Index leków

Intralipid

Intralipid, Fresenius Kabi
Wskazania:
Źródło energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego oraz u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, u których nie można utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych w surowicy po podaniu doustnym.
Skład:
1000 ml 10%, 20% lub 30% preparatu zawiera 100 g, 200 g lub 300 g oczyszczonego oleju sojowego. Wartość energetyczna 1000 ml wynosi odpowiednio: 4600 kJ (1100 kcal), 8400 kJ (2000 kcal), 12600 kJ (3000 kcal). Osmolalność wynosi odpowiednio: 300 mOsm/kg H2O, 350 mOsm/kg H2O, 310 mOsm/kg H2O; pH wynosi ok. 8.
Działanie:
Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. Dostarcza długołańcuchowych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych do uzyskiwania energii metabolicznej i budowy błon komórkowych.
Przeciwskazania:
Ostry wstrząs, ciężka hiperlipidemia, zespół hemofagocytarny, ciężka niewydolność wątroby. Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi lub orzeszków ziemnych (konieczne testy nadwrażliwości).
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzonym metabolizmem tłuszczów np.: w niewydolności nerek, niewyrównanej cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzonej czynności wątroby, nadczynności tarczycy (z hipertriglicerydemią), posocznicy - konieczne monitorowanie stężenia triglicerydów w osoczu. Ostrożnie stosować u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz u pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia płucnego.
Ciąża i laktacja:
Nie odnotowano działań niepożądanych podczas stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić: podwyższenie temperatury ciała, drżenia mięśniowe, dreszcze, nudności lub wymioty. Rzadziej obserwowano: ból głowy, uczucie zmęczenia, reakcje anafilaktyczne, niedociśnienie/nadciśnienie, ból brzucha, bóle mięśniowo-stawowe, przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, małopłytkowość, hemoliza, retikulocytoliza, priapizm, pokrzywka, swędzenie. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, niewydolnością nerek lub zakażeniami może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczami" (hiperlipidemia, gorączka, nacieczenie tłuszczami i zaburzenia czynności różnych narządów, śpiączka). Ostre przeciążenie może prowadzić do kwasicy zwłaszcza gdy nie podano węglowodanów.
Dawkowanie:
Dożylnie we wlewie kroplowym. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g triglicerydów/kg mc. (preparat może pokrywać do 70% zapotrzebowania energetycznego), maksymalna szybkość wlewu dla preparatów 10%, 20% wynosi 500 ml/5 h, dla preparatu 30% - 333 ml/5 h. W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoboru niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 4-8% energii pozabiałkowej powinno być podane w postaci preparatu; gdy przyczyną niedoboru niezbędnych kwasów tłuszczowych jest stres - ilość preparatu może wymagać zwiększenia.
Noworodki i niemowlęta (preparaty 10% i 20%): 0,5-4 g triglicerydów/kg mc./dobę; maksymalna szybkość wlewu: 0,17 g triglicerydów/kg mc./h.
Wcześniaki i noworodki z niską masą urodzeniową (preparaty 10% i 20%): początkowo 0,5-1 g/kg mc./dobę, następnie dawkę należy zwiększać stopniowo o 0,5-1 g/kg mc./dobę aż do osiągnięcia dawki 2 g/kg mc./dobę, podawać we wlewie ciągłym przez 24 h. Maksymalna dawka 4,0 g/kg mc./dobę wymaga bardzo uważnej kontroli stężenia triglicerydów we krwi, czynności wątroby i gazometrii.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.