Index leków

Urokinaza

Urokinaza, Medicplast Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Ostre obwodowe zakrzepy tętnicze. Ostre i podostre zakrzepy żył głębokich. Ostre zatory płucne, szczególnie z zaburzeniami hemodynamicznymi. Wykrzepianie z sztucznych przetokach, np. przy zespoleniu Scribnera.
Skład:
1 fiolka zawiera 250 000 j.m. lub 500 000 j.m. urokinazy.
Działanie:
Urokinaza aktywuje osoczowy, nieczynny enzymatycznie proenzym plazminogen plazminy, aktywnego enzymu proteolitycznego. Utworzona plazmina może rozpuszczać i rozkładać zatory oraz zakrzepy.
Przeciwskazania:
Wszystkie postaci upośledzenia hemostazy, a w szczególności samoistna fibrynoliza, powikłania krwotoczne, równoczesna terapia antykoagulantami doustnymi. Ostre objawy mózgowo-rdzeniowe, np. uraz mózgowy, TIA. Wewnątrzczaszkowe nowotwory, tętniaki lub tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych. Tętniaki. Wystąpienie klinicznie istotnych krwawień. Wzmożona skłonność do krwawień w następstwie schorzeń żołądkowo-jelitowych, np. wrzody żołądka i dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego w stadium krwawienia, nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowego, schorzenia narządów układu moczowo-płciowego, nowotwory narządów moczowo-płciowych, ciężkie schorzenia nerek, rozstrzenie oskrzeli, ciężkie schorzenia wątroby (np. marskość wątroby), żylaki przełyku, wzmożona skłonność do krwotoków przy jamistych schorzeniach płuc (gruźlica). Do 3 mies. po ciężkim krwotoku wewnętrznym (np. żołądkowo-jelitowym, wwnątrzczaszkowym), po ciężkim urazie lub po poważnym zabiegu chirurgicznym (by-pass naczyń wieńcowych, wewnątrzczaszkowe lub wewnątrzrdzeniowe operacje lub urazy). Okres 4 pierwszych tyg. po porodzie, poronieniu lub jego zagrożeniu, sztucznym poronieniu, podejrzenie nieprawidłowego ułożenia łożyska (łożysko przodujące), po punkcji nie zamykającego się naczynia. 10 dni po biopsji narządów, punkcji lędźwiowej, długotrwałym zewnętrznym masażu serca; krótko po domięśniowej iniekcji. Ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (skurczowe ponad 200 mm Hg, rozkurczowe ponad 100 mm Hg), zmiany dna oka (Fundus hypertonicus III i IV). Krwotoczne schorzenia siatkówki, np. w cukrzycy i innych chorobach oczu ze skłonnością do krwawień. Ostre zapalenie trzustki, zapalenie osierdzia, bakteryjne zapalenie wsierdzia. Posocznica. Nadwrażliwość na urokinazę.
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Brak dostatecznych doświadczeń w stosowaniu urokinazy u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Nie stosować.
Efekty uboczne:
Najczęściej występują krwawienia (np. krwawienia w miejscu wkłucia, krwawe wylewy, krwawienie z nosa i dziąseł). Ryzyko krwawień zwiększa równoczesne stosowanie heparyny. Niekiedy może dojść do krwawień żołądkowo-jelitowych i moczowo-płciowych. Rzadko dochodzi do zagrażających życiu krwotoków. Często mogą wystąpić: zatory, przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przejściowe zwiększenie ciepłoty ciała. Sporadycznie obserwowane są reakcje alergiczne z zaczerwienieniem, wysypką skórną i hipotonią.
Dawkowanie:
Obwodowe zakrzepy tętnicze: początkowo w ciągu 10-20 min podaje się dożylnie 250 000-600 000 j.m., następnie jako dawkę podtrzymującą 80 000-150 000 j.m./h. Czas leczenia zależy od klinicznych i diagnostycznych wyników. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.
Zakrzep żył głębokich: początkowo dożylnie w ciągu 10-20 min podaje się 250 000-600 000 j.m., dawka podtrzymująca wynosi 40 000-100 000 j.m./h. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.
Zatorowość płucna: dawka początkowa wynosi 2000-4400 j.m./kg m.c. podawana dożylnie w ciągu 10 min, dawka podtrzymująca - 2000 j.m./kg m.c./h przez 24 h przy równoczesnym podawaniu heparyny, albo bez podawania heparyny w dawce 4400 j.m./kg m.c./h przez 12 h. Urokinaza była stosowana także w bolusie 15 000 j.m./kg m.c. Całkowita dawka urokinazy wynosi od 2 250 000 j.m. do 6 250 000 j.m. zależnie od m.c. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.
Zakrzepy sztucznych przetok tętniczo-żylnych: 5 000-25 000 j.m. (w 1 ml wody do iniekcji) wstrzyknąć po połowie do obydwu ramion sztucznej przetoki, jeśli to konieczne podawanie urokinazy należy powtarzać co 30 min lecz nie dłużej niż przez 2 h.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.