Index leków

Venolyte

Venolyte, Fresenius Kabi
Wskazania:
Lek jest wskazany głównie w pozakomórkowym odwodnieniu, bez względu na przyczynę (wymioty, biegunka, przetoka itp.); w hipowolemii, niezależnie od przyczyny (wstrząs krwotoczny, oparzenia, okołooperacyjna utrata wody i elektrolitów); w łagodnej kwasicy metabolicznej.
Skład:
500 ml roztworu do infuzji zawiera: 2,32 g trójwodnego octanu sodu, 3,01 g chlorku sodu, 0,15 g chlorku potasu i 0,15 g sześciowodnego chlorku magnezu. 1000 ml roztworu do infuzji zawiera: 4,63 g trójwodnego octanu sodu, 6,02 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu i 0,3 g sześciowodnego chlorku magnezu.
Działanie:
Izotoniczny roztwór elektrolitów. Preparat jest stosowany do wyrównania zaburzeń równowagi elektrolitowej w surowicy oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Głównym efektem działania jest zwiększenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej łącznie z płynem śródmiąższowym i wewnątrznaczyniowym.
Przeciwskazania:
Przeciążenie płynowe (przewodnienie), zwłaszcza w przypadku obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności serca. Ciężka niewydolność nerek. Zasadowica metaboliczna. Hiperkaliemia.
Środki ostrożności:
Należy monitorować stan kliniczny pacjenta i parametry laboratoryjne (bilans wodny, elektrolity we krwi i w moczu oraz równowagę kwasowo-zasadową), szczególnie podczas stosowania większych objętości roztworu. Należy unikać przeciążenia płynowego spowodowanego przedawkowaniem, zwiększone ryzyko przewodnienia występuje u pacjentów z niewydolnością serca lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipernatremia, hipermagnezemia i hiperchloremia. Ponadto ze względu na zawartość chlorku sodu ostrożność należy zachować u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub obrzękiem płucnym, zaburzeniem czynności nerek, stanem przedrzucawkowym, aldosteronizmem lub z innymi chorobami czy też podczas leczenia (np. kortykosteroidami/steroidami) związanego z zatrzymaniem sodu. Należy monitorować stężenie potasu u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii np. w przypadku ciężkich przewlekłych zaburzeń czynności nerek. Lek nie powinien być stosowany w ciężkim niedoborze potasu, w leczeniu ciężkiej kwasicy metabolicznej lub oddechowej. Ze względu na zawartość soli magnezu należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężkim zaburzeniem rytmu serca lub nużliwością mięśni oraz podczas podawania w okresie pooperacyjnym po zastosowaniu blokady nerwowo-mięśniowej (z uwagi na możliwość rekuraryzacji). Należy monitorować pacjentów pod względem wystąpienia klinicznych objawów spowodowanych nadmiarem magnezu, szczególnie podczas leczenia rzucawki. Podczas długotrwałego leczenia pozajelitowego pacjent musi otrzymywać odpowiednie składniki odżywcze.
Ciąża i laktacja:
Lek może być bezpiecznie stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią pod warunkiem kontrolowania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.
Efekty uboczne:
Podczas podawania roztworów elektrolitów zgłaszano przewodnienie i niewydolność serca u pacjentów z chorobą serca lub z obrzękiem płuc (bardzo często) oraz obrzęk spowodowany przeciążaniem wodą/sodem (częstość nieznana). Ponadto może wystąpić: gorączka, zakażenie w miejscu wkłucia, miejscowy ból lub reakcja, podrażnienie żyły, zakrzepica żył lub zapalenie żył rozprzestrzeniające się od miejsca wkłucia oraz wynaczynienie. Po podaniu dużych dawek efekt rozcieńczenia może często prowadzić do podobnego rozcieńczenia składników krwi np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz do zmniejszenia hematokrytu. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego infuzję należy przerwać.
Dawkowanie:
Dożylnie, w postaci infuzji. Dawka i szybkość infuzji zależy od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i parametrów biologicznych pacjenta oraz od terapii skojarzonej. Maksymalna dawka dobowa odpowiada zapotrzebowaniu pacjenta na płyny i elektrolity. W celu tymczasowego uzupełnienia krwi konieczne jest podanie objętości 3- do 5-krotnie większej niż utracona ilość krwi. Dorośli, młodzież ≥12. lat: 0,5-3 l/ 24 h, w długotrwałym leczeniu (poza ciężką utratą płynów), szybkość infuzji zwykle wynosi 40 ml/kg mc./24 h. Noworodki, niemowlęta, dzieci <11 lat: 20-100 ml/kg mc./24 h, szybkość infuzji: noworodki 6-8 ml/kg mc./h; niemowlęta 4-6 ml/kg mc./h; dzieci w wieku szkolnym 2-4 ml/kg mc./h.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.