Index leków

Panadol Femina

Panadol Femina, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Zapobieganie i leczenie dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, wątrobową i zespołem drażliwego jelita.
Skład:
1 czopek zawiera 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny.
Działanie:
Lek złożony o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na agregację płytek krwi. Butylobromek hioscyny działa głównie na zwoje współczulne w ścianach narządów trzewnych jamy brzusznej. Ma działanie spazmolityczne, powoduje zwiotczenie mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym oraz drogach żółciowych. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega szybkiej i łatwej dystrybucji do większości tkanek ciała. Przeciętnie ok. 25% podanej dawki jest związane z białkami osocza, a stopień związania waha się w przedziale 5-50% w zależności od dawki. Paracetamol przechodzi przez barierę łożyskową i do mleka matki karmiącej. Metabolizm paracetamolu zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym lub siarkowym. T0,5 wynosi ok. 1-3 h. Butylobromek hioscyny po podaniu doodbytniczym jest słabo wchłaniany. Jego dystrybucja u ludzi nie jest dokładnie poznana. Słaba absorpcja powoduje, że pozostaje on w wysokim stężeniu w miejscu działania i nie przechodzi przez barierę krew-mózg w związku z czym w nieznacznym stopniu oddziałuje na o.u.n. Po podaniu doodbytniczym butylobromku hioscyny znacząca jego część jest eliminowana w postaci niezmienionej w pierwszych godzinach od podania.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na atropinę, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek. Choroba alkoholowa. Niedokrwistość. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Miastenia. Stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia).
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwężeniem ujścia zastawki mitralnej, chorobą tętnic wieńcowych, ostrym zawałem serca, niewydolnością wątroby lub nerek oraz z refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężeniem odźwiernika. U pacjentów z owrzodzeniem jelit lek może obniżać motorykę jelit i powodować zaparcia. U osób w podeszłym wieku lek może powodować zaburzenia ze strony o.u.n., suchość w jamie ustnej i u mężczyzn - zatrzymanie moczu; jeśli objawy są poważne należy przerwać podawanie leku. Ponadto lek należy odstawić w przypadku wystąpienia zaburzeń ostrości widzenia lub bólu spowodowanego podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej. W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania kilku leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania). Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby związane ze stosowaniem paracetamolu istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Mniej niż 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.
Ciąża i laktacja:
Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy korzyści z leczenia przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie przeprowadzono badań nad przechodzeniem hioscyny do mleka, stąd nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo rzadko: methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, objawy nadwrażliwości skórnej (wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona), przebarwienie siatkówki i jaskra, przyśpieszenie czynności serca, niedociśnienie, skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na aspirynę i inne NLPZ, nudności, wymioty, biegunka, upośledzenie czynności wątroby, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, upośledzenie czynności nerek. Ponadto mogą wystąpić: zaburzenia akomodacji, suchość w jamie ustnej, dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.
Dawkowanie:
Doodbytniczo. Dorośli i młodzież >12 lat: 1 czopek, o ile jest to wskazane 3-4 razy na dobę, co 6 h. Nie stosować więcej niż 4 czopki na dobę. Bez wyraźnych wskazań leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.