Index leków

Fentanyl Chiesi

Fentanyl Chiesi, Chiesi Pharmaceuticals
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie przeciwbólowe stosowane w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.
Skład:
1 ml roztworu zawiera 50 µg fentanylu w postaci cytrynianu.
Działanie:
Silny, narkotyczny lek przeciwbólowy. Umożliwia utrzymanie pracy serca w normie, a w większych dawkach zmniejsza wywołane przez stres zmiany hormonalne. Po podaniu działanie następuje bardzo szybko, po około 2 min i trwa zazwyczaj 30 min po podaniu jednorazowej dawki dożylnej (100 µg). Stężenie maksymalne po podaniu dożylnym jest osiągane w ciągu 3-5 min. Może powodować oprócz działania przeciwbólowego: zwiększone napięcie mięśni, euforię, zwężenie źrenic, bradykardię, hipotensję, skurcz moczowodów i przewodów żółciowych, spowolnienie ruchów robaczkowych przewodu pokarmowego. Może również wpływać na stężenie hormonów we krwi (hormonu wzrostu, hormonu antydiuretycznego, prolaktyny, kortyzolu oraz katecholamin). Działanie fentanylu można szybko i całkowicie znieść podając nalokson będący antagonistą opioidowym. Wiąże się w ok. 84% z białkami osocza. T0,5 kolejnych faz dystrybucji wynosi ok. 1 min oraz ok. 18 min, natomiast końcowy T0,5 eliminacji wynosi 475 min. Metabolizowany jest szybko i w przeważającej części przez wątrobę. Klirens fentanylu wynosi 0,5-1,2 l/h. Około 75% podanej dawki wydalane jest w czasie 24h. Jedynie 10% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na fentanyl, inne opioidy lub środki zwiotczające mięśnie lub inne składniki preparatu. Ograniczenie czynności układu oddechowego z powodu charakterystycznego dla opioidów działania hamującego na układ oddechowy. Równoczesne podawanie inhibitorów MAO, aż do 2 tyg. po zaprzestaniu ich podawania. Hipowolemia i niedociśnienie. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, udar mózgu. Miastenia.
Środki ostrożności:
Preparat może być stosowany tylko przez doświadczony personel medyczny, który ma zapewniony dostęp do aparatu do resuscytacji. Fentanyl może wywołać zaburzenia czynności układu oddechowego, zahamowanie czynności oddechowej występuje po podaniu dawki powyżej 200 µg fentanylu (4 ml). Podanie antagonisty - naloksonu (0,1-0,2 mg dożylnie lub domięśniowo) może zlikwidować te objawy. Głębokie znieczulenie nasila zahamowanie czynności oddechowej, objaw ten może przedłużyć się jeszcze do fazy pooperacyjnej lub wystąpić ponownie w fazie pooperacyjnej - należy szczegółowo obserwować pacjenta oraz dysponować aparaturą reanimacyjną i antagonistami opioidowymi. Przez hiperwentylację podczas znieczulenia ogólnego reakcja pacjenta na dwutlenek węgla może zostać zmieniona i tym samym może wpływać na oddychanie w okresie pooperacyjnym. Fentanyl może doprowadzić do sztywności mięśni, których częstość może być zmniejszona poprzez powolne podanie dożylnych iniekcji. Bradykardia i asystolia mogą wystąpić, jeśli pacjent otrzymał za małą dawkę leku przeciwcholinergicznego, lub w przypadku, gdy fentanyl podawany był w skojarzeniu z nieblokującym czynności nerwu błędnego lekiem zwiotczającym mięśnie. Bradykardia może być leczona za pomocą atropiny. Ze względu, iż opioidy mogą wywołać niedociśnienie, należy zastosować właściwe środki by utrzymać stabilne ciśnienie tętnicze. Należy unikać podawania fentanylu w szybkim, jednorazowym wlewie dożylnym u pacjentów z upośledzeniem czynności mózgowych. O tych pacjentów przejściowemu obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi towarzyszy czasami krótkotrwałe obniżenie ciśnienia krwi mózgu. Pacjenci, u których stosowana jest terapia opioidami (także uzależnieni od opioidów), wymagają podania większych dawek. Należy zachować ostrożność w przypadkach: niedoczynności tarczycy, zaburzenia oddychania, przewlekłej niewydolności oddechowej, alkoholizmie - u tych pacjentów wskazana jest długo trwająca obserwacja pooperacyjna. Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nadnerczy, hipertrofią prostaty, porfirią i bradyarytmią. U pacjentów z niewydolnością wątroby preparat należy dozować bardzo ostrożnie z powodu możliwości zakłócenia procesów metabolicznych. U pacjentów z niewydolnością nerek należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe działania niepożądane w wyniku zwiększenia stężenia fentanylu w surowicy krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania z droperydolem należy uwzględnić specyficzne właściwości i działania niepożądane obu leków.
