 3000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (oktokogu alfa), uzyskiwanego metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego. Po rozpuszczeniu, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera odpowiednio: 50 j.m., 100 j.m., 200 j.m., 300 j.m., 400 j.m. lub 600 j.m. oktokogu alfa. Aktywność swoista wynosi około 4000 - 10000 j.m./mg białka. Preparat zawiera sód: 0,45 mmol sodu (10 mg) na fiolkę.)
 • BeneFIX, Wyeth Europa (1 fiolka zawiera 250 j.m., 500 j.m., 1000 j.m. lub 2000 j.m. nonakogu alfa. Po sporządzeniu roztworu 1 ml zawiera odpowiednio 50 j.m.; 100 j.m.; 200 j.m. lub 400 j.m. nonakogu alfa.)
 • Beriate, CSL Behring
 • Berinin P, CSL Behring (1 fiolka zawiera odpowiednio 300 j.m., 600 j.m lub 1200 j.m. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi.)
 • Beriplast® P, Centeon Pharma (Zestaw Beriplast P 0,5 ml zawiera 4 fiolki z różnymi substancjami: fiolka 1 - koncentrat ludzkiego fibrynogenu: 37,5-57,5 mg fibrynogenu oraz czynnik XII - 20-40 j.m.; fiolka 2 - aprotynina - 500 Kj.m. (jednostek aktywatora kininogenu); fiolka 3 - trombina - 200-300 j.m.; fiolka 4 - chlorek wapnia 2,5 ml - 14,7 mg (40 mmol/l). Zestaw Beriplast P 1,0 ml zawiera: fiolka 1 - koncentrat ludzkiego fibrynogenu: 65-115 mg fibrynogenu oraz czynnik XII - 40-80 j.m.; fiolka 2 - aprotynina 1000 Kj.m. (jednostek aktywatora kininogenu); fiolka 3 - trombina - 400-600 j.m.; fiolka 4 - chlorek wapnia 2,5 ml - 14,7 mg (40 mmol/l). Zestaw Beriplast P 3,0 ml zawiera: fiolka 1 - koncentrat ludzkiego fibrynogenu: 195-345 mg fibrynogenu oraz czynnik XII - 120-240 j.m.; fiolka 2 - aprotynina 3000 Kj.m. (jednostek aktywatora kininogenu); fiolka 3 - trombina 1200-1800 j.m.; fiolka 4 - chlorek wapnia 7,5 ml - 44,1 mg (40 mmol/l).)
 • Beriplex P/N, CSL Behring (1 fiolka Beriplex P/N 250 zawiera nominalnie: 200-480 j.m. czynnika II, 100-250 j.m. czynnika VII, 200-310 j.m. czynnika IX, 220-600 j.m. czynnika X oraz 150-450 j.m. białka C, 120-380 j.m. białka S. 1 fiolka Beriplex P/N 500 zawiera nominalnie: 400-960 j.m. czynnika II, 200-500 j.m. czynnika VII, 400-620 j.m. czynnika IX, 440-1200 j.m. czynnika X oraz 300-900 j.m. białka C, 240-760 j.m. białka S. Specyficzna aktywność czynnika IX wynosi 2,5 j.m./mg białka całkowitego. Lek zawiera sód (do 343 mg/100 ml).)
 • BioTrombina, Biomed Lublin (1 amp. zawiera 400 j.m. trombiny bydlęcej.)
 • Cyclonamine, Galena (1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu.)
 • FANHDI, Instituto Grifols
 • Feiba Tim 4 Immuno, Baxter (Aktywność preparatu jest zawsze podana na opakowaniu. 1 jednostka odpowiada ilości aktywowanego kompleksu protrombiny, który w przypadku obecności inhibitora czynnika VIII lub niedoboru tego czynnika skoryguje czas częściowej tromboplastyny do 35 sekund.)
