Index leków

Hypnomidate

Hypnomidate, Janssen-Cilag International
Wskazania:
Wprowadzenie oraz podtrzymanie znieczulenia ogólnego. Również jako znieczulenie dodatkowe w znieczuleniu miejscowym. Równoczesne stosowanie znieczulenia drogą wziewną nie jest konieczne; jeśli natomiast jest stosowane, lek wziewny może być podany w bardzo niewielkiej dawce (ogólne znieczulenie dożylne). Lek wskazany jest do krótkich zabiegów diagnostycznych lub zabiegów przeprowadzanych w warunkach ambulatoryjnych, w których konieczne jest szybkie wybudzenie pacjenta. Wpływ etomidatu w zalecanych dawkach na wskaźniki hemodynamiczne jest bardzo niewielki, a zatem jest on szczególnie wskazany w kardiochirurgii i u pacjentów z chorobami serca.
Skład:
1 ampułka zawiera 20 mg etomidatu.
Działanie:
Krótko działający lek nasenny do stosowania dożylnego w znieczuleniu ogólnym; bez działania analgetycznego. Po pojedynczej dawce dożylnej bardzo szybko wywołuje około 5-minutowy sen, po czym następuje szybkie budzenie. Działa także przeciwdrgawkowo i chroni tkankę mózgową przed uszkodzeniem komórek wywołanym niedotlenieniem. W minimalnym stopniu wpływa na układ sercowo-naczyniowy, nie powoduje uwalniania histaminy, nie wpływa na czynność wątroby. Powoduje 6-8-godzinną supresję kory nadnerczy. W ok. 76,5% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie. Po 24 h 75% dawki jest wydalane z moczem, głównie w postaci metabolitów. Końcowy T0,5 wynosi 3-5 h. U dzieci (w wieku 7-13 lat) obserwowano 2,4-krotnie większą niż u dorosłych objętość dystrybucji (skorygowaną o masę ciała) oraz ok. 58% większy klirens niż u dorosłych, co wskazuje na konieczność stosowania u dzieci dawek leku większych niż u pacjentów dorosłych. U osób w podeszłym wieku (>65 lat) klirens etomidatu w porównaniu z osobami młodszymi jest zmniejszony; początkowe stężenia we krwi są większe u osób w podeszłym wieku w wyniku mniejszej początkowej objętości dystrybucji, z tego względu w tej grupie pacjentów konieczne może być zmniejszenie dawki leku.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Środki ostrożności:
Bez powodowania dodatkowego ryzyka można stosować etomidat u pacjentów z padaczką, jaskrą, porfirią, a także u chorych z objawami złośliwej hipertermii w wywiadzie. Ze względu na powodowane przez lek niewielkie i przemijające zmniejszenie ciśnienia krwi, zachować ostrożność u pacjentów osłabionych, u których hipotensja może być niebezpieczna (przed wprowadzeniem do znieczulenia należy uzyskać dostęp do żyły w celu zapewnienia odpowiedniej objętości krwi krążącej; na ile to możliwe należy unikać stosowania innych leków stosowanych do wprowadzenia do znieczulenia; ułożyć pacjenta na wznak; lek wstrzykiwać wolno, np. z prędkością 10 ml/min). Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na wywoływaną przez etomidat przejściową supresję kory nadnerczy, u pacjentów w stanie ciężkiego stresu, szczególnie z zaburzeniami czynności kory nadnerczy, należy rozważyć uzupełnienie kortyzolu; takich sytuacjach stymulacja nadnercza za pomocą ACTH nie daje pożądanych rezultatów. Należy unikać podawania etomidatu we wlewie ciągłym lub w dawkach wielokrotnych, gdyż taki sposób podania może spowodować długotrwałe tłumienie wydzielania endogennego kortyzolu i aldosteronu. Premedykacja niewielką dawką fentanylu z droperydolem lub diazepamem zmniejsza ryzyko wystąpienia spontanicznych ruchów mięśni. Premedykacja opioidami zmniejsza ryzyko wystąpienia drgawek mioklonicznych i bólu w miejscu wstrzyknięcia.
Ciąża i laktacja:
Etomidat może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko dla płodu. Ocena noworodków, których matki otrzymywały etomidat, w skali Apgar była porównywalna z oceną noworodków, których matki otrzymywały inne leki nasenne. U noworodków, których matki otrzymywały etomidat może wystąpić przemijające, trwające około 6 h zmniejszenie stężenia kortyzolu, które z reguły pozostaje w granicach wartości prawidłowych. Zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Obserwowane w badaniach klinicznych u ≥1% pacjentów: dyskinezy, drgawki miokloniczne mięśni, ból żył, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, bezdech, hiperwentylacja, świst krtaniowy, wymioty, nudności, wysypka. Obserwowane w badaniach klinicznych u <1% pacjentów: hipertonia, mimowolne skurcze mięśni, oczopląs, bradykardia, skurcze dodatkowe, skurcze dodatkowe komorowe, nadciśnienie, zapalenie żył, kaszel, czkawka, hipowentylacja, nadmierne wydzielanie śliny, rumień, sztywność mięśni, ból w miejscu wstrzyknięcia, powikłania anestezji, opóźnione odzyskanie przytomności po anestezji, niewystarczająca analgezja, nudności w trakcie zabiegów. Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano: reakcje nadwrażliwości (włączając wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne), niewydolność nadnerczy, drgawki (włącznie z napadami pierwotnie uogólnionymi), zatrzymanie serca, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, wstrząs, zakrzepowe zapalenie żył (głębokich i powierzchownych), depresję oddechową i skurcz oskrzeli (włącznie ze zgonem), zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywkę, szczękościsk.
Dawkowanie:
Dożylnie. Indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta i działania klinicznego. Dorośli: 0,3 mg/kg mc.; dzieci <15 rż.: dawka powinna być zwiększona w celu uzyskania takiej samej głębokości i czasu snu jak u dorosłych, niekiedy niezbędna jest dawka uzupełniająca, wynosząca około 30% zwykłej dawki dla dorosłych; pacjenci w podeszłym wieku: należy podać dawkę pojedynczą 0,15-0,2 mg/kg mc., która następnie powinna być dostosowana indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta. U pacjentów z marskością wątroby oraz u tych, którzy otrzymali już neuroleptyk, lek z grupy opioidów lub lek o działaniu uspokajającym, dawkę etomidatu należy zmniejszyć. Sen może być wydłużany przez podawanie dodatkowych dawek etomidatu. Nie stosować więcej niż 3 amp. (30 ml). Etomidat nie działa przeciwbólowo i dlatego w czasie zabiegu chirurgicznego należy podać odpowiedni lek przeciwbólowy, np. 1-2 ml fentanylu dożylnie na 1-2 min przed podaniem etomidatu.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.