Index leków

Vaqta

Vaqta, MSD Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Czynne uodpornianie przeciw zakażeniom spowodowanym przez wirus zapalenia wątroby typu A. Szczepienie jest zalecane u zdrowych osób, narażonych na zakażenie lub przeniesienie infekcji oraz u których zachorowanie na WZW A, z racji innych chorób, może być czynnikiem zagrażającym życiu (np. osoby zakażone wirusem HIV oraz osoby ze zdiagnozowanym wirusowym zapaleniem wątroby typu C). Szczepionka nie chroni przed wirusowym zapaleniem wątroby wywołanym przez inne typy wirusa niż typ A.
Skład:
1 dawka szczepionki (0,5 ml lub 1 ml) zawiera 25 U lub 50 U inaktywowanego wirusa zapalenia wątroby typu A.
Działanie:
Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Zawiera inaktywowane wirusy pochodzące ze szczepu powstałego w wyniku wielokrotnego pasażowania atenuowanego, zbadanego szczepu wyjściowego. Wirusy są namnażane, oczyszczane, inaktywowane formaldehydem i adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu. Szczepionka nie powoduje powstania odporności przeciw WZW A od razu po szczepieniu - poziom przeciwciał można oznaczyć po upływie 2-4 tyg. W badaniach klinicznych uzyskano wysoki odsetek serokonwersji: u dzieci i młodzieży - 97%, u dorosłych - 95% w ciągu 4 tyg. od podania dawki pierwotnej. Utrzymywanie się pamięci immunologicznej potwierdzono uzyskując wysokie miano przeciwciał po podaniu dawki uzupełniającej pomiędzy 6. a 18. miesiącem od szczepienia pierwotnego. Przewiduje się, że przeciwciała przeciw HAV utrzymują się przez wiele lat (co najmniej 10).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki. Szczepienie należy odłożyć w przypadku poważnej choroby przebiegającej z gorączką.
Środki ostrożności:
Osoby, u których po podaniu szczepionki wystąpią objawy sugerujące nadwrażliwość, nie powinny otrzymać następnej dawki. Przed szczepieniem osób, które pochodzą z obszarów zagrożonych epidemiologicznie i prawdopodobnie przechodziły wcześniej infekcję HAV i/lub osób z żółtaczką w wywiadzie należy rozważyć wykonanie badania na obecność przeciwciał przeciw WZW A.
Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo stosowania w ciąży - kat. C. Szczepionka nie powinna być podawana kobietom w ciąży, chyba że istnieje duże ryzyko zakażenia HAV i korzyści wynikające z podania szczepionki usprawiedliwiają ewentualne ryzyko dla płodu. Należy zachować ostrożność podając szczepionkę karmiącym matkom.
Efekty uboczne:
Bardzo częste (>1/10): miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zwykle łagodne i przemijające): ból, tkliwość, zwiększona ciepłota skóry, obrzęk, rumień; ból głowy (u dorosłych). Częste (>1/100, <1/10): miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia (wylewy, bolesność); objawy ogólne (osłabienie, zmęczenie, gorączka, bóle brzucha); biegunka, wymioty; bóle mięśni, ból ramienia, bóle krzyża; ból głowy (u dzieci i młodzieży). Rzadkie (>1/1000, <1/100): sztywność mięśni, świąd, wysypka skórna, pokrzywka. Bardzo rzadkie (<1/10 000): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Odnotowano pojedyncze przypadki wpływu na układ nerwowy (w tym zespół Guillaina-Barre'a) oraz choroby o podłożu immunologicznym, takie jak trombocytopenia. Istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej (pacjenta należy obserwować co najmniej 30 min po szczepieniu).
Dawkowanie:
Domięśniowo w mięsień naramienny. U osób z zaburzeniami krwawienia (np. chorzy na hemofilię) można podać szczepionkę domięśniowo po zastosowaniu środków zaradczych; wyjątkowo u tych osób szczepionka może zostać podana podskórnie.
Szczepienie składa się z jednej dawki pierwotnej oraz z jednej dawki uzupełniającej, podanych zgodnie ze schematem. Dawka pierwotna w wybranym terminie: dzieci i młodzież od ukończenia 2 rż. do 17 rż. włącznie - 1 dawka 0,5 ml (25 U); dorośli od 18 lat - 1 dawka 1 ml (50 U). Dawka uzupełniająca pomiędzy 6. a 18. mies. od podania dawki pierwotnej: dzieci i młodzież od ukończenia 2 rż. do 17 rż. włącznie - 0,5 ml (25 U); dorośli - 1 ml (50 U). Szczepionka może zostać podana jako dawka uzupełniająca pomiędzy 6. a 12. mies. od szczepienia pierwotnego wykonanego inną inaktywowaną szczepionką przeciw WZW A. Osoby dorosłe zakażone wirusem HIV powinny otrzymać 1 dawkę 1 ml (50 U) w wyznaczonym terminie, a następnie dawkę uzupełniającą, również 1 ml (50 U) 6 miesięcy od podania dawki pierwotnej.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.