Index leków

Qutenza

Qutenza, Astellas Pharma Europe
Wskazania:
Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego u dorosłych pacjentów bez cukrzycy w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi.
Skład:
1 plaster o powierzchni 280 cm2 zawiera 179 mg kapsaicyny (640 µg kapsaicyny/cm2 plastra).
Działanie:
Środek przeciwbólowy do stosowania miejscowego. Kapsaicyna, czyli 6-nonenamid, N-[4-hydroksy-3-metoksyfenylo)metylo]-8-metylowy, jest wysoko wybiórczym agonistą receptora waniloidowego z grupy receptorów przejściowego potencjału (TRPV1). Początkowy wpływ kapsaicyny polega na aktywacji nocyceptorów TPRV1 w skórze, co wywołuje podrażnienie i rumień w wyniku uwolnienia neuropeptydów wazoaktywnych. Po ekspozycji na kapsaicynę nocyceptory skóry stają się mniej czułe na różne bodźce. Późne działania kapsaicyny są często określane jako "znieczulenie" i uważa się, że to one odpowiadają za ustąpienie bólu. Odczucia z nerwów skórnych bez ekspresji TPRV1 pozostają niezmienione, włącznie ze zdolnością odczuwania bodźców mechanicznych i wibracyjnych. Indukowane kapsaicyną zmiany w nocyceptorach skóry są odwracalne, co wykazano w badaniach z udziałem zdrowych ochotników, u których obserwowano powrót normalnej funkcji (odczuwanie nieprzyjemnych odczuć) na przestrzeni tygodni. W badaniach klinicznych po zastosowaniu plastra obserwowano zmniejszenie bólu już po upływie 1 tyg. i utrzymywało się przez okres 12 tyg. badania. Wyniki badań in vitro (badania rozpadu substancji czynnej i przenikania przez skórę) wskazują na liniowy przebieg uwalniania kapsaicyny z plastrów w czasie. Na podstawie badań in vitro ocenia się, że podczas jednogodzinnej aplikacji do warstw naskórka i skóry wchłania się w przybliżeniu 1% kapsaicyny. Biorąc pod uwagę, że ilość kapsaicyny uwolnionej z plastra jest proporcjonalna do powierzchni aplikacji, szacunkowa całkowita maksymalna możliwa dawka na powierzchni 1000 cm2 wyniesie w przybliżeniu 7 mg. Przy założeniu, że z plastra o powierzchni 1000 cm2 około 1% kapsaicyny zostanie dostarczony osobie o masie ciała 60 kg, maksymalna możliwa dawka kapsaicyny wyniesie 0,12 mg/kg, raz na 3 miesiące. Największe wykryte stężenia kapsaicyny u pacjentów leczonych przez 60 min wyniosło 4,6 ng/ml i wystąpiło bezpośrednio po usunięciu plastra. Najbardziej mierzalne stężenia obserwowano w czasie usuwania plastra z wyraźną tendencją do zanikania w czasie 3-6 h po usunięciu plastra. U żadnego pacjenta nie wykryto metabolitów kapsaicyny. Analiza danych farmakokinetycznych w populacji pacjentów leczonych przez okres 60-90 min wskazuje, że maksymalne stężenia kapsaicyny w surowicy występują po ok. 20 min po usunięciu plastra i zmniejszają się bardzo szybko, ze średnim T0,5 wynoszącym ok. 130 min.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na kapsaicynę lub pozostałe składniki leku.
