Index leków

Human Albumin

Human Albumin, Baxter
Wskazania:
20% albuminy stosuje się przede wszystkim w celu uzupełnienia niedoborów białkowych, rzadziej w hipowolemi w połączeniu z krystaloidami. Ostra/przewlekła niewydolność wątroby - w przeciążeniu płynami w celu pobudzenia diurezy (stosować razem z lekami moczopędnymi), oparzenia - jeśli wystąpił niedobór stosować po 24 h., wodobrzusze - jeśli po nakłuciu wystąpiła hipotensja, wstrząs niekrwotoczny jeżeli ilość białka całkowitego w osoczu jest niższa niż 5,2g/dL, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych jeżeli ilość białka całkowitego jest niższa niż 5,2g/dL, utrata białka w nefropatii i enteropatii- w przeciążeniu krążenia w celu wymuszenia diurezy ( stosować razem z lekami moczopędnymi), wymiana osocza/dializa - w celu utrzymania ciśnienia krwi, choroba hemolityczna noworodków - w celu związania pośredniej bilirubiny podczas transfuzji wymiennej.
Skład:
100 ml preparatu zawiera 20,0 g albumin osocza ludzkiego.
Działanie:
Roztwór albuminy został wyprodukowany z puli osocza wielu dawców, w całości przebadanego w kierunku HBsAG, anty-HCV oraz anty-HIV. Wyniki badań nosicielstwa były ujemne. Roztwór albuminy jest wolny od drobnoustrojów i wirusów, nie zawiera substancji pyrogennych i toksycznych. Albuminy biorą udział przede wszystkim w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia onkotycznego krwi, stanowią rezerwę białkową organizmu a także uczestniczą w transporcie m.in. kwasów tłuszczowych,i barwników żółciowych, niektórych leków. Roztwór a 20% albuminy 4-krotnie wyższe właściwości osmotyczne i onkotyczne od osocza ludzkiego. T0,5 wynosi kilka dni. Ze względu na niską masę cząsteczkową stanowią tę pulę białek, która stosunkowo łatwo może przekraczać próg nerkowy (np. podczas wysiłku).
Przeciwskazania:
Podawanie 20% roztworu albuminy jest przeciwwskazane u chorych odwodnionych, zanim nie uzupełni się objętości krwi krążącej roztworami krystaloidów. Należy ją wstrzykiwać ostrożnie chorym, u których można oczekiwać przeciążenia krążęnia. Nadciśnienie, niewydolność krążenia.
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo stosowania preparatu u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Doświadczenie kliniczne z albuminą sugeruje jednak, że nie wywiera ona żadnego szkodliwego działania na przebieg ciąży lub na płód i noworodka.
Efekty uboczne:
Rzadko podwyższenie temperatury ciała, dreszcze, reakcje alergiczne - rumień, pokrzywka, wyjątkowo wstrząs anafilaktyczny.
Dawkowanie:
Dożylnie: dawkowanie indywidualne, zależne od stanu chorego, zapotrzebowania na albuminy; zazwyczaj w powolnym wlewie do 40-50 g/dobę. Dawkę albuminy oblicza się tak, aby osiągnąć w osoczu poziom białka równy lub wyższy od 5,2 g/dL. Dzieci - maksymalnie 1,0 g/kg m.c./dobę. Preparat nie zawiera środków konserwujących i łatwo może ulec zakażeniu. Nadaje sie do przetoczenia jedynie w ciągu 4 h od momentu nakłucia butelki. Roztworu albuminy nie wolno podawać łącznie z innymi lekami.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.