Index leków

Boostrix

Boostrix, GlaxoSmithKline Biologicals
Wskazania:
Szczepienie przypominające (tzw. booster) przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi u pacjentów w wieku od 4 lat. Szczepionka nie jest wskazana do szczepienia podstawowego.
Skład:
1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny Bordetella pertussis (8 µg toksoidu krztuścowego, 8 µg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 µg pertaktyny).
Działanie:
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana (na wodorotlenku glinu, uwodnionym i fosforanie glinu), o zmniejszonej zawartości antygenów.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki lub wystąpienie objawów nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi. Stwierdzona encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (u tych osób należy stosować szczepionkę skojarzoną przeciwko błonicy i tężcowi dla dorosłych). Przejściowa trombocytopenia lub powikłania neurologiczne po wcześniejszych szczepieniach przeciwko błonicy i (lub) tężcowi. Ostre i ciężkie choroby gorączkowe (szczepienie należy odłożyć); łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.
Środki ostrożności:
Szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie. Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem zawierającym komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy: gorączka ≥40st.C w ciągu 48 h po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik; zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno-hiporeaktywny) w ciągu 48 h po szczepieniu; przewlekły, nieustanny płacz trwający ≥3 h, pojawiający się w ciągu 48 h po szczepieniu; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko. Należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym. Ostrożnie stosować u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u nich wystąpić krwawienie. Drgawki w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym oraz działania niepożądane po szczepieniu DTP w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazań. Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania, ale u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.
Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo stosowania szczepionki w ciąży i okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. Nie podejrzewa się, aby szczepionka wywierała szkodliwy wpływ na płód lub dziecko karmione piersią. Szczepionkę można podać kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią jedynie w przypadku, gdy istnieją wyraźne wskazania do uodpornienia, a ewentualne korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu lub karmionego piersią dziecka.
Efekty uboczne:
Dzieci od 4 lat. Bardzo często: senność, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk, ból), drażliwość, zmęczenie. Często: utrata apetytu, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia żołądka i jelit, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, gorączka (≥37,5st.C w tym gorączka ≥39st.C). Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zaburzenia uwagi, zapalenie spojówek, wysypka, reakcje w miejscu podania (jak stwardnienie), ból. Ponadto: epizody hipotoniczno-hiporaktywne, drgawki, reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, astenia. Dzieci od 10 lat, młodzież i dorośli. Bardzo często: ból głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk, ból), złe samopoczucie, zmęczenie. Często: zawroty głowy, nudności, zaburzenia żołądka i jelit, gorączka ≥37,5st.C, reakcje w miejscu podania (np. naciek i jałowy ropień w miejscu podania). Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, omdlenie, kaszel, biegunka, wymioty, wzmożone napięcie mięśni, wzmożona potliwość, świąd, bóle mięśni i stawów, sztywność stawów, gorączka >39,0st.C, choroba grypopodobna, ból. Ponadto: epizody hipotensyjno-hiporeaktywne, drgawki, reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, astenia. U osób dorosłych (>40 lat) obserwowano niewielkie nasilenie występowania objawów miejscowych (ból, zaczerwienienie, obrzęk) po powtórnym podaniu szczepionki w schemacie 0, 1, 6 mies. Po podaniu szczepionek zawierających toksoid tężcowy, w bardzo rzadkich przypadkach odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego: porażenie wstępujące, porażenie oddychania (np. zespół Guillain-Barre).
Dawkowanie:
Głęboko domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny). Dorośli i dzieci od 4 lat: 1 dawka (0,5 ml), zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i (lub) lokalną praktyką dotyczącą stosowania szczepionek zawierających niską (dla dorosłych) dawkę antygenów: błoniczego, tężcowego oraz krztuścowego. U osób w wieku ≥40 lat, które nie otrzymały szczepienia żadną szczepionką zawierającą komponentę błoniczą lub tężcową w ciągu ostatnich 20 lat, podanie jednej dawki szczepionki indukuje odpowiedź immunologiczną przeciw krztuścowi i w większości przypadków chroni przed zachorowaniem na tężec i błonicę. Podanie dwóch kolejnych dawek szczepionki zawierającej komponentę błoniczą i tężcową po 1 mies. i 6 mies. od podania pierwszej dawki zwiększy odpowiedź immunologiczną przeciw błonicy i tężcowi. Szczepionkę można podawać w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec u osób, które otrzymały wcześniej cykl szczepienia podstawowego toksoidem tężcowym i u których istnieje wskazanie do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy i krztuścowi. Równolegle należy podać immunoglobulinę przeciwtężcową, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Powtórne szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi wykonywać należy w oficjalnie zalecanych odstępach czasowych (zwykle 10 lat).
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.