 • Gastrotrombina, Biomed Lublin (1 fiolka zawiera 5 000 j.m. lub 10 000 j.m. trombiny bydlęcej.)
 • Haemoctin, Biotest Pharma (1 fiolka zawiera nominalnie 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m. czynnika krzepnięcia VIII, wytwarzanego z ludzkiego osocza. Aktywność swoista preparatu wynosi około 100 j.m./mg białka. 1 fiolka zawiera do 32,2 mg sodu (1,4 mmol).)
 • Hemofil M Czynnik VIII antyhemofilowy (ludzki) Method M, Baxter (1 fiolka z liofilizatem zawiera 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m. czynnika VIII.)
 • Immunate Baxter, Baxter Polska (1 fiolka zawiera 250 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 125 j.m. czynnika von Willebranda (po rozpuszczeniu w 5 ml rozpuszczalnika zawiera odpowiednio 50 j.m. i 25 j.m.). 1 fiolka zawiera 500 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 250 j.m. czynnika von Willebranda (po rozpuszczeniu w 5 ml rozpuszczalnika zawiera odpowiednio 100 j.m. i 50 j.m.). 1 fiolka zawiera 1000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 500 j.m. czynnika von Willebranda (po rozpuszczeniu w 10 ml rozpuszczalnika zawiera odpowiednio 100 j.m. i 50 j.m.).)
 • Immunate™ Stim Plus, Baxter (1 fiolka zawiera koncentrat ludzkiego czynnika VIII o aktywności prokoagulacyjnej 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m.)
 • Kogenate Bayer, Bayer Pharma (1 fiolka zawiera nominalnie 250 j.m., 500 j.m., 1000 j.m., 2000 j.m. lub 3000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (oktokogu alfa), uzyskiwanego metodą rekombinacji DNA w komórkach nerki młodych chomików. Aktywność swoista preparatu wynosi około 4000 j.m./mg białka.)
 • NovoEight, Novo Nordisk
 • NovoSeven, Novo Nordisk (1 fiolka zawiera 1 mg, 2 mg, 5 mg lub 8 mg eptakogu alfa (aktywowanego). Po rekonstytucji z użyciem rozpuszczalnika preparat zawiera 1 mg/ml eptakogu alfa (aktywowanego) i 10 mg/ml sacharozy.)
 • NovoThirteen, Novo Nordisk (1 fiolka (3 ml) zawiera 2500 j.m. katrydekakogu (rekombinowany czynnik krzepnięcia XIII) (rDNA). Po rekonstytucji 1 ml roztworu zawiera 833 j.m. rekombinowanego XIII czynnika krzepnięcia. Swoista aktywność wynosi około 165 j.m./mg białka.)
 • Nplate, Amgen Europe (1 fiolka zawiera 250 µg lub 500 µg romiplostymu.)
 • Octanate, Octapharma (1 fiolka zawiera nominalnie 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII. Lek zawiera sód (mniej niż 1 mmol (23 mg)/fiolka 250 j.m., do 1,75 mmol (40 mg)/fiolka 500 j.m. i do 1,75 mmol (40 mg)/fiolka 1000 j.m.).)
 • Octanine, Octapharma (1 fiolka zawiera 500 j.m. lub 1000 j.m. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi. Aktywność swoista preparatu wynosi ok. 100 j.m. czynnika IX na mg białka. Lek zawiera sód (do 3 mmol (69 mg)/fiolkę 500 j.m., do 6 mmol (138 mg)/fiolkę 1000 j.m.).)
 • Octaplex, Octapharma (1 fiolka zawiera ludzki kompleks protrombiny - nominalnie: 280-760 j.m. ludzkiego II czynnika krzepnięcia krwi, 180-480 j.m. ludzkiego VII czynnika krzepnięcia krwi, 500 j.m. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia krwi, 360-600 j.m. ludzkiego X czynnika krzepnięcia krwi oraz 260-620 j.m. białka C i 240-640 j.m. białka S. Aktywność swoista leku wynosi ≥0,6 j.m./mg białka, wyrażona jako aktywność czynnika IX. Lek zawiera sód (75-125 mg/fiolka) i heparynę (100-250 j.m./fiolka, odpowiadających 0,2-0,5 j.m./j.m. czynnika IX).)
