Index leków

Multimel N5-800 E

Multimel N5-800 E, Baxter Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Odżywianie pozajelitowe dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat w przypadkach, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niedostateczne lub przeciwwskazane.
Skład:
1 worek 1500 ml zawiera 600 ml 20% roztworu glukozy, 600 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 300 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1 worek 2000 ml zawiera 800 ml 20% roztworu glukozy, 800 ml 5,5% roztworu aminokwasów, 400 ml 10% emulsji tłuszczowej. 1000 ml emulsji zawiera: komora z aminokwasami (400 ml) - 5,8 g alaniny, 3,22 g argininy, 2,89 glicyny, 1,34 g histydyny, 1,68 g izoleucyny, 2,05 g leucyny, 2,03 g chlorowodorku lizyny (co odpowiada 1,62 g lizyny), 1,12 g metioniny, 1,57 g fenyloalaniny, 1,9 g proliny, 1,4 g seryny, 1,18 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 0,11 g tyrozyny, 1,62 g waliny, 2,45 g trójwodnego octanu sodu, 2,14 g pięciowodnego glicerofosforanu sodu, 1,79 g chlorku potasu, 0,45 g sześciowodnego chlorku magnezu; komora z glukozą (400 ml) - 110 g jednowodnej glukozy (co odpowiada 100 g bezwodnej glukozy) i 0,3 g dwuwodnego chlorku wapnia; komora z lipidami zawiera 40 g oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%). Wartość energetyczna: 915 kcal. Osmolarność: 995 mOsmol/l.
Działanie:
Preparat do żywienia pozajelitowego zawierający azot (15 L-aminokwasów, w tym 8 niezbędnych) oraz składniki energetyczne - glukoza i niezbędne kwasy tłuszczowe. Azot i energia są niezbędne do prawidłowej czynności wszystkich komórek organizmu oraz są ważne dla syntezy białek, wzrostu, gojenia ran, funkcjonowania układu odpornościowego, mięśni i wielu innych czynności komórkowych. W skład preparatu wchodzą również elektrolity.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na białko jaja, soi, orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą leku. Wrodzone wady metaboliczne przemiany aminokwasów. Ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu tłuszczów z występowaniem hipertriglicerydemii. Ciężka hiperglikemia. Patologicznie podwyższone stężenia w osoczu sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub fosforu). Wcześniaki, niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ nieodpowiedni jest stosunek wartości energetycznej do zawartości azotu, oraz dostarczana ilość energii.
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność u pacjentów z podwyższoną osmolarnością, niewydolnością nadnerczy, niewydolnością serca lub zaburzeniami płuc, niewydolnością wątroby (ryzyko rozwoju lub nasilenia zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią; należy regularnie przeprowadzać badania, w szczególności stężenie glukozy, elektrolitów i triglicerydów we krwi), niewydolnością nerek, szczególnie w przypadku występowania hiperkaliemii (ryzyko rozwoju lub nasilenia kwasicy metabolicznej oraz hiperazotemii; należy monitorować stan płynów, elektrolitów i stężenie triglicerydów), zaburzeniami krzepnięcia i niedokrwistością (należy monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości), kwasicą metaboliczną (nie zaleca się podawania wodorowęglanów; należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne), cukrzycą (należy monitorować stężenie glukozy we krwi i w moczu, ketonurię i w razie potrzeby dostosować dawkowanie insuliny), hiperlipidemią (należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne) oraz zaburzeniami metabolizmu aminokwasów. Podczas stosowania preparatu konieczna jest dodatkowa podaż witamin i pierwiastków śladowych. Przed rozpoczęciem wlewu należy skorygować ciężkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia płynami oraz ciężkie zaburzenia metaboliczne. Przez cały okres leczenia należy monitorować równowagę wodno-elektrolitową, osmolarność surowicy, stężenie triglicerydów w surowicy (pomiaru dokonywać nie wcześniej niż po 3 h ciągłego wlewu), równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, przeprowadzać testy czynnościowe wątroby i nerek, testy krzepnięcia i liczby komórek krwi, w tym płytek krwi, a także kontrolować zdolność organizmu do usuwania tłuszczów. Jeśli ilość przyjmowanych substancji odżywczych nie jest dostosowana do potrzeb pacjenta lub pojemność metaboliczna któregokolwiek ze składników żywieniowych nie jest dokładnie oceniona mogą wystąpić nieprawidłowości metaboliczne. