Index leków

Rapydan

Rapydan, Eurocept International
Wskazania:
Znieczulenie powierzchniowe skóry w związku z wkłuciem igły i w przypadkach powierzchniowych zabiegów chirurgicznych (takich jak wycięcie różnych zmian skórnych i biopsja trepanem) na niezmienionej chorobowo, nienaruszonej skórze u osób dorosłych. Znieczulenie powierzchniowe skóry związane z wkłuciem igły w niezmienioną chorobowo, nienaruszoną skórę u dzieci powyżej 3 lat.
Skład:
1 plaster leczniczy zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy. Preparat zawiera: parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.
Działanie:
Plastry zawierają dwie substancje o działaniu miejscowo znieczulającym: lidokainę (o budowie amidowej) oraz tetrakainę (o budowie estrowej). Po umieszczeniu plastra na skórze następuje uwalnianie lidokainy i tetrakainy do warstw naskórka i skóry właściwej. Preparat powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa impulsów we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony neuronu dla jonów sodu, co prowadzi do miejscowego znieczulenia. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawania plastra na skórze. Ekspozycja układowa na obie substancje czynne zależy od dawki, czasu pozostawania plastra na skórze, grubości i stanu skóry. Lidokaina w ok. 75% wiąże się z białkami osocza. Eliminowana jest na drodze metabolizmu głównie z udziałem CYP1A2 i w mniejszym stopniu - CYP3A4, w kolejnym etapie metabolizmu bieże udział także CYP2A6. Lidokaina i jej metabolity wydalane są głównie przez nerki. Tetrakaina ulega szybkiej hydrolizie w wyniku działania esteraz w osoczu.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne, boran sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na miejscowo działające anestetyki o budowie amidowej lub estrowej lub na kwas paraaminobenzoesowy (produkt uboczny metabolizmu tetrakainy). Plastra nie należy stosować na błony śluzowe lub w miejscach z uszkodzoną barierą skórną.
Środki ostrożności:
Plaster należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub serca oraz u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na działanie lidokainy i tetrakainy na krążenie ogólne (nagłe wystąpienie złego samopoczucia lub osłabienie). Plaster stosować ostrożnie w pobliżu oczu (ryzyko podrażnienia rogówki). Lidokaina wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe w stężeniach 0,5-2% - należy dokładnie obserwować reakcję immunologiczną po podskórnym podaniu żywych szczepionek (np. BCG). Preparat zawiera składnik uwalniający ciepło, który może osiągnąć maksymalną temperaturę do 40st.C (przy średniej temp. 26-34st.C) - nie stosować pod opatrunki okluzyjne. Nie zaleca się stosowania plastra u dzieci poniżej 3 lat - ograniczone doświadczenie kliniczne. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Ciąża i laktacja:
Dane dotyczące ograniczonej liczby ekspozycji na lek kobiet w ciąży nie wykazały działań niepożądanych lidokainy i tetrakainy na ciążę lub zdrowie płodu lub noworodka. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u kobiet w ciąży. Lidokaina, a prawdopodobnie również tetrakaina, przenikają do mleka kobiecego, ale ryzyko wpływu na dziecko przy stosowaniu zalecanych dawek jest niewielkie - w trakcie stosowania plastrów można kontynuować karmienie piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo często: rumień, blednięcie skóry, obrzęk. Często: wysypka. Niezbyt często: wysypka pęcherzykowa, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, reakcja w miejscu nałożenia plastra. Rzadko: ból, zaburzenia smaku, pokrzywka, wysypka grudkowo-plamkowa, odbarwienie skóry. Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych lub rzekomoanafilaktycznych związanych z lidokainą, tetrakainą lub innymi składnikami plastra. Z tetrakainą może się wiązać większa częstość występowania takich reakcji niż z lidokainą. Układowe reakcje niepożądane po prawidłowym użyciu plastra są mało prawdopodobne z uwagi na niewielką wchłanianą dawkę.
Dawkowanie:
Dorośli: 1 do maksymalnie 4 plastrów jednocześnie. Maksymalnie 4 plastry w ciągu 24 h. Dzieci powyżej 3 lat: 1 lub maksymalnie 2 plastry jednocześnie. Maksymalnie 2 plastry w ciągu 24 h. Plaster należy stosować przez 30 min przed wkłuciem igły lub powierzchniowym zabiegiem operacyjnym (krótszy czas stosowania może zmniejszyć skuteczność plastra). W razie konieczności włosy z obszaru, gdzie ma być nałożony plaster, można wyciąć (nie golić) przed nałożeniem plastra, aby zapewnić odpowiedni kontakt plastra ze skórą.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.