Ciąża i laktacja:
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania fentanylu w ciąży. Przed zastosowaniem fentanylu u pacjentek w ciąży, należy rozważyć ewentualne korzyści wobec potencjalnego ryzyka. Nie zaleca się podawania fentanylu w czasie porodu (w tym cesarskiego cięcia), ponieważ fentanyl może przenikać przez łożysko, a układ oddechowy płodu jest szczególnie wrażliwy na opioidy. Jeśli jednak fentanyl zostanie podany, należy mieć przygotowany dla dziecka lek o działaniu antagonistycznym. Fentanyl może przenikać do mleka matki karmiącej, dlatego też pacjentki, którym podawano fentanyl, powinny przerwać karmienie piersią na 24 h.
Efekty uboczne:
Bardzo często: senność, depresja pooperacyjna lub nadmierne pobudzenie; sztywność mięśni (w tym również mięśni oddechowych), drżenie miokloniczne, nerwowość, osłabienie, zawroty głowy; arytmie, bradykardia, hipotensja lub przejściowa hipotonia; depresja oddechowa, bezdech, zatrzymanie moczu; nudności, wymioty, czkawka, skurcz zwieracza Oddiego. Rzadko: reakcje alergiczne (anafilaksja, skurcz oskrzeli, świąd, pokrzywka); asystolia; skurcz krtani, wtórna depresja oddechowa po operacji; zaparcia; skurcz przewodów żółciowych; skurcz moczowodów. W przypadku, gdy jednocześnie z fentanylem podawany jest lek neuroleptyczny (np. droperydol) mogą wystąpić: dreszcze i drgawki, uczucie niepokoju, halucynacje pooperacyjne oraz objawy pozapiramidowe. Po dłuższym stosowaniu fentanylu może wystąpić fizyczne uzależnienie. Podczas zabiegów chirurgicznych mogą wystąpić ponadto: tachykardia, nadciśnienie.
Dawkowanie:
Dawkę należy określić indywidualnie, uwzględniając wiek, masę ciała, stan psychiczny, stan ogólny pacjenta, jednoczesne stosowanie innych leków oraz rodzaj zabiegu chirurgicznego i znieczulenia. W celu uniknięcia bradykardii, zaleca się dożylne podanie małej dawki leku przeciwcholinergicznego bezpośrednio przed znieczuleniem. Dorośli. Dawka znieczulająca początkowa: 200-600 µg (4-12 ml); dawkę powyżej 200 µg podaje się jedynie w przypadku prowadzonej wentylacji zastępczej. Dawka podtrzymująca znieczulenie: 50-200 µg (1-4 ml) można podać dożylnie po 30-45 min. Dzieci. Dawka znieczulająca początkowa: 1,25-2,5 µg/kg mc. (0,25-0,5 ml/10 kg mc.). Dawka podtrzymująca znieczulenie: 0,25 ml/10 kg mc. można podać dożylnie po 30-45 min. Nie ma doświadczenia w stosowaniu u dzieci poniżej 2 lat. U pacjentów osłabionych i w podeszłym wieku należy zmniejszyć dawkę inicjującą znieczulenie. W przypadku ustalania dawki uzupełniającej należy uwzględnić efekt dawki początkowej.
Preparat należy podawać powoli (ponad 1-2 min.) dożylnie.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.