Index leków

Injectio Glucosi

Injectio Glucosi, Baxter Polska
Wskazania:
Roztwór 10%: źródło węglowodanów w monoterapii lub jeśli wymagane, w żywieniu pozajelitowym; zapobieganie i leczenie hipoglikemii; nawadnianie w stanach utraty wody i odwodnienia u pacjentów z wysokim zapotrzebowaniem na węglowodany; rozcieńczanie produktów leczniczych wykazujących zgodność. Roztwór 20%: niedobór węglowodanów, niedobory energetyczne, hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny), żywienie pozajelitowe.
Skład:
1 ml roztworu 10% zawiera 100 mg glukozy; 1 ml roztworu 20% zawiera 200 mg glukozy.
Działanie:
Glukoza - podstawowy substrat energetyczny - jest zużywana przez wszystkie tkanki organizmu. W komórkach nerwowych utlenianie tego związku pokrywa 30% zapotrzebowania energetycznego. Zmniejsza zapotrzebowanie na metabolizm tłuszczów, zapobiega ketonemii i kwasicy przez zwiększenie ilości glikogenu w wątrobie. Działa również moczopędnie. Podawana pozajelitowo rozszerza naczynia wieńcowe, zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego. Jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. 10-40% roztwory glukozy są płynami hipertonicznymi w stosunku do krwi. 100 ml roztworu 10% dostarcza 40 kcal (167 kJ), osmolarność wynosi 555 mosmol/l. 100 ml roztworu 20% dostarcza 80 kcal (344,5 kJ), osmolarność wynosi 1110 mosmol/l.
Przeciwskazania:
Roztwór 10%: niewyrównana cukrzyca i moczówka prosta; śpiączka hiperosmolarna; hemodylucja i przewodnienie zewnątrzkomórkowe lub hiperwolemia; hiperglikemia i podwyższone stężenie mleczanu we krwi; ciężka niewydolność nerek (ze skąpomoczem/bezmoczem); niewyrównana niewydolność serca; uogólnione obrzęki (obejmujące obrzęk płuc i mózgu) i marskość wątroby z wodobrzuszem; inne znane stany nietolerancji glukozy (takie jak sytuacje stresu metabolicznego). Roztwór 20%: cukrzyca; odwodnienie hipotoniczne; przewodnienie; hipokaliemia; hiperglikemia; hiperosmia; bezmocz; krwawienia wewnątrzczaszkowe. Roztworu 20% nie podawać do naczyń obwodowych.
Środki ostrożności:
Zachować ostrożność i specjalny nadzór przy infuzji dużej objętości płynu u pacjentów z nadmiernym nawodnieniem, niewydolnością serca, niewydolnością oddechową i niewydolnością nerek. U pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek lub w stanie krytycznym może występować zaburzona tolerancja glukozy, należy szczególnie dokładnie monitorować parametry kliniczne i biologiczne, a zwłaszcza stężenie elektrolitów w osoczu, w tym magnezemię lub fosfatemię oraz glikemię. W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy zmodyfikować prędkość infuzji lub podać insulinę. W przypadku przedłużonego podawania lub dużej dawki glukozy należy zachować ostrożność, aby uniknąć hipokaliemii, monitorując stężenia potasu w osoczu i w zależności od potrzeby uzupełniając jego niedobór. W ciągu pierwszych 24 godzin po urazie głowy infuzja roztworów zawierających glukozę jest przeciwwskazana i podczas epizodów występowania nadciśnienia wewnątrzczaszkowego należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi. Nie zaleca się stosowania roztworów glukozy po ostrym udarze niedokrwiennym, ponieważ hiperglikemia ma wpływ na niedokrwienne uszkodzenie mózgu i zaburza procesy naprawcze. Ostrożnie stosować w hiponatremii. Preparat nie powinien być podawany za pomocą tego samego zestawu co pełna krew, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji. Nie stosować plastikowych pojemników w połączeniach szeregowych - takie stosowanie może spowodować zator powietrzny wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim zakończy się podawanie z drugiego pojemnika. Na początku każdej infuzji dożylnej należy monitorować parametry kliniczne.
Ciąża i laktacja:
Roztwór 10% można bezpiecznie stosować w okresie ciąży i laktacji pod warunkiem kontrolowania i utrzymywania równowagi elektrolitów i płynów w zakresie norm fizjologicznych. W przypadku dodawania leku do roztworu, należy oddzielnie rozważyć jego rodzaj i stosowanie w okresie ciąży i laktacji. Roztwór 20% należy stosować ostrożnie w okresie ciąży ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.
Efekty uboczne:
Zbyt szybkie podanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe. Roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn, może być przyczyną hipoosmolarności i zaburzeń elektrolitowych. Długotrwałe podawanie roztworów glukozy powoduje konieczność uzupełniania elektrolitów wewnątrzkomórkowych: potasu, magnezu, fosforanów. Hipertoniczne roztwory mogą prowadzić do odwodnienia, hiperglikemii i glukozurii, a po przerwaniu wlewu do wtórnej hipoglikemii. Podczas podawania może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia. Roztwory glukozy o stężeniach powyżej 15% podawane do naczyń obwodowych uszkadzają ich śródbłonek, powodując zapalenie żył i zmiany zapalne. Ponadto (częstość nieznana): reakcje alergiczne, pocenie się, dreszcze, reakcje gorączkowe, gorączka, zakażenie w miejscu wstrzyknięcia.
Dawkowanie:
Dożylnie, w zależności od wskazań, stanu nawodnienia, stężenia elektrolitów we krwi oraz zapotrzebowania energetycznego organizmu, wieku pacjenta, masy ciała i stanu klinicznego, przez żyłę obwodową lub centralną. Roztwór 10%. Pacjenci dorośli i podeszłym wieku ze średnią masą ciała 70kg; zwykle 500 - 3000ml/dobę (7 - 40 ml/kg/dobę) w dożylnym wlewie kroplowym z szybkością 5mg/kg mc./min (3 ml/kg mc./h). Rozcieńczanie produktów leczniczych wykazujących zgodność: 50 - 250 ml/dawkę. Dzieci i młodzież: o mc. 0 - 10 kg 100ml/kg/dobę; o mc. 10 - 20 kg 1000ml + 50ml/kg ponad 10 kg/dobę; o mc.>20kg 1500ml + 20ml/kg ponad 20 kg/dobę. Szybkość podawania: noworodki i wcześniaki 6 - 11 ml/kg/h (10 - 18 mg/kg/min); dzieci 1-3 lat: 5 - 8 ml/kg/h (9 - 14 mg/kg/min); dzieci 4 - 6 lat: 5 - 7 ml/kg/h (8 - 11 mg/kg/min); dzieci 7 - 10 lat: 4 - 7 ml/kg/h (7 - 11 mg/kg/min); dzieci>11 lat: 4 ml/kg/h (7 - 8,5 mg/kg/min). Rozcieńczanie produktów leczniczych wykazujących zgodność: 50 - 100 ml/dawkę. Roztwór 20% przez żyłę centralną - z szybkością do 40 kropli/min. Dawka maksymalna 1,5ml/kg mc.
Maksymalna prędkość podawania nie powinna przekraczać zdolności pacjenta do utleniania glukozy, ponieważ może to powodować wystąpienie hiperglikemii. Podawać bez ograniczeń czasowych, zależnie od stanu klinicznego pacjenta. W zależności od stanu klinicznego pacjenta, można zmniejszyć zalecaną prędkość podawania, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepożądanej diurezy osmotycznej.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.