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w metabolizmie tłuszczów, zaleca się codzienne wykonywanie pomiaru stężenia triglicerydów w surowicy po 5-6 h bez podawania tłuszczów. Kolejny wlew można rozpocząć dopiero wtedy, gdy stężenie triglicerydów w surowicy powróci do wartości prawidłowych. Uzupełnienie substancji odżywczych u pacjentów ciężko niedożywionych może wywołać zespół objawów z tym związanych, który charakteryzuje się przeniesieniem potasu, fosforu i magnezu do przestrzeni międzykomórkowej. Może także dojść do powstania niedoboru tiaminy i zatrzymania płynów w organizmie. Dokładna kontrola i powolne zwiększanie podaży substancji odżywczych, unikając przekarmienia może zapobiec tym komplikacjom. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego często są predysponowani do powikłań infekcyjnych z powodu niedożywienia i (lub) stanu związanego z chorobą zasadniczą. Dokładne monitorowanie oznak, objawów oraz wyników badań laboratoryjnych celem wykrycia gorączki/dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może pomóc we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia. W przypadku wystąpienia objawów lub oznak reakcji alergicznej (np. pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka na skórze lub duszność) wlew należy natychmiast przerwać.
Ciąża i laktacja:
Przy zaleceniu podawania emulsji kobietom w ciąży i karmiącym piersią, należy zawsze rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko. Brak jest obecnie wystarczających danych klinicznych, by ocenić tolerancję składników preparatu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.
Efekty uboczne:
Często: nadwrażliwość, ból głowy, biegunka, azotemia, dreszcze, wybroczyny, ból, opuchnięcie, pęcherze w miejscu infuzji, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności γ-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi. Częstość nieznana: drżenie, ból brzucha, wymioty, nudności, żółtaczka cholestatyczna, cholestaza, żółtaczka, rumień, nadmierna potliwość, ból mięśniowo-szkieletowy, ból pleców, ból w klatce piersiowej, ból w kończynach, kurcze mięśni, zapalenie żył w miejscu założenia cewnika, obrzęk w miejscu iniekcji, obrzęk miejscowy, obrzęk obwodowy, gorączka, uczucie gorąca, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, zapalenie, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, hiperglikemia. Zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami podczas stosowania podobnych preparatów. U dzieci otrzymujących tłuszcze w postaci wlewu odnotowano przypadki małopłytkowości.
Dawkowanie:
Dożylnie. Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego, masy ciała, wieku i stanu klinicznego pacjenta, możliwości metabolizowania składników preparatu oraz od dodatkowych składników energetycznych lub białek podawanych doustnie/dojelitowo. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg mc. co odpowiada 1,12 g aminokwasów, 4 g glukozy, 1,6 g tłuszczów, 1,28 mmoli sodu, 0,96 mmoli potasu/kg mc. tj. 2800 ml emulsji dla pacjenta ważącego 70 kg. Dzieci >2 lat: maksymalna dawka dobowa wynosi 75 ml/kg mc. co odpowiada 2,1 g aminokwasów, 7,5 g glukozy, 3 g tłuszczów, 2,4 mmoli sodu, 1,8 mmoli potasu/kg mc. Nie należy przekraczać dawki 3 g aminokwasów/kg mc./dobę i (lub) 17 g glukozy/kg mc./dobę i (lub) 3 g tłuszczów/kg mc./dobę, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
Preparat podawać dożylnie wyłącznie przez żyłę centralną. Zalecany czas trwania wlewu wynosi 12-24 h. Szybkość wlewu powinna być zwiększana stopniowo w trakcie pierwszej godziny podawania. Nie należy przekraczać szybkości wlewu 2,5 ml/kg mc./h tj. 0,07 g aminokwasów, 0,25 g glukozy i 0,1 g tłuszczów/kg mc./h. W przypadku wprowadzania dodatkowych składników, przed podaniem należy zmierzyć ostateczną osmolarność mieszaniny.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.