Index leków

Adacel

Adacel, Sanofi Pasteur
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Szczepienie przypominające (po szczepieniu podstawowym) przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi, u pacjentów w wieku od 4 lat. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
Skład:
1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3).
Działanie:
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana (na fosforanie glinu), o zmniejszonej zawartości antygenów.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (formaldehyd, glutaraldehyd). Encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. Ostre i ciężkie choroby gorączkowe (szczepienie należy odłożyć); łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Nie podawać dożylnie, ani śródskórnie; podanie podskórne można rozważyć w wyjątkowych przypadkach.
Środki ostrożności:
Nie stosować do szczepienia podstawowego. U osób, u których wystąpiły poważne lub ciężkie działania niepożądane w ciągu 48 h po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej podobne składniki, decyzja o podaniu szczepionki powinna być dokładnie rozważona. Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barré lub zapalenie nerwu barkowego, decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka. Nie podawać pacjentom z postępującą chorobą neurologiczną, niekontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią, do czasu określenia odpowiedniego leczenia i ustabilizowania choroby. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii lub wyzdrowienia; jednak szczepienie osób zarażonych wirusem HIV lub osób z przewlekłym niedoborem odporności, takim jak AIDS, jest zalecane, nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym; należy rozważyć głęboko podskórne podanie szczepionki.
Ciąża i laktacja:
Dane dotyczące ograniczonej liczby zastosowań szczepionki w okresie ciąży nie wskazują na szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych.
Badania na zwierzętach nie wykazują niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu oraz rozwój po urodzeniu. Szczepionka powinna być podawana kobietom w ciąży jedynie w przypadku wyraźnej potrzeby, na podstawie oceny korzyści w stosunku do ryzyka. Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w preparacie są wydzielane z ludzkim mlekiem. W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenoszenie przeciwciał dla antygenów szczepionkowych u potomstwa karmionego piersią, bez szkodliwego działania przeciwciał matczynych wytworzonych po podaniu szczepionki na rozwój pourodzeniowy potomstwa. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu matki karmiącej piersią należy dokonać oceny ryzyka i korzyści ze szczepienia.
Efekty uboczne:
Dzieci 4-6 lat. Bardzo często: jadłowstręt (osłabiony apetyt), ból głowy, biegunka, zmęczenie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Młodzież 11-17 lat. Bardzo często: ból głowy, biegunka, nudności, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, dreszcze, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: wymioty, wysypka, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych. Dorośli. Bardzo często: ból głowy, biegunka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, zmęczenie, osłabienie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto po podaniu szczepionki mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk, wysypka, niedociśnienie), parestezje, niedoczulica, zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu barkowego, porażenie nerwu twarzowego, drgawki, omdlenia, zapalenie rdzenia, zapalenie mięśnia sercowego, świąd, pokrzywka, zapalenie mięśni, siniak w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia oraz duże reakcje w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca wstrzyknięcia poza jeden lub oba stawy, którym mogą towarzyszyć: rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Może dojść do powstania trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, szczególnie jeśli szczepionka jest podawana do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej. Po podaniu szczepionek zawierających toksoidy tężcowe i (lub) błonicze obserwowano kilka przypadków choroby demielinizacyjnej o.u.n., mononeuropatie obwodowe i mononeuropatie nerwów czaszkowych.
Dawkowanie:
Domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny), nie podawać w pośladki. Dorośli i dzieci od 4 lat: 1 dawka (0,5 ml), uwzględniając odstępy między dawkami zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dla wszystkich antygenów wchodzących w skład szczepionki. Osoby, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego toksoidem błoniczym i tężcowym lub nie otrzymały go wcale, nie powinny być szczepione tą szczepionką. Stosowanie tej szczepionki nie jest wykluczone u osób, które otrzymały niepełne szczepienie przeciw krztuścowi lub nie otrzymały go wcale, jednak odpowiedź na dawkę przypominającą wystąpi wyłącznie u osób, które były poprzednio szczepione lub przebyły naturalne zakażenie. Obecnie nie ma danych umożliwiających wydanie zalecenia dotyczącego optymalnego odstępu do podania kolejnych dawek przypominających szczepionki.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.