Index leków

M-M-RVAXPRO

M-M-RVAXPRO, Sanofi Pasteur MSD
Wskazania:
Do jednoczesnego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce osób w wieku 12 miesięcy lub starszych. Do stosowania podczas epidemii odry lub do szczepienia po narażeniu na zakażenie lub do stosowania u nieszczepionych wcześniej dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy, które są w kontakcie z nieuodpornionymi kobietami w ciąży, a także w przypadku osób prawdopodobnie nieuodpornionych przeciw śwince i różyczce.
Skład:
1 dawka (0,5 ml) zawiera żywe, atenuowane wirusy: odry (szczep Enders - Edmonston) - nie mniej niż 1×103 CCID50, świnki (szczep Jeryl Lynn) - nie mniej niż 12,5×103 CCID50, różyczki (szczep Wistar RA 27/3) - nie mniej niż 1×103 CCID50 . CCID50 - dawka zakaźna dla 50% komórek hodowli.
Działanie:
Skojarzona, żywa szczepionka zawierająca atenuowane wirusy odry, świnki i różyczki, uzyskane z hodowli na zarodkach kurzych (odra, świnka) oraz ludzkich diploidalnych fibroblastach płucnych (różyczka). Różnica między szczepionką M-M-RVAXPRO a M-M-R II polega na tym, że M-M-RVAXPRO wytwarzana jest z użyciem albuminy wyprodukowanej w procesie rekombinacji DNA, podczas gdy M-M-R II z użyciem albuminy, ekstrahowanej z osocza ludzkiego.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwości na którąkolwiek szczepionkę przeciw odrze, śwince lub różyczce lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu, w tym na neomycynę. Choroby przebiegające z gorączką >38,5st.C (szczepienie należy przełożyć). Czynna, nieleczona gruźlica. Dyskrazja, białaczka, każdy rodzaj chłoniaka lub inne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego. Aktualne leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów); szczepionka nie jest przeciwwskazana u osób przyjmujących kortykosteroidy w małych dawkach miejscowo lub pozajelitowo (np. w profilaktyce astmy lub w ramach terapii zastępczej). Humoralny lub komórkowy niedobór odporności (pierwotny lub nabyty), w tym hipogammaglobulinemia i dysgammaglobulinemia oraz AIDS lub objawowe zakażenie wirusem HIV lub odsetek limfocytów T CD4+ <25 % wartości prawidłowej dla wieku (ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia mózgu z obecnymi ciałkami wtrętowymi wirusa odry, zapalenia płuc oraz zejścia śmiertelnego jako bezpośrednie następstwo rozsianego zakażenia szczepionkowym wirusem odry). Osoby ze znanym z wywiadu rodzinnego wrodzonym lub dziedzicznym zaburzeniem odporności, o ile nie stwierdzono u nich prawidłowego układu immunologicznego, przed ewentualnym szczepieniem. Ciąża.
Środki ostrożności:
Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których wystąpiła w przeszłości reakcja anafilaktyczna, anafilaktoidalna lub inna wczesna reakcja alergiczna spowodowana spożyciem jaja kurzego - rozważyć potencjalne ryzyko w stosunku do korzyści wynikających z podania szczepionki. Zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na ludzkie rekombinowane albuminy (rHA). Ostrożnie stosować u pacjentów z drgawkami lub uszkodzeniem mózgu w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym, gdyż gorączka wywołana szczepieniem może stanowić zagrożenie u tych pacjentów. Ostrożnie stosować u osób z małopłytkowością lub zaburzeniami krzepnięcia (podawać wyłącznie podskórnie, ponieważ po podaniu domięśniowym może u tych osób wystąpić krwawienie); u tych pacjentów po podaniu szczepionki małopłytkowość może się nasilić. Szczepionkę można podać osobom, które są zakażone ludzkimi wirusami niedoboru odporności, ale nie mają zaburzonej odporności; jednak osoby te po zaszczepieniu należy monitorować w kierunku wystąpienia odry, świnki i różyczki, ponieważ szczepienie może być mniej skuteczne. U dzieci leczonych na gruźlicę nie obserwowano zaostrzenia choroby po zaszczepieniu żywą szczepionką przeciw wirusowi odry; brak danych dotyczących wpływu szczepionek przeciw wirusowi odry na dzieci z nieleczoną gruźlicą.
