Index leków

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana, IBSS Biomed
Wskazania:
Czynne uodpornienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 7 tygodnia życia do ukończenia 2 roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych mogą być szczepione preparatem do ukończenia 3 roku życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową. Szczepienie może być wykonywane: w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego o przewlekłym przebiegu np: mózgowe porażenie dziecięce (bez predyspozycji do drgawek), opóźnienie rozwoju umysłowego (bez tendencji do drgawek), zespół Downa; jeżeli stwierdzono drgawki przygodne w wywiadzie ale zaleca się osłonę farmakologiczną i ocenę EEG; u niemowląt i dzieci z rozpoznaną padaczką, u których napady nie występują od co najmniej 12 miesięcy, w wyniku leczenia (szczepienia w tej grupie powinny odbywać się pod osłoną dotychczas stosowanych leków); u niemowląt, jeżeli u członków rodziny występowały drgawki lub ewentualnie reakcje poszczepienne po szczepieniu preparatem; u dzieci z obniżoną odpornością np. związaną z zakażeniem wirusem HIV, mimo zmian patologicznych, jeżeli istnieje możliwość wytworzenia odpowiedzi nawet w ograniczonym stopniu.
Skład:
0,5 ml szczepionki zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 4 j.m. zawiesiny Bordetella pertussis.
Działanie:
Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana skojarzona, wywołująca czynną odporność przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Ochronny poziom przeciwciał uzyskuje się po wykonaniu szczepienia podstawowego, obejmującego 3 dawki szczepienia pierwotnego i jednej dawki szczepienia uzupełniającego. Inaktywowane bakterie oraz toksoidy (pozbawione patogenności) wywołują odpowiedź ze strony układu immunologicznego polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał, uruchamiają mechanizmy powstania pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Obecność zawiesiny komórek krztuśca powoduje dodatkowy efekt adiuwancyjny w stosunku do toksoidów.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki szczepionki. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 godzin po poprzednim szczepieniu. Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki. Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godzin, który wystąpił w ciągu 48 godzin po poprzedniej dawce szczepionki. Utrata świadomości lub epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu), mogące przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo- oddechowych. Podwyższona temperatura ciała ≥ 40,5st.C, niewywołana innymi czynnikami, pojawiająca się w ciągu 48 godzin po poprzednim szczepieniu. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.
Środki ostrożności:
U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.
Ciąża i laktacja:
Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.
Efekty uboczne:
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja alergiczna w postaci pokrzywki, wysypki (plamistej, grudkowej, lub plamisto - grudkowej), obrzęków (w tym obrzęku Quincke'go), lub wstrząsu anafilaktycznego. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniejszenie, lub utrata apetytu. Zaburzenia psychiczne: nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godziny, zwiększona drażliwość - zwykle ustępuje w ciągu 24 - 48 godzin, niepokój, apatia. Zaburzenia układu nerwowego: drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego (prężenia), epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (hipotonia, apatia, senność, bladość i (lub) sinica) mogący przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo - oddechowych, zaburzeniami lub utratą świadomości, encefalopatia, niedowład wiotki kończyny górnej mogący być objawem zapalenia splotu ramiennego, ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny górnej, obniżenie napięcia mięśniowego, przeczulica, senność, drżenia. Zaburzenia naczyniowe: obrzęk lub zmiana zabarwienia kończyn dolnych (zaczerwienienie, zasinienie) czasem z towarzyszącą marmurkowatością skóry lub wybroczynami obserwowany w przypadku jednoczesnego podawania preparatu i szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ B i ustępujący samoistnie bez pozostawienia trwałych następstw, bladość, sinica, marmurkowatość skóry, wybroczyny. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży), zaburzenia oddychania, nieżyt górnych dróg oddechowych, kaszel, zapalenie oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, biegunka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: dreszcze. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka do 39-40st.C lub wyższa, odczyny miejscowe: zaczerwienienie, ból, obrzęk (objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 godzin), zmniejszenie lub utrata pragnienia. Obecność wodorotlenku glinu w szczepionce może prowadzić do powstania podskórnych guzków - ziarniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie. Ziarniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwość na glin.
Sporadycznie: odczyn miejscowy - zaczerwienienie skóry, bolesny obrzęk w miejscu wstrzyknięcia; odczyn ogólny - gorączka 38st.C - 39st.C, rzadko do 40st.C, zwiększona drażliwość. Obecność wodorotlenku glinu w szczepionce może prowadzić do powstania podskórnych guzków - ziarniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie. Ziarniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwość na glin.
Dawkowanie:
Głęboko podskórnie lub domięśniowo (w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda). Szczepienie pierwotne: 3 dawki 0,5 ml podawane w pierwszych 6 miesiącach życia, wstrzykiwanie w odstępach 6 - tygodniowych (pierwsza dawka w 2 mż., druga dawka na przełomie 3 i 4 mż., trzecia dawka w 5 mż). Szczepienie uzupełniające: 1 dawka 0,5 ml w 2 rż. (w 16-18 mż.), zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Po wykonaniu szczepienia dziecko powinno pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.