Index leków

M-M-R® II

M-M-R® II, MSD Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Szczepionka do jednoczesnego uodporniania przeciw zakażeniom wywołanym przez wirusy odry, świnki i różyczki, przeznaczona do stosowania u osób, które ukończyły 12 m.ż.
Skład:
1 fiolka (1 dawka) zawiera: wirus odry (szczep Enders-Edmonston) - nie mniej niż 1000 CCID50, wirus świnki (szczep Jeryl Lynn) - nie mniej niż 5000 CCID50, wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3) - nie mniej niż 1000 CCID50.
Działanie:
Szczepionka do jednoczesnego uodporniania czynnego przeciw zakażeniom wywołanym przez wirusy odry, świnki i różyczki. Zawiera żywe atenuowane wirusy z hodowli na zarodkach kurzych (odra, świnka) oraz ludzkich komórkach diploidalnych (różyczka). W badaniach klinicznych pojedyncza dawka szczepionki indukowała u 95% badanych przeciwciała przeciwodrowe hamujące hemaglutynację (HI); u 96% przeciwciała neutralizujące dla wirusa świnki; u 99% osób przeciwciała HI dla wirusa różyczki. Jednak u niewielkiego procenta osób szczepionych (1-5%) po pierwszej dawce może nie wystąpić wystarczająca odpowiedź immunologiczna.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, w tym na żelatynę. Ciąża. Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne na neomycynę (każda dawka zawiera około 25 µg tego antybiotyku). Choroby dróg oddechowych przebiegające z gorączką lub jakiekolwiek inne zakażenie przebiegające z gorączką. Czynna, nie leczona gruźlica. Pacjenci poddani leczeniu immunosupresyjnemu (oprócz osób otrzymujących kortykosteroidy jako leczenie substytucyjne, np. w chorobie Addisona). Pacjenci z defektami hematologicznymi, białaczką, chłoniakami wszelkich typów lub innymi nowotworami złośliwymi, przebiegającymi z zajęciem szpiku lub układu chłonnego. Pierwotne lub nabyte zespoły upośledzenia odporności, wraz z przypadkami immunosupresji związanej z AIDS lub inne kliniczne postacie zakażenia ludzkimi wirusami wywołującymi upośledzenie odporności, stany upośledzenia odporności komórkowej oraz hipo- i dysgammaglobulinemie. Osoby o znanym z wywiadu rodzinnego wrodzonym lub dziedzicznym upośledzeniu odporności, o ile nie wykazano u nich wydolności układu immunologicznego przed ewentualnym szczepieniem.
Środki ostrożności:
Należy zachować szczególną ostrożność, podając szczepionkę osobom, u których w przeprowadzonym wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie drgawek, uraz mózgu lub innych stanów, w których gorączka wywołana szczepieniem może stanowić zagrożenie. Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których wystąpiła w przeszłości reakcja anafilaktyczna, anafilaktoidalna lub inna wczesna reakcja alergiczna na białko jaja kurzego - należy rozważyć potencjalne ryzyko w stosunku do korzyści wynikających z podania szczepionki. Ostrożnie stosować u osób z małopłytkowością.
Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo stosowania w ciąży - kat. C. Nie należy podawać szczepionki kobietom w ciąży; kobiety powinny unikać zajścia w ciążę przez 3 miesiące po szczepieniu. Należy zachować ostrożność przy podawaniu szczepionki karmiącym matkom.
Efekty uboczne:
Najczęściej występuje krótkotrwałe pieczenie i/lub kłucie w miejscu wstrzyknięcia. Czasami występują objawy ogólne: gorączka (38,3st.C lub wyższa) i objawy skórne (wysypka, z reguły niewielka, czasem uogólniona). Na ogół gorączka i/lub wysypka występują pomiędzy 5. a 12. dniem po szczepieniu. Rzadko występują: zazwyczaj łagodne reakcje miejscowe (rumień, stwardnienie, tkliwość); ból gardła, złe samopoczucie, odra o nietypowym przebiegu, omdlenie, drażliwość; ze strony przewodu pokarmowego (zapalenie ślinianek, nudności, wymioty, biegunka); ze strony układu krwiotwórczego i chłonnego (miejscowe powiększenie węzłów chłonnych, trombocytopenia, plamica); reakcje nadwrażliwości (pęcherz i zaczerwienie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, pokrzywka; ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle stawów i/lub zapalenie stawów - zazwyczaj krótkotrwałe, rzadko przewlekłe, bóle mięśni); ze strony układu nerwowego (drgawki gorączkowe u dzieci, drgawki lub napady padaczkowe bez gorączki, ból i zawroty głowy, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, zespół Guillain-Barre'a, ataksja, ciała wtrętowe wirusa odry - MIBE); ze strony układu oddechowego (zapalenie płuc, kaszel, nieżyt nosa); ze strony skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona); ze strony narządów zmysłów (różne postacie zapalenia nerwu wzrokowego - w tym zapalenie pozagałkowe, zapalenie tarczy nerwu wzrokowego, zapalenie siatkówki, porażenie mięśni okoruchowych, zapalenie ucha środkowego, głuchota na tle neurologicznym, zapalenie spojówek.; ze strony układu moczowo-płciowego (zapalenie jąder). Zapalenie mózgu lub encefalopatię stwierdza się w jednym przypadku na 3 miliony dawek.
Dawkowanie:
Podskórnie: pojedyncza dawka szczepionki (około 0,5 ml). Zalecane jest podanie szczepionki w górną, zewnętrzną część ramienia.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.