Index leków

Doxalong

Doxalong, Actavis Group
Wskazania:
Samoistne nadciśnienie tętnicze. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Skład:
1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu.
Działanie:
Selektywny i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Po podaniu jednorazowej dawki dobowej istotne klinicznie obniżenie ciśnienia tętniczego utrzymuje się przez 24 h. Zmniejsza stężenia triglicerydów i cholesterolu całkowitego oraz zwiększa stosunek HDL do cholesterolu całkowitego we krwi, powoduje regresję przerostu lewej komory serca, hamuje agregację płytek i zwiększa aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu, u pacjentów z upośledzoną wrażliwością na insulinę zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego powoduje poprawę wyników badań urodynamicznych i zmniejszenie objawów dyzurycznych. Blokuje receptory α1-adrenergiczne zlokalizowane w mięśniach gładkich trzonu i torebce prostaty oraz w szyi pęcherza moczowego. Po podaniu doustnym doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po ok. 6-8 h. Wiąże się z białkami osocza w ok. 98%. Jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 22 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny lub lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Niedociśnienie tętnicze. Niedrożność przewodu pokarmowego, niedrożność przełyku lub jakikolwiek stopień zwężenia światła przewodu pokarmowego w wywiadzie. Karmienie piersią. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i z jednoczesnym przekrwieniem w obrębie dróg moczowych, z przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub z kamieniami moczowymi. Łagodny rozrost gruczołu krokowego spowodowany przepełnieniem pęcherza, bezmoczem lub postępującą niewydolnością nerek.
Środki ostrożności:
Doksazosyna nie jest wskazana w leczeniu pierwszego rzutu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowana w monoterapii u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na leczenie lub występują przeciwwskazania do stosowania innych leków. Alternatywnie, stosowanie może być ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu z jednoczesnym stosowaniem innych leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej, niewydolność serca z dużą pojemnością wyrzutową, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością wątroby - z uwagi na brak doświadczeń nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W celu zminimalizowania ryzyka rozwoju niedociśnienia ortostatycznego, przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy (PDE-5) pacjenta należy ustabilizować z zastosowaniem leczenia β-blokerem. Należy poinformować pacjenta by przed zabiegiem operowania zaćmy powiadomił chirurga okulistę o przyjmowaniu leku obecnie lub w przeszłości (ryzyko wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki). Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
Ciąża i laktacja:
Lek można stosować w ciąży, jedynie gdy potencjalna korzyść wynikająca ze stosowania przeważa nad ryzykiem. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, jednak obserwowano zmniejszoną przeżywalność płodów po zastosowaniu dużych dawek. Lek jest przeciwwskazany do stosowania podczas karmienia piersią (doksazosyna kumuluje się w mleku karmiących szczurów).
Efekty uboczne:
Często: zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych; zawroty głowy, bóle głowy, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; kołatanie serca, tachykardia; niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne; zapalenie oskrzeli, kaszel, duszności, nieżyt nosa; bóle brzucha, niestrawność; suchość w ustach, nudności; świąd; bóle pleców, bóle mięśni; zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu; osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk obwodowy. Niezbyt często: reakcje alergiczne na lek; jadłowstręt, skaza moczanowa, zwiększony apetyt; niepokój, depresja, bezsenność; zaburzenia mózgowo-naczyniowe, hipoestezja, omdlenia, drżenie; szumy uszne; dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego; krwawienie z nosa; zaparcie, biegunka, wzdęcia, oddawanie gazów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit; nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby; wysypka skórna; bóle stawów; bolesne oddawanie moczu, krwiomocz, zaburzenia częstości oddawania moczu; impotencja; ból, obrzęk twarzy; zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia; pobudzenie, nerwowość; ortostatyczne zawroty głowy, parestezja; zamazane widzenie; bradykardia, arytmia; uderzenie krwi do głowy; skurcz oskrzeli; cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka; łysienie, plamica, pokrzywka; skurcze mięśni, osłabienie mięśni; zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, wielomocz, zwiększona diureza; ginekomastia, priapizm; uczucie zmęczenia, złe samopoczucie. Częstość nieznana: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki; zaburzenia smaku; ejakulacja wsteczna.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli. Samoistne nadciśnienie tętnicze, leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego: zwykle 4 mg raz na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 8 mg raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów < 18 lat. Sposób podania. Tabl. o przedł. uwalnianiu przyjmować niezależnie od posiłku, nie dzielić.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.