Index leków

Injectio Polocaini hydrochlorici

Injectio Polocaini hydrochlorici, Polpharma
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Znieczulenie nasiękowe. Blokada nerwów obwodowych.
Skład:
1 ml roztworu 10 mg chlorowodorku prokainy.
Działanie:
Środek miejscowo znieczulający o budowie estrowej. Nie wchłania się z błon śluzowych, dlatego nie nadaje się do znieczuleń powierzchniowych. Mechanizm działania polega na odwracalnym blokowaniu kanałów sodowych. Na o.u.n. środki miejscowo znieczulające działają początkowo pobudzająco, następnie może wystąpić zahamowanie czynności o.u.n., kończące się niekiedy śmiercią z powodu porażenia ośrodka oddechowego. W układzie krążenia środki miejscowo znieczulające zmniejszają przewodzenie, siłę skurczu i pobudliwość mięśnia sercowego, przedłużają okres refrakcji, w większych stężeniach rozszerzają drobne naczynia tętnicze. Po wstrzyknięciu działanie leku występuje po 2-5 min i trwa 1-1,5 h. Prokaina szybko ulega hydrolizie.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na chlorowodorek prokainy, inne estry kwasy para-aminobenzoesowego lub pozostałe składniki preparatu. Miastenia. Ciężki wstrząs lub zaburzenia przewodnictwa w sercu. Miejscowe zakażenie lub stan zapalny w miejscu podania leku. Alergia (astma, pokrzywka).
Środki ostrożności:
Nie wstrzykiwać donaczyniowo. Podczas stosowania prokainy należy zapewnić sprzęt do monitorowania i resuscytacji pacjenta oraz niezbędne leki. Ostrożnie stosować u pacjentów osłabionych, z niedociśnieniem, hipowolemią, zastoinową niewydolnością serca, chorobami nerek, zaburzeniami czynności wątroby oraz ze zmniejszoną aktywnością pseudocholinoesterazy we krwi. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania chlorowodorku prokainy z epinefryną u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobami układu krążenia, cukrzycą, nadczynnością tarczycy lub chorobą Gravesa-Basedova. Ze względu na ryzyko niedokrwienia epinefryny nie należy stosować łącznie z prokainą podczas znieczulenia palców, nosa, oczu i prącia.
Ciąża i laktacja:
Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk twarzy, wysypka, wstrząs anafilaktyczny), niepokój, rozdrażnienie, zaburzenia oddychania, porażenie oddechu, utrata przytomności, drżenie mięśni aż do uogólnionych drgawek, ból i zawroty głowy, parestezje, porażenie kończyn dolnych, nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, bradykardia, zmiany w EKG (w obrębie załamka T, skrócenie odcinka ST), bóle w klatce piersiowej (podczas jednoczesnego stosowania leku zwężającego naczynia), rozszerzenie naczyń obwodowych, zaburzenia czynności nerek, reakcje miejscowe (pieczenie, świąd, obrzęk, zaczerwienienie, martwica powierzchowna lub głęboka, krwiaki, zmiany pęcherzykowo-grudkowe), gorączka, hipotermia, niedokrwistość, impotencja, nietrzymanie moczu i (lub) kału, methemoglobinemia, drętwienie warg, trudności w otwieraniu ust.
Dawkowanie:
Dawka zależy od rodzaju znieczulenia, wymaganego stopnia znieczulenia i reakcji pacjenta na lek. Należy stosować najmniejsze dawki i roztwory o najmniejszych stężeniach. Znieczulenie nasiękowe: dorośli - pojedyncza dawka wynosi 350-600 mg, stosować roztwór 0,25% lub 0,5% (po rozcieńczeniu roztworu 1%); można stosować prokainę jednocześnie z epinefryną w stężeniu 1:200 000 do 1:100 000; dzieci - zwykle dawka wynosi 15 mg/kg mc, stosować 0,5% roztwór. Blokada nerwów obwodowych: dorośli - dawka wynosi 500 mg, stosować 0,5% lub 1% roztwór.
U dorosłych nie przekraczać początkowej dawki 1 g. U pacjentów osłabionych, z zaburzeniami czynności wątroby, miażdżycą naczyń mózgowych, chorobami przebiegającymi z zamknięciem tętnic oraz u pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.