Index leków

6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter

6%, -10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter, Baxter Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Profilaktyka i leczenie hipowolemii oraz związanego z nią wstrząsu spowodowanego przez urazy, zakażenia, oparzenia, rozległe zabiegi chirurgiczne. W leczniczym rozcieńczaniu krwi (hemodylucja) u pacjentów z niewydolnością serca należy stosować roztwór 6%, a u pacjentów z prawidłową czynnością serca - roztwór 10%.
Skład:
1000 ml 6% (10%) roztworu zawiera 60 g (100 g) hydroksyetyloskrobi 200/0,5.
Działanie:
Preparat zawierający koloidalną hydroksyetyloskrobię w izotonicznym roztworze NaCl, zwiększający objętość krwi. Ze względu na strukturalne podobieństwo do glikogenu hydroksyetyloskrobia jest dobrze tolerowana. Roztwór 6% jest izoonkotyczny, a roztwór 10% jest hiperonkotyczny i powoduje wzrost objętości osocza o 20-40% w stosunku do objętości podanego roztworu; działanie to występuje 3-4 h od zakończenia wlewu. Preparat poprawia właściwości reologiczne i hemodynamiczne krwi: powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i centralnego, poprawia mikro- i makrokrążenie, zmniejsza lepkość krwi i agregację erytrocytów; zmniejsza wartość hematokrytu, normalizuje proces krzepnięcia, poszerza i uszczelnia kapilary, zmniejsza opór płucny i zwiększa objętość wyrzutową serca. W efekcie dochodzi do wyraźnej poprawy perfuzji tkankowej i zwiększenia zużycia tlenu. Preparat powoduje zwiększenie klirensu kreatyniny i objętości wydalanego moczu oraz przejściowo dochodzi do zwiększenia stężenia glukozy i amylazy we krwi. Wydalanie zachodzi głównie przez nerki. Osmolarność płynów wynosi 309 mOsm/l.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na hydroksyetyloskrobię. Ciężka niewydolność serca. Zastoinowa niewydolność krążenia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Krwawienie wewnątrzczaszkowe. Skaza krwotoczna. Przewodnienie. W stanach odwodnienia przeciwwskazane są hiperonkotyczne roztwory 10%.
Środki ostrożności:
U pacjentów z niedoborem fibrynogenu podawać wyłącznie w przypadku zagrożenia życia i jak najszybciej zastąpić preparat krwią. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, niewydolnością nerek, serca, obrzękiem płuc lub przewlekłymi chorobami wątroby. Podczas stosowania dużych dawek należy uwzględnić możliwość wydłużenia czasu krwawienia, krzepnięcia i protrombinowego, spadku wartości hematokrytu, zmniejszenia liczby krwinek w 1 mm3 i zwiększenia wartości OB. Nie należy stosować u dzieci (brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania). W przypadku wystąpienia nawet najlżejszych objawów nietolerancji, należy natychmiast przerwać przetaczanie preparatu i podjąć postępowanie zapobiegawcze i (lub) lecznicze.
Ciąża i laktacja:
Preparat w ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy podawać leku w I trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią ze względu na brak wystarczającej ilości badań.
Efekty uboczne:
Bardzo często: zmniejszenie wartości hematokrytu i zmniejszenie stężenia białka w osoczu w wyniku hemodylucji; wzrost stężenia α-amylazy w surowicy (ustępuje po 3-5 dniach od podania leku). Często: wydłużenie czasu krwawienia i aktywowanego czasu częściowego tromboplastyny (czasu kaolinowo-kefalinowego), zmniejszenie stężenia kompleksu czynnik VIII/czynnik von Willebrandta. Niezbyt często: świąd słabo reagujący na leczenie; podrażnienie żył, zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia. Rzadko: reakcje anafilaktyczne o zmiennej intensywności (zgon, zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne, zatrzymanie akcji serca, migotanie komór, niedociśnienie, obrzęk płuc, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niepokój ruchowy, przyspieszenie oddechu, gorączka, ból w klatce piersiowej, rzadkoskurcz, zadyszka, dreszcze, pokrzywka, obrzęk okołooczodołowy, zaczerwienienie twarzy, rumień wielopostaciowy i wysypka). Częstość nieznana: obrzęk kończyn dolnych, przerost ślinianek podżuchwowych i przyusznych, łagodne objawy grypopodobne, bóle mięśniowe; bóle głowy, krwawienie śródczaszkowe wynikające z zaburzeń krzepnięcia; ciężkie nadciśnienie wrotne, niewydolność wątroby, posocznica, szczególnie u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby; podwyższenie poziomu bilirubiny bezpośredniej. U chorych poddawanych zabiegom dializy opisywano przypadki wodobrzusza. Ponadto obserwowano pojedyncze przypadki występowania wymiotów.
Dawkowanie:
Dożylnie. Dawka i szybkość wlewu dożylnego zależą od objętości utraconej krwi lub od wartości hematokrytu. Profilaktyka i leczenie stanów hipowolemicznych: do 20 ml/kg mc./dobę; zazwyczaj podaje się 500-1000 ml na dobę. Wstrząs krwotoczny: do 20 ml/kg mc./h (czas wlewu 500 ml nie może być krótszy niż 30 min.). Hemodylucja: dobowa dawka średnia: 500 ml w ciągu 4-6 h; dawka wysoka: 2 razy po 500 ml w ciągu 8-12 h. Zalecany czas leczenia wynosi 7-10 dni.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.