Index leków

Recalvit D

Recalvit D, Biofarm®
Wskazania:
Korygowanie niedoborów witaminy D i wapnia u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat uzupełniający witaminę D i wapń, jako dodatek do specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których jednocześnie występuje niedobór witaminy D i wapnia, lub u których istnieje duże ryzyko wystąpienia takich niedoborów.
Skład:
1 tabl. musująca zawiera 2500 mg wapnia węglanu (co odpowiada 1000 mg jonów wapnia) i 880 j.m. (22 µg) witaminy D3. Preparat zawiera sacharozę i laktozę.
Działanie:
Odpowiednie stężenie jonów wapnia w płynie pozakomórkowym, a także w tkance okostnej, jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu mineralizacji kości i zębów. Witamina D3 zwiększa wchłanianie wapnia w jelicie cienkim i zapewnia utrzymanie homeostazy wapniowej. Zwiększa również wchłanianie fosforanów. Dihydroksylowa pochodna witaminy D - 1,25-dihydroksykalcyferol jest czynnikiem regulacji stężenia wapnia, polegającej na zwiększeniu aktywnego wchłaniania wapnia w początkowych odcinkach przewodu pokarmowego i zwiększeniu jego wykorzystania do mineralizacji kości. Stosowanie wapnia i witaminy D3 zapobiega zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTH), który w przypadku niedoboru wapnia zwiększa resorpcję kości. Węglan wapnia reaguje w żołądku z kwasem solnym i tworzy chlorek wapnia. Wchłanianie wapnia następuje w dwunastnicy i w proksymalnej części jelita cienkiego, w niewielkim stopniu w części dystalnej. Z przewodu pokarmowego wchłania się ok. 30% podanej dawki. Witamina D dobrze się wchłania z jelita cienkiego; z przewodu pokarmowego wchłania się ok. 50-80% przyjętej dawki. Po wchłonięciu wapń przenika do płynu pozakomórkowego i następnie w 99% przechodzi do układu kostnego. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrzkomórkowym i pozakomórkowym. W surowicy krwi fizjologicznie czynna jest tylko część zjonizowana (ok. 50%), pozostała część związana jest głównie z białkami oraz z anionami, głównie cytrynianami oraz fosforanami. Wapń przenika także do płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie jego stężenie jest o połowę mniejsze od stężenia w surowicy krwi. Wapń przenika również przez barierę łożyskową i do mleka matki. Po wchłonięciu witamina D wiązana jest przez α-globuliny i transportowana do wątroby, gdzie ulega pierwszej reakcji hydroksylacji, a następnie do nerek, gdzie w drugiej reakcji hydroksylacji powstaje 1,25-dihydroksycholekalcyferol. Aktywny metabolit witaminy D jest niezbędny podczas wchłaniania i wykorzystania wapnia do mineralizacji kości. Niewchłonięty wapń wydalany jest głównie z kałem. Większość wapnia jest wchłaniana w pętli Henlego, tylko niewielkie ilości wapnia są wydalane z moczem. Wapń jest także wydalany z potem. Witamina D, która nie uległa hydroksylacji jest magazynowana w tkance tłuszczowej i mięśniowej. Witamina D i jej metabolity wydalane są z kałem i moczem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na sole wapnia i witaminę D3 lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (zwłaszcza olej sojowy). Choroby i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii (np. nowotwory z przerzutami do kości, nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy). Choroby i (lub) stany prowadzące do hiperkalciurii. Ciężka niewydolność nerek i wątroby. Kamica nerkowa. Fenyloketonuria. Hiperwitaminoza D. Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.
Środki ostrożności:
Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując jej wpływ na homeostazę wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do tworzenia kamieni w drogach moczowych (pacjenci powinni zwiększyć przyjmowanie płynów). Podczas długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz czynność nerek poprzez oznaczanie stężenie kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi oraz u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Jeżeli ilość wapnia wydalanego w moczu będzie większa niż 7,5 mmol/24 h (co odpowiada 300 mg/24 h) należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Zachować ostrożność u pacjentów z sarkoidozą ze względu na ryzyko nasilonego metabolizmu witaminy D do jej aktywnego metabolitu; u tych pacjentów należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi i w moczu. Ostrożnie stosować u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą ze względu na ryzyko hiperkalcemii. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Produkt zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera 4,8 mmol (96,16 mg) sodu na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Ciąża i laktacja:
Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalcuria. Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka, reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna, świąd, wysypka i pokrzywka).
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: 1 tabl. musująca na dobę. Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić zaraz po przygotowaniu.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.