Środki ostrożności:
Plastrów nie należy stosować na skórę twarzy, w okolicy ponad linią włosów i (lub) w okolicy błon śluzowych. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć niezamierzonego kontaktu z plastrem lub innymi materiałami, które miały styczność z miejscem leczenia. Narażenie skóry na działanie kapsaicyny wywołuje przemijający rumień i uczucie pieczenia, na co wrażliwe są szczególnie błony śluzowe. Jeśli dojdzie do kontaktu plastra ze skórą w okolicy innej niż miejsce leczenia, należy nałożyć na nią żel oczyszczający na 1 min, a następnie - aby usunąć pozostałości kapsaicyny z powierzchni skóry - zetrzeć go za pomocą suchej gazy oraz delikatnie umyć wodą z mydłem. Jeśli wystąpi pieczenie oka, skóry lub dróg oddechowych należy oddalić się z miejsca gdzie podawany jest lek. Oczy i błony śluzowe należy opłukać lub przemyć wodą. Jeśli wystąpi duszność, należy zapewnić odpowiednią pomoc lekarską. W wyniku związanego z leczeniem nasilenia bólu, podczas stosowania plastra i na krótko po jego zastosowaniu, może dojść do przejściowego podwyższenia ciśnienia krwi (średnio <8 mmHg). Podczas zabiegu leczniczego należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi. Pacjenci, u których wystąpi nasilenie bólu, powinni otrzymać leczenie objawowe, takie jak: miejscowe ochłodzenie lub doustne leki przeciwbólowe. U pacjentów z niestabilnym lub źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub przebytymi niedawno incydentami sercowo-naczyniowymi, przed wdrożeniem leczenia za pomocą plastra należy rozważyć ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji sercowo-naczyniowych w wyniku możliwego stresu związanego z zabiegiem. Pacjenci stosujący duże dawki opioidów mogą nie reagować na opioidowe leki przeciwbólowe stosowane w ostrym bólu w czasie zabiegu leczniczego i po nim; przed wdrożeniem leczenia należy zebrać dokładny wywiad u pacjentów, u których podejrzewa się wysoki stopień tolerancji na leki opioidowe i ustalić alternatywną metodę leczenia przeciwbólowego. Podczas leczenia zgłaszano nieznaczne i przemijające zaburzenia czucia; należy zachować ostrożność u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych. Doświadczenie w stosowaniu plastrów u chorych z bolesną neuropatią cukrzycową jest ograniczone, nie przeprowadzono oceny wielokrotnego stosowania leku. Lek zawiera butylohydroksyanizol, który może wywoływać miejscowe reakcje skórne lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.
Ciąża i laktacja:
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w ciąży. Na podstawie właściwości farmakokinetycznych u ludzi, które wskazują na przejściową, małą ekspozycję ogólnoustrojową na kapsaicynę, prawdopodobieństwo, że plastry zwiększają ryzyko nieprawidłowości rozwojowych podczas stosowania w ciąży jest niskie. Nie zaleca się karmienia piersią w dniu stosowania plastrów.
Efekty uboczne:
Bardzo często: ból, rumień w miejscu nałożenia. Często: świąd, grudki, pęcherzyki, obrzęk, opuchlizna, suchość w miejscu nałożenia. Niezbyt często: półpasiec, zaburzenia smaku, niedoczulica, uczucie pieczenia, podrażnienie oka, blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, kaszel, podrażnienie gardła, nudności, świąd, ból kończyn, skurcze mięśni, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, pokrzywka, parestezje, zapalenie skóry, przeczulica, stan zapalny, reakcja, podrażnienie, zasinienie w miejscu nałożenia, obrzęki obwodowe.
Dawkowanie:
Dorośli. Plaster nakładać na najbardziej bolesne miejsca na skórze (z zastosowaniem maksymalnie 4 plastrów). Plaster naklejać na nieuszkodzoną, niepodrażnioną, suchą skórę i pozostawiać na 30 min na stopach (np. w neuropatii w przebiegu zakażenia HIV) i na 60 min w innych miejscach (np. w neuralgii półpaścowej). Jeśli ból utrzymuje się lub nawraca, leczenie plastrem można powtarzać co 90 dni. Podczas nakładania plastra stosować zawsze rękawiczki nitrylowe. Jeśli to konieczne w celu poprawy przylegania plastra, należy obciąć włosy w miejscu leczenia (nie należy ich golić). W celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z nałożeniem plastra przed zabiegiem, na całą powierzchnię leczonego miejsca i do 1-2 cm wokół niego należy nanieść środek miejscowo znieczulający. Plaster można przycinać do określonego rozmiaru i kształtu leczonej powierzchni. Aby zapewnić stały kontakt plastra z miejscem leczenia, można wykorzystać elastyczne skarpetki lub bandaż. Po usunięciu plastra na miejsce leczenia należy nałożyć żel oczyszczający w dużej ilości i pozostawić na ok. 1 min, następnie za pomocą suchej gazy usunąć pozostałość kapsaicyny i umyć miejsce wodą z mydłem. W leczeniu ostrego bólu pojawiającego się podczas i po zabiegu należy ochłodzić miejsce podania i podać doustne leki przeciwbólowe.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.