Index leków

Plofed

Plofed, Polfa Warszawa
Wskazania:
Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego; jako lek uspokajający do drobnych zabiegów medycznych (sedacja z zachowaniem świadomości); jako lek uspokajający podczas oddychania kontrolowanego u pacjentów dorosłych w oddziałach intensywnej terapii.
Skład:
1 fiolka 20 ml zawiera 200 mg propofolu.
Działanie:
Krótko działający nasenny środek dożylny (anestetyk) o nie do końca poznanym mechanizmie działania. Po podaniu dożylnym w ciągu 30 s powoduje sen; budzenie po pojedynczej dawce - po 3-5 min. Szybki początek i krótki czas działania ułatwiają sterowanie głębokością znieczulenia. Po podaniu w bolusie powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego (skurczowego i rozkurczowego o około 20%), spadek systemowego oporu obwodowego, niewielkie zmiany częstości akcji serca, niewielkie zmniejszenie rzutu serca. Zmniejsza ciśnienie śródczaszkowe, przepływ mózgowy i metabolizm mózgu. W 98% wiąże się z białkami osocza. Farmakokinetyka trzyetapowa - szybka dystrybucja o T0,5 ok. 2-4 min, szybka eliminacja z T0,5 30-60 min i faza wolnego uwalniania ze słabo ukrwionych tkanek. Jest metabolizowany w wątrobie (ponad 90%), nieczynne związki propofolu i chinol są wydalane z moczem. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie, nie hamuje syntezy hormonów kory nadnerczy. Przenika przez barierę łożyska. Nie wykazuje znaczącego działania przeciwbólowego (w przypadku znieczulenia do zabiegu wskazane jest łączenie go z analgetykiem).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na propofol lub inne składniki preparatu (w tym na lecytynę jaja kurzego lub olej sojowy). Nie stosować w celu sedacji przy sztucznej wentylacji dłużej niż 3 doby; nie stosować podczas leczenia elektrowstrząsami. Nie stosować u dzieci poniżej 3 rż. oraz do sedacji w warunkach IT u pacjentów < 16 rż.
Środki ostrożności:
Preparat może być stosowany jedynie przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii. Podczas stosowania należy mieć zapewnioną możliwość tlenoterapii i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ze względu na możliwość wystąpienia u znieczulanego ruchów mimowolnych należy zachować ostrożność w zabiegach wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta. Należy zachować ostrożność u chorych wyniszczonych, z niewydolnością układu krążenia, oddechowego, wątroby, nerek, zaburzeniami pracy serca, hipowolemią, zaburzeniami metabolizmu lipidów, padaczką (ryzyko wystąpienia napadu drgawek), w starszym wieku. Ze względu na brak działania cholinolitycznego - przy wprowadzeniu do znieczulenia należy rozważyć podanie leku antycholinergicznego, zwłaszcza u pacjentów zagrożonych lub w połączeniu z lekami mogącymi wywołać bradykardię. U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować odpowiednie leczenie poprawiające przepływ mózgowy.
Ciąża i laktacja:
Nie stosować u kobiet w ciąży; może być używany do znieczulenia do zabiegów przerwania ciąży w I trymestrze. Nie stosować w anestezji położniczej (przenika przez łożysko, może wywołać u noworodka niewydolność krążenia lub oddychania). Brak danych o bezpieczeństwie stosowania u kobiet karmiących.
Efekty uboczne:
Bardzo często (>1/10) notowano ból w miejscu wstrzyknięcia; często (<1/10; >1/100) - hipotensję, bradykardię (w tym ciężką, asystolię), zaczerwienienie twarzy, przemijający bezdech, nudności i wymioty w czasie wybudzania, objawy odstawienia po długotrwałym wlewie; niezbyt często (<1/100; >1/1000) - zakrzepicę, zapalenie żył; rzadko (<1/1000; >1/10000) - ruchy padaczkopodobne (drgawki, mioklonie, opistotonus); bardzo rzadko (<1/10000) - wydłużony czas budzenia, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (przypadki dotyczyły sedacji w IT z dawką >4 mg/kg/h), zapalenie trzustki, gorączkę, zmiany zabarwienia moczu (po długotrwałym stosowaniu), anafilaksję (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień, hipotensję), obrzęk płuc, kwasicę metaboliczną, hiperkaliemię, niewydolność serca. Ciężkie działania niepożądane (w tym śmiertelne) dotyczyły dawkowania niezgodnego z zaleceniami (np. duże dawki u dzieci).
Dawkowanie:
Dożylnie. Wprowadzenie do znieczulenia: dorośli < 55 rż.- 1,5-2,5 mg/kg mc. w dawkach podzielonych co 10 s do wystąpienia objawów uśpienia; dorośli > 55 rż. oraz z 3 i 4 grupy ASA - dawki należy zmniejszyć, ok. 20 mg co 10 s; lek można podać w bolusach lub we wlewie; dzieci powyżej 8 rż. - zazwyczaj 2,5 mg/kg mc., dzieci młodsze mogą wymagać większej dawki; u dzieci z 3 i 4 grupy ASA dawki należy zmniejszyć. Podtrzymanie znieczulenia: dorośli - podawanie w powtarzanych bolusach - 25 - 50 mg w zależności od potrzeby lub we wlewie - 4-12 mg/kg mc./h; dzieci > 3 rż. - 9-15 mg/kg mc./h, w zależności od potrzeby. Sedacja z zachowaniem świadomości u dorosłych - 0,5-1,0 mg/kg mc. w czasie 1-5 min; szybkość wlewu wynosi 1,5-4,5 mg/kg mc./h; w razie konieczności można dodatkowo podać 10-20 mg propofolu w pojedynczym wstrzyknięciu;u pacjentów > 55 rż. należy zmniejszyć dawkę.
Preparat należy stosować po rozcieńczeniu wyłącznie 5% roztworem glukozy w proporcji 1 obj. + 4 obj. glukozy (tj. 0,2% roztwór) lub - celem zmniejszenia bólu przy iniekcji - rozcieńczać 0,5-1,0% chlorowodorkiem lignokainy (20 obj. + 1 obj. lignokainy). Preparat można łączyć z alfentanylem (od 20:1 do 50:1).
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.