Index leków

6% Dekstran 70 000

6% Dekstran 70 000, Fresenius Kabi
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie niektórych rodzajów wstrząsu (hipowolemiczny, pooparzeniowy, pokrwotoczny, pourazowy), zapobieganie zakrzepom i zatorom płucnym u operowanych pacjentów z dużym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych.
Skład:
100 ml roztworu zawiera 6,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej około 70 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.
Działanie:
Wielkocząsteczkowy polimer glukozy o średniej masie cząsteczkowej 70000 stosowany w roztworach jako środek zwiększający objętość krwi krążącej. Podawany dożylnie podnosi ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiążąc wodę i zwiększając objętość osocza (1 g dekstranu wiąże 20 ml wody). Wywołuje przemieszczenie wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do przestrzeni naczyniowej. Wyraźnie zmniejsza lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. W fazie wstrząsu wpływa na polepszenie przepływu włośniczkowego krwi. T0,5 wynosi 6-8 h. Wydalany z moczem w 65%, reszta ulega zmetabolizowaniu do dwutlenku węgla i wody. Nie przenika bariery krew-mózg.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na dekstran, rozwinięty lub zagrażający obrzęk płuc, ciężka niewydolność krążenia, skazy krwotoczne, trombocytopenia, hipofibrynogenemia, krwotoczny udar mózgu, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek z oligurią lub anurią (stężenie w surowicy kreatyniny powyżej 177 µmol/l). Pacjenci ze wskazaniami ograniczenia podaży sodu.
Środki ostrożności:
Stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia, niewydolnością nerek (dekstran podawany jest w roztworze chlorku sodu).
Ciąża i laktacja:
Ciąża tylko, jeśli spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko stosowania. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Wstrząs anafilaktyczny, objawy przeciążenia układu krążenia przy zbyt szybkim podaniu, alergiczne reakcje skórne, nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek- bezmocz.W badaniach laboratoryjnych: obniżenie hematokrytu, obniżenie stężenia białka w surowicy. Po podaniu objętości większej niż 1000 ml może wystąpić przemijające wydłużenie czasu krwawienia.
Dawkowanie:
We wlewie dożylnym: indywidualnie, zgodnie ze stanem pacjenta (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), zapotrzebowaniem na płyny, wieku, masy ciała. W celu zwiększenia objętości osocza oraz pomocniczo we wstrząsie. Dorośli: zazwyczaj w 1 dobie 500-1000 ml, maksymalnie nie więcej niż 20 ml/kg mc. podczas pierwszych 24 h. W stanach zagrożenia życia pierwsze 500 ml może być podane z szybkością 20-40 ml/min. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 24 h nie przekraczać dawki 10 ml/kg mc. (zwykle 500 ml). Dzieci: w zależności od masy lub powierzchni ciała, maksymalna dawka 20 ml/kg mc./dobę.
W profilaktyce przeciwzakrzepowej okołooperacyjnej: wlew rozpoczynać podczas zabiegu. Pierwsza dawka 500-1000 ml (10 ml/kg mc.) i następnie przez 2-3 dni podawać 500 ml. Pacjenci z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów mogą mieć kontynuowane leczenie co 2-3 dzień, maksymalnie do 14 dni w dawce dobowej 500 ml.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.