 • Prothromplex Total NF, Baxter Polska (1 fiolka zawiera zespół osoczowych czynników krzepnięcia grupy protrombiny o aktywności 600 j.m. Zawiera: Czynnik IX, Czynnik II, Czynnik VII, Czynnik X oraz około 250 j.m. heparyny i 15-30 j.m. antytrombiny III jako stabilizatorów.)
 • Recombinate, Baxter Polska (1 fiolka zawiera nominalnie 250 j.m., 500 j.m. lub 1000 j.m. oktokogu alfa - rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII, uzyskiwanego na drodze inżynierii genetycznej w komórkach jajnika chomika chińskiego. Po odtworzeniu, 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera odpowiednio: 25 j.m., 50 j.m. lub 100 j.m. oktokogu alfa. Aktywność swoista wynosi około 4000 - 8000 j.m./mg białka. Preparat zawiera 1,5 mmol sodu na dawkę.)
 • ReFacto AF, Wyeth Europa (1 fiolka zawiera 250 j.m., 500 j.m., 1000 j.m. lub 2000 j.m. moroktokogu alfa. Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera odpowiednio ok. 62,5 j.m., 125 j.m., 250 j.m. lub 500 j.m. moroktokogu alfa. Po rozpuszczeniu 1 fiolka zawiera 1,23 mmol (29 mg) sodu.)
 • Revolade, GlaxoSmithKline Trading Services (1 tabl. powl. zawiera eltrombopag z olaminą w ilości odpowiadającej 25 mg lub 50 mg eltrombopagu.)
 • Riastap, CSL Behring (1 fiolka zawiera 1 g fibrynogenu ludzkiego. Lek po rekonstytucji w 50 ml wody do wstrzykiwań zawiera w przybliżeniu 20 mg/ml fibrynogenu ludzkiego. Preparat zawiera do 164 mg sodu (7,1 mmol) na fiolkę.)
 • Succus Urticae PhytoPharm, Phytopharm Klęka (Sok ze świeżego ziela pokrzywy. Preparat zawiera etanol 20-25%.)
 • TachoSil, Takeda (1 cm2 gąbki leczniczej zawiera: 5,5 mg fibrynogenu ludzkiego i 2 j.m. trombiny ludzkiej.)
 • Tisseel Lyo, Baxter Polska (Składnik 1 - Roztwór białek klejących (koncentrat białek klejących, liofilizowany, do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny): fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) - 91 mg/ml; aprotynina (syntetyczna) - 3000 KIU /ml; polisorbat 80 (subst. pomocnicza) - 0,6-1,9 mg/ml. Składnik 2 - Roztwór trombiny (trombina liofilizowana, do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia): trombina ludzka - 500 j.m./ml; chlorek wapnia - 40 µmol/ml. Lek zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6-5 j.m./ml.)
 • Trasylol, Bayer (1 but. 50 ml zawiera stężony roztwór aprotyniny o aktywności 277,8 j. Ph.Eur., co odpowiada 500 000 KIU (jednostek inaktywacji kalikreiny).)
 • Vitacon, Polfa Warszawa (1 ml roztworu zawiera 10 mg fitomenadionu. Lek zawiera rycynooleinian makrogologlicerolu.)
 • Vitacon, Polfa Warszawa (1 tabl. drażowana zawiera 10 mg fitomenadionu. Lek zawiera laktozę, sacharozę i lak żółcieni chinolinowej.)
 • Wilate, Octapharma (1 fiolka zawiera 450 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 400 j.m. czynnika von Willebranda. 1 fiolka zawiera 900 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 800 j.m. czynnika von Willebranda.)
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.