Index leków

Suprane

Suprane, Baxter Polska
Wskazania:
Indukcja i/lub podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych oraz do podtrzymania znieczulenia u dzieci (jako monoanestetyk lub w znieczuleniu złożonym).
Skład:
1 butelka zawiera 240 ml desfluranu.
Działanie:
Anestetyk wziewny z grupy chlorowcowanych metyloetyloeterów (jest chlorowcowany wyłącznie fluorem). Charakteryzuje się niską temperaturą wrzenia (22,8st.C) oraz drażniącym zapachem. Ciśnienie parowania w temperaturze 20st.C wynosi 664 mm Hg. Współczynnik podziału krew/gaz wynosi 0,42, olej/gaz - 18,7. Dzięki małej rozpuszczalności w tkankach zarówno wprowadzenie do znieczulenia, jak i wybudzenie po desfluranie przebiegają szybko. Powoduje tachypnoe, zmniejszenie objętości oddechowej, depresję oddechową i bezdech (przy 2 MAC); obniża napięcie mięśni oskrzeli i szkieletowych. Powoduje depresję układu krążenia (obniżenie ciśnienia tętniczego) proporcjonalnie do dawki. Osłabia odruchy na hipowolemię. W minimalnym stopniu modyfikuje wrażliwość mięśnia sercowego na katecholaminy. Rozszerza naczynia mózgowe, zmniejsza opór naczyń mózgowych i proporcjonalnie do dawki zwiększa mózgowy przepływ krwi i ciśnienie śródczaszkowe. W czasie znieczulenia desfluranem nie obserwowano obniżenia progu drgawkowego ani innych niepożądanych zmian w EEG. W niewielkim stopniu zmniejsza przepływ nerkowy krwi. Jest eliminowany przez płuca w formie nie zmienionej (jedynie 0,02% dawki jest metabolizowane w organizmie).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na pochodne chlorowcowe. Znane lub genetycznie uwarunkowane zagrożenie hipertermią złośliwą. Zaburzenia metaboliczne (hipertermia, zaburzenia czynności wątroby, leukocytoza) po uprzednim podaniu anestetyków z grupy pochodnych chlorowcowych. Nie stosować do indukcji znieczulenia u pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach gdy niewskazane jest przyspieszenie akcji serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
Środki ostrożności:
Nie zaleca się stosowania desfluranu do anestezji w zabiegach neurochirurgicznych i położniczych, a także u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, u chorych ze skłonnością do skurczu oskrzeli. Desfluran nie jest polecany do indukcji znieczulenia u dzieci poniżej 12 rż. ze wzgledu na często występujący kaszel, zatrzymanie oddechu, bezdech, skurcz krtani i zwiększone wydzielanie śliny. Ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią, obniżonym ciśnieniem tętniczym i ogólnie osłabionych (należy stosować mniejsze stężenia leku). Doświadczenie z zastosowaniem desfluranu do powtarzalnych znieczuleń jest wciąż niewystarczające - podobnie jak w przypadku innych środków znieczulających z grupy pochodnych chlorowcowych ponowne znieczulenie tego samego pacjenta w krótkim odstępie czasu po poprzednim znieczuleniu powinno być rozważane z dużą ostrożnością.
Ciąża i laktacja:
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji (brak badań).
Efekty uboczne:
Może powodować: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, depresję oddechową, zwiększenie przepływu mózgowego i wzrost ciśnienia śródczaszkowego, tachykardię i zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego. Może powodować ślinotok (zwłaszcza u dzieci), kaszel, skurcz krtani i oskrzeli, nudności i/lub wymioty, przemijającą leukocytozę. Stosowany do indukcji znieczulenia powoduje: kaszel (34%), zatrzymanie oddechu (30%), bezdech (15%), ślinotok, skurcz krtani, obniżenie wysycenia oksyhemoglobiny (3-10%). Jest potencjalnym induktorem hipertermii złośliwej. U pacjentów uczulonych wcześniejszym stosowaniem anestetyków z grupy pochodnych chlorowcowych może wystąpić zapalenie wątroby.
Dawkowanie:
Desfluran powinien być stosowany jedynie przy użyciu aparatów wyparnych specjalnie skonstruowanych i przeznaczonych do stosowania z tym lekiem. Minimalne stężenia anestetyczne (MAC) w 100% O2 wynosi: 8,95-10,65% u dzieci w 1 rż.; 7,2-9,4% u dzieci w wieku 1-12 lat; 6,35-7,25% u osób w wieku 18-30 lat; 5,75-6,25% u osób w wieku 30-65 lat. MAC przy użyciu 60% N2O z tlenem wynosi: 5,75-7,75% u dzieci w 3-12 mż.; 5,75-7,0% u dzieci w wieku 1-5 lat; 3,75-4,25% u osób w wieku 18-30 lat; 1,75-3,25% u osób w wieku 30-65 lat. Zazwyczaj stosowany w indukcji znieczulenia w stężeniach 4-11%, dla podtrzymania znieczulenia w stężeniach 2-6%.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.