Ciąża i laktacja:
Podanie szczepionki w ciąży jest przeciwwskazane, ponadto należy unikać zajścia w ciążę przez 3 mies. po zaszczepieniu (zwiększone ryzyko poronienia, a także uszkodzenia płodu lub wystąpienia wad wrodzonych u płodu). Należy zachować ostrożność podając szczepionkę kobietom karmiącym piersią (może nastąpić przeniesienie wirusa różyczki na karmione dzieci, jednak bez klinicznie potwierdzonej choroby; brak danych na temat wydzielania z mlekiem wirusa odry i świnki).
Efekty uboczne:
Profile bezpieczeństwa po podaniu domięśniowym i podskórnym były porównywalne, chociaż reakcje w miejscu wstrzyknięcia były mniej częste w grupie i.m. w porównaniu z grupą s.c. Bardzo często: gorączka (≥38,5st.C), rumień w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. Często: wysypka odropodobna lub inny rodzaj wysypki, siniak w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: zapalenie jamy nosowo-gardłowej, zakażenie górnych dróg oddechowych lub infekcja wirusowa, wodnista wydzielina z nosa, biegunka, wymioty, pokrzywka, wysypka w miejscu wstrzyknięcia. Częstość nieznana: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, odra o nietypowym przebiegu, zapalenie najądrza, zapalenie jąder, zapalenie ucha środkowego, zapalenie ślinianki przyusznej, nieżyt nosa, podostre stwardniające zapalenie mózgu, powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, małopłytkowość, reakcja anafilaktoidalna, anafilaksja i podobne objawy (takie jak obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe), drażliwość, drgawki bezgorączkowe lub napady drgawkowe, ataksja, zawroty głowy, zapalenie mózgu, encefalopatia, drgawki gorączkowe (u dzieci), zespół Guillain-Barré, ból głowy, zapalenie mózgu z ciałkami wtrętowymi wirusa odry (MIBE), porażenie mięśni ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, omdlenia, zapalenie spojówek, zapalenie siatkówki, głuchota nerwowa, skurcz oskrzeli, kaszel, stan zapalny miąższu płucnego, zapalenie płuc, ból gardła, nudności, zapalenie tkanki podskórnej, plamica, stwardnienie skóry, zespół Stevens-Johnsona, świąd, zapalenie stawów i (lub) ból stawów (zwykle przemijające i rzadko przechodzące w stan przewlekły), ból mięśni, krótkotrwałe pieczenie i (lub) kłucie w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, zapalenie brodawki nerkowej, obrzęki obwodowe, opuchlizna, tkliwość, powstanie pęcherzyków w miejscu wstrzyknięcia, bąbel i zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie naczyń.
Dawkowanie:
Podskórnie lub domięśniowo (przednio-boczna część uda u młodszych dzieci; okolica mięśnia naramiennego u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych). Zastosowany schemat szczepienia powinien być zgodny z oficjalnymi zaleceniami. Pacjenci w wieku 12 mies. i starsi: jedna dawka szczepionki w wybranym dniu; drugą dawkę można podać co najmniej 4 tyg. po pierwszej (druga dawka przeznaczona jest dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie zareagowały na pierwszą dawkę). Pacjenci poniżej 12 mż.: obecnie nie są dostępne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki u dzieci w wieku poniżej 12 mies. Niemowlęta w 6-11 mż. szczepione w czasie epidemii odry, czy też szczepione w tym wieku zgodnie z oficjalnymi zaleceniami szczepionką zawierającą wirusa odry, mogą nie zareagować na szczepionkę z powodu obecności krążących przeciwciał pochodzących od matki. Takie niemowlęta należy powtórnie zaszczepić w 12-15 mż., a następnie podać dodatkową dawkę szczepionki przeciw odrze zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.