Index leków

Prostatic

Prostatic, UCB Pharma
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym doksazosyna może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie: tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i inhibitorami ACE. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH). Doksazosyna jest stosowana do leczenia objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, tj. utrudnionego oddawania moczu w przypadku zwężenia drogi odpływu moczu. Preparat można podawać zarówno pacjentom z prawidłowym jak i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Skład:
1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu.
Działanie:
Selektywny i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w mieśniówce gładkiej ściany naczyń. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w mechanizmie zmniejszenia oporu naczyniowego. Po podaniu jednorazowej dawki dobowej działanie utrzymuje się przez 24 h. Maksymalne działanie następuje po 2-6 h. Wybiórcze zablokowanie receptorów α1 zlokalizowanych w mięśniówce trzonu i torebki prostaty oraz szyjce pęcherza moczowego istotnie poprawia parametry urodynamiczne i łagodzi objawy związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Działanie obserwuje się zwykle po 2-6 tyg. leczenia. W trakcie leczenia doksazosyną występuje regresja przerostu mięśnia lewej komory serca, ponadto stwierdzono zahamowanie agregacji płytek i zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu, zwiększa się również wrażliwość na insulinę. Doksazosyna istotnie zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu-LDL, triglicerydów i glikemię na czczo oraz zwiększa stężenie cholesterolu-HDL w osoczu. Po podaniu doustnym lek jest dobrze wchłaniany, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 h od podania. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, głównie w wyniku reakcji O-demetylacji i hydroksylacji. W 98% wiąże się z białkami osocza. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 62-69%. Eliminacja z osocza jest dwufazowa, a T0,5 wynosi 22 h. Doksazosyna wydalana jest przede wszystkim z kałem (63-65%) w postaci metabolitów; w stanie niezmienionym wydalane jest ok. 5% dawki. Z moczem wydala się mniej niż 10% podanej dawki doksazosyny.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na związki chinolinowe (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Okres karmienia piersią. Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i współistniejącymi: zastojem w górnych drogach moczowych, przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego. Monoterapia doksazosyną jest przeciwwskazana u pacjentów zarówno z przetoką pęcherza moczowego, jak i z bezmoczem lub postępującą niewydolnością nerek.
Środki ostrożności:
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje ryzyko niedociśnienia ortostatycznego. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego zaleca się częstą kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi chorobami serca, takimi jak: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zastawki mirtalnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawostronna niewydolność serca z powodu zatoru tętnicy płucnej lub wysięgu osierdziowego, niewydolność lewej komory serca z niskim ciśnieniem napełniania. U pacjentów z nasiloną choroba niedokrwienną serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zaostrzenie dolegliwości. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie zaleca sie stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (brak doświadczenia). Preparat stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki wpływające na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna). Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu doksazosyny z inhibitorem 5-fosfodiesterazy (np. syldenafilem, wardenafilem, tadafielm) ze względu na ryzyko wystąpienia objawowego niedociśnienia. W celu zminimalizowania ryzyka niedociśnienia ortostatycznego pacjent powinien mieć ustabilizowane leczenie α-blokerami przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy. Ze względu na ryzyko wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej soczewki (IFIS) u pacjentów przed operacją zaćmy podczas przedoperacyjnej oceny chirurg okulista i zespół operacyjny powinni wziąć pod uwagę, czy pacjent jest lub był leczony α1-blokerem. Przed rozpoczęciem leczenia doksazosyną należy wykluczyć raka prostaty. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo często: ból głowy. Często: niepokój, bezsenność, nerwowość, zawroty głowy, parestezje, senność, apatia, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, niedociśnienie ortostatyczne, obrzęki, duszność, zatkany nos, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, nudności, zaparcia, stan zapalny żołądka i jelit, skurcze mięśni, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, częstomocz, zapalenie pęcherza moczowego, osłabienie, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, obrzęk uogólniony, objawy grypopodobne, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego. Niezbyt często: anoreksja, skaza moczanowa, pragnienie, zwiększenie apetytu, pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna, obniżone czucie dotyku, omdlenia, drżenie, sztywność mięśni, zaburzenie smaku, koszmary nocne, utrata pamięci, łzawienie, światłowstręt, szum w uszach, zawał mięśnia serca, dusznica bolesna, arytmia, niedokrwienie obwodowe, skurcz oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, krwawienie z nosa, wzdęcia, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, łysienie, świąd, plamica, wysypka, bóle stawów, bóle pleców, bóle mięśni, osłabienie mięśni, nietrzymanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, dysuria, wielomocz, ból, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość, hipokaliemia, zwiększenie masy ciała. Rzadko: zamglone widzenie, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, obrzęk krtani, zapalenie wątroby, zastój żółci, priapizm, impotencja, wsteczna ejakulacja, obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku, hipoglikemia. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, reakcje alergiczne, bradykardia, nieżyt nosa, pokrzywka, krwiomocz, nykturia, zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu, ginekomastia, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Częstość nieznana: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, zaburzenia smaku.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę, którą należy stosować przez okres 1-2 tyg., a następnie, zależnie od skuteczności, dawkę można zwiększyć do 2 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dobową dawkę można zwiększać co 1-2 tyg. do 4 mg a następnie do 8 mg raz na dobę. Zazwyczaj zalecana dawka w leczeniu podtrzymującym wynosi 2-4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg. Łagodny rozrost gruczołu krokowego. Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę. W zależności od reakcji na leczenie dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 lub 4 mg, raz na dobę, z zachowaniem odstępu 1-2 tyg. między zwiększaniem dawek. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg. Jeżeli podawanie doksazosyny zostanie przerwane na kilka dni, leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, tj. 1 mg. Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek - u tych pacjentów należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosyny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając wodą.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.