Index leków

Euthyrox N

Euthyrox N, Merck
Wskazania:
Tabletki 25-200 µg: leczenie wola obojętnego; zapobieganie nawrotom wola po resekcji wola obojętnego w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy po operacji; terapia substytucyjna w niedoczynności tarczycy; terapia supresyjna w raku tarczycy. Tabletki 25-100 µg: suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Tabletki 100 µg/150 µg/200 µg: test zahamowania czynności tarczycy.
Skład:
1 tabl. zawiera 25 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg, 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg lub 200 µg soli sodowej lewotyroksyny. Tabl. zawierają laktozę.
Działanie:
Syntetyczna lewotyroksyna, działająca identycznie jak tyroksyna - naturalny, główny hormon tarczycy. W tkankach obwodowych ulega konwersji do T3 i tak jak hormon endogenny wywiera specyficzny wpływ na receptory T3. Lewotyroksyna podana doustnie jest wchłaniana w ok. 80% głównie w jelicie cienkim. Wchłanianie jest uzależnione od galenowej postaci preparatu. Osiąga maksymalne stężenie we krwi po 5-6 h od podania. Początek działania obserwuje się po 3-5 dniach po podaniu doustnym. Lewotyroksyna wiąże się z białkami osocza w 99%. Hormony tarczycy są metabolizowane głównie w wątrobie, nerkach, mózgu i mięśniach. Metabolity są wydalane z moczem i kałem. T0,5 leku wynosi średnio 7 dni; w nadczynności tarczycy jest krótszy (3-4 dni), a w niedoczynności dłuższy (9-10 dni).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nieleczona niedoczynność kory nadnerczy, nieleczona niedoczynność przysadki lub nieleczona nadczynność tarczycy; Nie wolno rozpoczynać leczenia preparatem w świeżym zawale serca, w zapaleniu mięśnia sercowego i w ostrym zapaleniu wszystkich warstw serca.
Środki ostrożności:
Przed zastosowaniem hormonów tarczycy należy wykluczyć lub rozpocząć leczenie następujących schorzeń: niewydolność wieńcowa, dławica piersiowa, miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność przysadki lub kory nadnerczy, autonomiczna czynność tarczycy. W przypadku niewydolności wieńcowej, niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca z tachykardią należy unikać nawet niewielkiej, wywołanej lekami, nadczynności tarczycy (w tych przypadkach należy często kontrolować stężenie hormonów tarczycy. W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy należy przed włączeniem terapii substytucyjnej, określić jej przyczynę i w razie potrzeby wdrożyć leczenie substytucyjne skompensowanej niedoczynności nadnerczy. W przypadku podejrzenia autonomicznej czynności tarczycy należy wykonać test TRH lub scyntygrafie supresyjną. Lewotyroksyny nie należy podawać w nadczynności tarczycy z wyjątkiem jednoczesnego stosowania z lekami przeciwtarczycowymi. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
W ciąży i okresie karmienia piersią leczenie hormonami tarczycy powinno być prowadzone w sposób ciągły. W ciąży może być konieczne zwiększenie dawkowania. Nie ma dotychczas żadnych informacji wskazujących na teratogenne i(lub) toksyczne działanie lewotyroksyny na płód stosowanej w zalecanych dawkach terapeutycznych. Zbyt wysokie dawki mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu. Ilość hormonu tarczycy przenikająca do mleka matki nie jest wystarczająca do wywołania nadczynności tarczycy lub zahamowania sekrecji TSH u niemowlęcia. Nie należy stosować lewotyroksyny w połączeniu z lekami przeciwtarczycowymi w ciąży - w przypadku leczenia nadczynności tarczycy w okresie ciąży powinna być stosowana monoterapia małymi dawkami leków przeciwtarczycowych. W ciąży nie należy przeprowadzać testów diagnostycznych z wykorzystaniem substancji radioaktywnych.
