Index leków

Doxar

Doxar, Teva Pharmaceuticals Polska
Wskazania:
Samoistne nadciśnienie tętnicze. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Skład:
1 tabl. zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu doksazosyny.
Działanie:
Selektywny i kompetycyjny inhibitor postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Powoduje korzystne zmiany profilu lipidowego: niewielkie zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz w niewielkim stopniu zmniejsza wartość stosunku cholesterolu całkowitego do frakcji HDL. Nie wykazuje niekorzystnych działań metabolicznych i może być stosowana u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą lub dną moczanową, zwiększa wrażliwość tkankową na insulinę u osób, u których jest ona zmniejszona. Podawana pacjentom z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego powoduje zmniejszenie dolegliwości odczuwanych przez chorego oraz poprawę parametrów przepływu moczu. Efekt ten wynika z hamowania receptorów α1-adrenergicznych znajdujących się w komórkach zrębu i torebki gruczołu krokowego oraz w szyi pęcherza moczowego. Po podaniu doustnym doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po ok. 2-3 h. Wiąże się białkami osocza w ok. 98%. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, a wydalana głównie z kałem. T0,5 wynosi 22 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na doksazosynę, pochodne chinazoliny oraz pozostałe składniki preparatu. Niedociśnienie tętnicze (tylko dla wskazania: łagodny rozrost gruczołu krokowego) lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Przekrwienie górnych dróg moczowych, przewlekłe zakażenie dróg moczowych lub kamica pęcherza moczowego u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem, z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej. Okres karmienia piersią.
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aortalnej lub zwężeniem zastawki dwudzielnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) należy zachować ostrożność. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego rozpoczęcie leczenia inhibitorami PDE-5 zaleca się dopiero po uzyskaniu stabilizacji hemodynamicznej pacjenta w terapii lekami α-adrenolitycznymi. Ponadto zaleca się rozpoczynanie leczenia inhibitorami PDE-5 od możliwie najmniejszej dawki i zachowanie co najmniej 6-godzinnej przerwy od przyjęcia doksazosyny. Pacjent, u którego zaplanowano operację usunięcia zaćmy powinien poinformować chirurga mającego ją przeprowadzić o przyjmowaniu leków α-adrenolitycznych obecnie lub w przeszłości ze względu na możliwość wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki. Preparat zawiera laktozę, z tego powodu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci - nie zaleca się stosowania.
Ciąża i laktacja:
W ciąży przed zastosowaniem leku należy rozważyć potencjalne korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla płodu. Stosowanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Efekty uboczne:
Często: zakażenie dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, ból i zawroty głowy, senność, niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, tachykardia, zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, świąd, bóle pleców, bóle mięśni, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu, osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe. Niezbyt często: reakcje alergiczne, anoreksja, dna moczanowa, zwiększenie apetytu, pobudzenie, niepokój, depresja, bezsenność, nerwowość, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, zmniejszone czucie, omdlenie, drżenie, szumy uszne, dusznica bolesna, zawał serca, krwawienie z nosa, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zaburzona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka, bóle stawów, trudności w oddawaniu moczu, krwiomocz, zaburzenia częstości oddawania moczu, impotencja, ból, obrzęk twarzy, zwiększenie masy ciała. Rzadko: kurcze mięśni, osłabienie mięśni, wielomocz. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, niewyraźne widzenie, uderzenia gorąca, bradykardia, arytmia, skurcz oskrzeli, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka, łysienie, plamica, pokrzywka, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona diureza, ginekomastia, priapizm, zmęczenie, złe samopoczucie. Ponadto: śródoperacyjny syndrom wiotkiej tęczówki, wsteczna ejakulacja.
Dawkowanie:
Doustnie. Samoistne nadciśnienie tętnicze: początkowo 1 mg na dobę. Po 1-2 tyg. dawkę można zwiększyć do 2 mg na dobę, a następnie w razie potrzeby do 4 mg lub 8 mg na dobę. Średnia dawka podtrzymująca to 2 mg do 4 mg na dobę, maksymalna dawka dobowa - 16 mg. Łagodny rozrost gruczołu krokowego: początkowo 1 mg na dobę; w zależności od parametrów urodynamicznych i nasilenia objawów dawkę tę można zwiększać do 2 mg, 4 mg lub 8 mg na dobę z zachowaniem 1-2-tygodniowego odstępu podczas stopniowego zwiększania dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mg.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.