Index leków

Selerin

Selerin, Anpharm
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Choroba Parkinsona: lek stosuje się w skojarzeniu z lewodopą i inhibitorami dekarboksylazy DOPA lub bez inhibitorów; w monoterapii preparat jest stosowany tylko we wczesnym okresie choroby.
Skład:
1 tabl. zawiera 5 mg selegiliny. Preparat zawiera laktozę.
Działanie:
Selektywny, nieodwracalny inhibitor MAO typu B. Zwiększa stężenie monoamin mózgowych, głównie dopaminy, której deficyt w obrębie jąder podstawy mózgu jest najczęściej przyczyną zespołu parkinsonowskiego. Wyrównywanie deficytu dopaminy związane jest nie tylko z inhibicją MAO-B, ale również z hamowaniem wtórnego jej wchłaniania przez receptory presynaptyczne oraz z ułatwianiem jej uwalniania i przechodzenia do receptorów postsynaptycznych w prążkowiu. Selegilina zwiększa stężenie fenyloetyloaminy w mózgu, wzmagającej aktywność postsynaptyczną dopaminy i noradrenaliny. Wywiera również działanie neuroprotekcyjne poprzez zmniejszanie powstawania wolnych rodników w tkankach mózgu. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. W 94% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowana jest w wątrobie do czynnych metabolitów (L-amfetamina, L-metamfetamina, N-desmetyloselegilina). Metabolity osiągają maksymalne stężenie we krwi w czasie 0,5-2 h. T0,5 N-desmetyloselegiliny wynosi 2 h, L-amfetaminy - 17,7 h, L-metamfetaminy - 20,5 h. Lek jest wydalany głównie z moczem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na selegilinę lub pozostałe składniki preparatu. Schorzenia układu pozapiramidowego i przebiegające z zespołami hiperkinetyczno-hipotonicznymi (np. pląsawica). Stany pobudzenia psychoruchowego, stany maniakalne i urojeniowe. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Nie stosować jednocześnie z peptydyną i innymi lekami opioidowymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorami MAO, sumatryptanem.
Środki ostrożności:
Podczas skojarzonego leczenia z lewodopą mogą wystąpić dyskinezy, stany podniecenia, lęku, bezsenności i nudności, należy wówczas zmniejszyć dawki lewodopy. Ostrożnie stosować u pacjentów zaburzeniami rytmu serca, dławicą piersiową, niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, psychozami, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie zostały ustalone. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Występują niemal wyłącznie w leczeniu skojarzonym z lewodopą. Najczęściej występowały dyskinezy; ponadto często: nudności, zawroty głowy, splątanie, niedociśnienie, bezsenność, omamy, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Obserwowano także: drżenie, pląsawicę, zaburzenia równowagi, niepokój, kurcz powiek, spowolnienie ruchowe, grymasy twarzy, miokloniczne ruchy mimowolne, sztywność karku, dystonię, przyspieszenie chodu, wzmożoną apraksję, skurcze mięśni, niepokój, depresję, senność, zmiany nastroju lub zachowania, koszmary nocne, letarg, zmęczenie, apatię, nadpobudliwość, zaburzenia snu, przemijającą drażliwość, ból głowy, ból pleców, bóle nóg, migrenę, szumy uszne, pieczenie w gardle, zaburzenia smaku, drętwienie pleców, dreszcze, zaburzenia widzenia, zaburzenia seksualne, niedociśnienie ortostatyczne, nadciśnienie, arytmię, palpitacje, dławicę piersiową, tachykardię, obrzęki obwodowe, bradykardię zatokową, omdlenia, nudności, wymioty, zaparcia, zmniejszenie masy ciała, anoreksję, zmniejszenie apetytu, utrudnienie połykania, biegunkę, zgagę, krwawienie z odbytu, zaostrzenie choroby wrzodowej, krwawienie z przewodu pokarmowego, spowolnione oddawanie moczu, przerost gruczołu krokowego, zatrzymanie moczu, nokturię, nadmierne pocenie, utratę włosów, wysypkę, nadwrażliwość na światło, astmę, spłycony oddech, podwójne widzenie, zaburzenia mowy. Selegilina może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych we krwi.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 10 mg na dobę w 2 dawkach podawanych rano i wczesnym popołudniem. Nie należy przekraczać dawki 10 mg/dobę, ze względu na ryzyko nieselektywnego hamowania MAO. Selegilina podawana jako lek wspomagający leczenie lewodopą pozwala na zmniejszenie dawki lewodopy o 10 do 30% w okresie ciągłej kuracji.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.