Index leków

Doxazosin-ratiopharm

Doxazosin-ratiopharm, ratiopharm
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze samoistne. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Skład:
1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu.
Działanie:
Selektywny i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Po podaniu jednorazowej dawki dobowej istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 h. Zmniejsza stężenia triglicerydów i cholesterolu całkowitego oraz zwiększa stosunek HDL do cholesterolu całkowitego we krwi, powoduje regresję przerostu lewej komory serca, hamuje agregację płytek i zwiększa aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu, u pacjentów z upośledzoną wrażliwością na insulinę zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego powoduje poprawę wyników badań urodynamicznych i zmniejszenie objawów dyzurycznych. Blokuje receptory α1-adrenergiczne zlokalizowane w mięśniach gładkich trzonu i torebce prostaty oraz w szyi pęcherza moczowego. Po podaniu doustnym doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po ok. 6-8 h. Wiąże się z białkami osocza w ok. 98%. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 22 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny lub pozostałe składniki preparatu. Łagodny rozrost gruczołu krokowego współistniejący z przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłe zakażenia dróg moczowych lub kamica pęcherza moczowego. Przepełnienie pęcherza, bezmocz lub postępująca niewydolność nerek. Niedrożność przewodu pokarmowego lub przełyku w wywiadzie lub zwężenie światła przewodu pokarmowego. Okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować u pacjentów do 18 rż.
Środki ostrożności:
Szczególnie ostrożnie stosować w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u pacjentów z niedociśnieniem lub u pacjentów ze stwierdzoną dysregulacją ortostatyczną. Ostrożnie stosować u pacjentów z obrzękiem płuc w następstwie zwężenia zastawki aorty lub zastawki mitralnej; niewydolnością serca z dużą pojemnością minutową; prawokomorową niewydolnością serca w następstwie zatoru tętnicy płucnej lub wysięku osierdziowego oraz lewokomorową niewydolnością serca z małym ciśnieniem wypełnienia serca. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby układu krążenia, nie należy stosować doksazosyny jako jedynego leku w leczeniu nadciśnienia (ryzyko rozwoju niewydolności serca). Ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycową neuropatią autonomiczną oraz z objawami niewielkiego do umiarkowanego zaburzenia czynności wątroby. Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania preparatu w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby.
Ciąża i laktacja:
Preparatu nie wolno stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwględnie konieczne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Często: apatia, kurcze mięśni, osłabienie, ból głowy, senność, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, obrzęki, objawy ortostatyczne, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, zaparcie, dyspepsja, częste parcie na oddawanie moczu, częstomocz, opóźniona ejakulacja, astenia. Niezbyt często: wzmożone pragnienie, hipokaliemia, dna, koszmary nocne, amnezja, niestabilność emocjonalna, drżenie lub sztywność mięśni, łzawienie, światłowstręt, szumy uszne, arytmia, dławica piersiowa, bradykardia lub tachykardia, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, omdlenie, niedokrwienie obwodowe, krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła, brak łaknienia lub zwiększony apetyt, zaburzenia smaku, łysienie, obrzęki, ból i osłabienie mięśni, obrzęk i ból stawów, zaburzenia oddawania moczu (w tym nietrzymanie moczu), nagłe zaczerwienienie twarzy, gorączka, dreszcze, bladość. Rzadko: hipoglikemia, depresja, pobudzenie, parestezje, zaburzenia widzenia, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, obrzęk krtani, dyspepsja, biegunka, wymioty, żółtaczka, wysypka, świąd, plamica, impotencja, priapizm, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obniżenie temperatury ciała u pacjentów w podeszłym wieku. Bardzo rzadko: zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zwykle 4 mg raz na dobę; w razie konieczności dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 8 mg raz na dobę.
W leczeniu nadciśnienia tętniczego preparat może być stosowany w monoterapii lub leczeniu skojarzonym (np. z tiazydowym lekiem moczopędnym, antagonistą receptorów β-adrenergicznych, antagonistą wapnia lub inhibitorem ACE). Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku.
Tabletki należy połykać w całości, niezależnie od posiłku, popijając wodą.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.