Index leków

NeisVac-C

NeisVac-C, Baxter Polska
Wskazania:
Czynne uodparnianie dzieci po ukończeniu 2 mż., młodzieży i dorosłych przeciwko zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis grupy C.
Skład:
1 dawka (0,5 ml) zawiera 10 µg polisacharydu Neisseria meningitidis C (szczep C 11) skoniugowanego z 10-20 µg toksoidu tężcowego i adsorbowanego na wodorotlenku glinu.
Działanie:
Szczepionka meningokokowa. Nie przeprowadzono badań skuteczności klinicznej szczepionki. Trwają badania nad ustaleniem korelacji odpowiedzi serologicznej i skuteczności klinicznej. Dane dotyczące odpowiedzi wyrażonej mianem woistych przeciwciał bakteriobójczych wskazują na zasadność podania 2 dawek szczepionki niemowlętom oraz jednej dawki dzieciom powyżej 1 rż., młodzieży i dorosłym. Szacunkowe wyniki dotyczące skuteczności szczepionki (monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu) wykazały potrzebę zastosowania dawki przypominającej po zakończeniu podstawowego cyklu szczepienia u niemowląt. Ponadto, dane dotyczące skuteczności, oparte na niewielkiej liczbie przypadków wskazują, że odporność może zmniejszać się także u dzieci szczepionych pojedynczą dawką szczepionki wieku 12-24 miesiące. Skuteczność w innych grupach wiekowych (do 18 lat) szczepionych pojedynczą dawką wynosi ok. 90% lub więcej, po upływie okresu dłuższego niż rok od szczepienia.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki szczepionki, w tym na toksoid tężcowy. Ostre zakażenie lub choroby przebiegającej z gorączką (szczepienie należy przełożyć). Nie podawać dożylnie ani podskórnie.
Środki ostrożności:
Szczególną ostrożność zachować u wcześniaków urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży, zwłaszcza u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego (należy wziąć od uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 h); z uwagi na znaczne korzyści ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia, ani go odraczać. Ostrożnie stosować u pacjentów z małopłytkowością lub innymi zaburzeniami krzepnięcia. U pacjentów ze stwierdzonymi niedoborami odporności lub poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepienie może być zmniejszona. Przypuszcza się, że u pacjentów z niedoborem dopełniacza oraz u pacjentów z anatomicznym lub czynnościowy brakiem śledziony możliwe jest uzyskanie odpowiedzi immunologicznej po podaniu sprzężonych szczepionek meningokokowych (stopień uzyskania ochrony przed zakażeniem jest nieznany). Brak danych dotyczących stosowania szczepionki u pacjentów po 65 rż. Szczepionka nie zabezpiecza przed zakażeniami wywołanymi przez meningokoki innych grup, ani przed innymi mikroorganizmami, które powodują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicę. Brak danych dotyczących zastosowania leku w celu zahamowania rozwoju choroby. Padanie szczepionki nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciw tężcowi.
Ciąża i laktacja:
Ciąża nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, w przypadku wyraźnego ryzyka zakażenia. W okresie karmienia piersią szczepienie można przeprowadzić, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.
Efekty uboczne:
Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, wrażliwość na dotyk, ból i obrzęk); bóle kończyn u starszych dzieci; ból głowy; u niemowląt i dzieci raczkujących - płacz i rozdrażnienie, ospałość, senność, utrudnione zasypianie; u niemowląt - wymioty, nudności, biegunka i utrata apetytu. Często: gorączka; u dzieci - utrata apetytu, wymioty, nudności, biegunka; bóle mięśni u dzieci starszych i dorosłych; bóle kończyn u dzieci. Ponadto, po wprowadzeniu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: powiększenie węzłów chłonnych, samoistna plamica małopłytkowa, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości (skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy), zawroty głowy, drgawki, w tym gorączkowe, omdlenia, niedoczulica oraz parestezje, u niemowląt - obniżone napięcie mięśniowe; wysypka, pokrzywka, świąd, bóle stawów, u wcześniaków urodzonych ≤ 28. tyg. ciąży - bezdech. Bardzo rzadko: napady padaczkowe, wybroczyny, plamica. Odnotowano także zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, nawroty zespołu nerczycowego w związku z podaniem szczepionek skoniungowanych przeciw meningokokom grupy C.
Dawkowanie:
Domięśniowo (niemowlęta: przednio-boczna powierzchnia uda; starsze dzieci, młodzież i dorośli: mięsień naramienny). Szczepienie podstawowe. Niemowlęta od 3 mż. do 12 mż.: 2 dawki z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznej przerwy między kolejnymi dawkami. Dzieci powyżej 12 mż., młodzież i dorośli: 1 dawka. Szczepienie przypominające. Po ukończeniu podstawowego cyklu szczepień u niemowląt zaleca się podanie dawki przypominającej (czas podania zgodnie z oficjalnymi zaleceniami). Nie ustalono, czy istnieje potrzeba podawania dawki przypominającej u osób, które otrzymały pierwszą dawkę w wieku 12 miesięcy lub później. O ile jest to możliwe, należy stosować tą samą szczepionkę w ciągu całego cyklu szczepienia.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.