Efekty uboczne:
W czasie właściwego stosowania lewotyroksyny, pod kontrolą zarówno kliniczną jak i laboratoryjną, nie powinny wystąpić działania niepożądane. W przypadku nietolerancji lub przedawkowania lewotyroksyny, szczególnie w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki na początku leczenia, mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy, jak: tachykardia, zaburzenia rytmu serca, dolegliwości dławicowe, ból głowy, osłabienie i kurcze mięśni, uderzenia gorąca, gorączka, wymioty, zaburzenia miesiączkowania, rzekomy guz mózgu, drżenia, niepokój ruchowy, bezsenność, nadmierna potliwość, utrata masy ciała, biegunka. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę dobową lub odstawić preparat na kilka dni. Po ustąpieniu objawów niepożądanych leczenie można wznowić z zachowaniem ostrożności. W przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić reakcje alergiczne.
Dawkowanie:
Dawkowanie ustala się indywidualnie, zależnie od wskazań. Dawkę dobową ustala się na podstawie badań laboratoryjnych (stężenia TSH) i badania klinicznego. Z wyjątkiem noworodków, u których szybkie rozpoczęcie leczenia substytucyjnego jest bardzo ważne, leczenie hormonami tarczycy należy rozpocząć od małej dawki i zwiększać stopniowo co 2-4 tyg. do osiągnięcia pełnej dawki substytucyjnej. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy, należy stosować małą dawkę początkową (np. 12,5 µg na dobę), a następnie zwiększać ją stopniowo w dłuższych odstępach czasu, zależnie od wyników badań stężenia hormonu tarczycy. U tych pacjentów może okazać się konieczne zastosowanie dawki mniejszej od pełnej dawki substytucyjnej. Z praktyki wynika, że pacjentom o małej mc. i dużym wolu guzowatym wystarczają mniejsze dawki leku.
Wole obojętne: 75-200 µg/dobę. Zapobieganie nawrotowi wola (po resekcji wola): 75-200 µg/dobę. Niedoczynność tarczycy u dorosłych: dawka początkowa - 25-50 µg/dobę; dawka podtrzymująca - 100-200 µg/dobę. Niedoczynność tarczycy u dzieci: dawka początkowa 12,5-50 µg/dobę; dawka podtrzymująca - 100-150 µg/m2 pc./dobę. Terapia skojarzona ze stosowaniem tyreostatyków w leczeniu nadczynności tarczycy: 50-100 µg/dobę. Terapia supresyjna w raku tarczycy: 150-300 µg/dobę. Test zahamowania czynności tarczycy: 2. tydzień i tydzień przed testem - 200 µg/dobę (1 tabl. Euthyrox N 200 lub 2 tabl. Euthyrox N 100) lub alternatywnie 4. i 3. tydzień przed testem - 75 µg/dobę (1/2 tabl. Euthyrox N 150) oraz 2. tydzień i tydzień przed testem - 150 µg/dobę (1 tabl. Euthyrox N 150).
Dawkę dobową należy przyjmować jednorazowo rano, na czczo, co najmniej 1/2 h przed śniadaniem, z niewielką ilością płynu. Tabl. można dzielić na połowy. Niemowlętom należy podawać dawkę dobową jednorazowo, co najmniej 1/2 h przed pierwszym posiłkiem; tabletkę należy rozpuścić w małej ilości wody i powstałą zawiesinę (przygotowaną zawsze bezpośrednio przed podaniem) podaje się z niewielką, dodatkową ilością płynu.
W przypadku niedoczynności tarczycy, substytucji po resekcji wola lub tarczycy oraz profilaktyce nawrotów po usunięciu wola obojętnego, leczenie prowadzi się z reguły przez całe życie. Terapia towarzysząca nadczynności tarczycy po uzyskaniu stanu eutyreozy jest wskazana w okresie podawania leku przeciwtarczycowego. W łagodnym obojętnym wolu leczenie jest konieczne od 6 mies. do 2 lat; po uzyskaniu zmniejszenia wola zaleca się profilaktykę małymi dawkami jodu (100-200 µg/dobę), aby zapobiec nawrotom wola; jeśli w tym czasie leczenie farmakologiczne okaże się nieskuteczne należy rozważyć leczenie chirurgiczne lub zastosowanie jodu radioaktywnego.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.