Index leków

EMLA

EMLA, AstraZeneca
Wskazania:
Miejscowe znieczulenie skóry przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry, nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań. Ponadto krem stosowany do miejscowego znieczulenia błony śluzowej narządów płciowych przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem nasiękowym.
Skład:
1 g kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy. 1 plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.
Działanie:
Zawarte w preparatach lidokaina i prylokaina należą do środków miejscowo znieczulających o budowie amidowej. Powodują miejscowe, odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych przez hamowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawienia preparatów na skórze i zastosowanej dawki. W przypadku pozostawienia kremu lub plastra na skórze przez 1-2 h, znieczulenie utrzymuje się przez 2 h po zdjęciu opatrunku okluzyjnego lub plastra. Miejscowo występuje odpowiedź naczyniowa: zwężenie (zblednięcie) lub rozszerzenie naczyń (zaczerwienienie skóry). Reakcja ta występuje znacznie szybciej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Czas od nałożenia kremu do uzyskania zamierzonego stopnia znieczulenia jest krótszy w przypadku stosowania na błony śluzowe. Wchłanianie jest znacznie szybsze niż w przypadku stosowania na nieuszkodzoną skórę. Stężenia maksymalne, jakie osiąga lidokaina i prylokaina we krwi, zależą od dawki, miejsca (większe w miejscach dobrze ukrwionych, np. twarz), występujących zmian chorobowych skóry, czasu i wielkości pola ekspozycji i są znacznie mniejsze od stężeń toksycznych: np. dla dorosłych po aplikacji 60 g kremu na 400 cm2 nieuszkodzonej skóry/3 h do krążenia ogólnego wchłania się 3% lidokainy i 5% prylokainy. Lidokaina i prylokaina przechodzą do mleka matki (w odniesieniu do prawidłowo stosowanego preparatu - ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u noworodka jest minimalne).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na amidowe leki miejscowo znieczulające lub pozostałe składniki preparatu. Methemoglobinemia (wrodzona lub idiopatyczna). Plaster: nie stosować u wcześniaków (urodzonych przed 37 tyg. ciąży).
Środki ostrożności:
Stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem G-6-PD (większe ryzyko methemoglobinemii), atopowym zapaleniem skóry (czas stosowania preparatu nie powinien być dłuższy niż 15-30 min). Preparat stosować ostrożnie w okolicy oczu, ponieważ powoduje podrażnienie rogówki oraz może osłabić odruchy obronne znieczulając rogówkę. Nie stosować preparatu na otwarte rany w związku z niewystarczającą ilością danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych. Zachować ostrożność, stosując preparat przed podskórnym podaniem żywych szczepionek, ze względu na bakteriostatyczne i przeciwwirusowe działanie lidokainy i prylokainy w stężeniu większym niż 0,5-2% - zalecana jest kontrola odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionek. Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych preparatu nie powinno się stosować u dzieci poniżej 3 mż., między 3 a 12 mż., otrzymujących jednocześnie inne leki indukujące powstawanie methemoglobiny (np. sulfonamidy). Kremu nie powinno się stosować u dzieci na błony śluzowe. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), u których stosowany jest krem, powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy rozważyć u nich monitorowanie zapisu EKG, ze względu na możliwość sumowania działania z lidokainą.
Ciąża i laktacja:
Preparat należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży. Lidokaina i prylokaina przenikają do mleka matki w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.
Efekty uboczne:
Często: przemijające zblednięcie, obrzęk lub zaczerwienienie skóry. Niezbyt często: świąd i pieczenie skóry. Rzadko: reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny); methemoglobinemia u dzieci; niewielkie zmiany zanikowe w miejscu stosowania preparatu (plamica lub wybroczyny), szczególnie po długim okresie stosowania u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym oraz podrażnienie rogówki po przypadkowym zetknięciu z preparatem.
Dawkowanie:
Krem. Grubą warstwę kremu należy nałożyć na skórę i przykryć opatrunkiem okluzyjnym (folią). Opatrunek okluzyjny jest konieczny w każdym przypadku znieczulania skóry. Dorośli. Znieczulenie skóry: zabiegi na małej powierzchni skóry (nakłucie żyły, małe zabiegi chirurgiczne) - około 2 g kremu, czas stosowania 1-5 h; zabiegi na większych powierzchniach (np. pobranie przeszczepów skórnych) - 1,5-2 g kremu/10 cm2, czas stosowania 2-5 h. Znieczulenie błon śluzowych: 5-10 g kremu na 10-15 minut bez stosowania opatrunku okluzyjnego, zabieg należy rozpocząć natychmiast po zmyciu kremu. Dzieci w wieku 3-12 mż. - do 2 g kremu na powierzchnię maksymalnie 16 cm2, czas stosowania 1-2 h; dzieci w wieku 1-6 lat - do 10 g kremu na powierzchnię maksymalnie 100 cm2, czas stosowania 1-5 h; dzieci w wieku 6-12 lat - do 20 g kremu na powierzchnię maksymalnie 200 cm2, czas stosowania 1-5 h. Krem przykryć opatrunkiem okluzyjnym. U dzieci z atopowym zapaleniem skóry nie należy stosować kremu dłużej niż 30 min. Plastry. Dorośli: 1 lub więcej plastrów nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h. Dzieci w wieku 3-12 mż.: plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-4 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 2 plastry. Dzieci od 13 mż. do 5 rż: plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 10 plastrów. Dzieci w wieku 6-12 rż.: plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 20 plastrów.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.