Index leków

Ticlid

Ticlid, Sanofi-Aventis France
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie). Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia, szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych, u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego. Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom. Lek powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tyklopidyny.
Działanie:
Lek hamujący agregację płytek krwi, zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych, wydłuża czas krwawienia. Mechanizm działania polega na zahamowaniu zależnego od ADP wiązania się fibrynogenu z błoną komórkową płytki. Tyklopidyna nie powoduje hamowania cyklooksygenazy. Efekt antyagregacyjny występuje w ciągu 2 dni od rozpoczęcia terapii, maksymalne działanie występuje po 5-8 dniach. Po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, prawie w 100%. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h od podania. Biodostępność leku jest optymalna, gdy stosowany jest zaraz po posiłku. Stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po 7-10 dniach podawania dawki 250 mg 2 razy na dobę. Średni T0,5 w stanie stacjonarnym wynosi 30-50 h. Lek metabolizowany jest w wątrobie. W 50-60% wydalany jest z moczem, w 23-30% - z kałem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na tyklopidynę lub pozostałe składniki preparatu. Skaza krwotoczna. Choroby ze zwiększonym ryzykiem krwawienia np. czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie. Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego objawiające się wydłużonym czasem krwawienia. Leukopenia, trombocytopenia lub agranulocytoza w wywiadzie. Dzieci.
Środki ostrożności:
W przypadku, gdy w trakcie terapii wystąpi neutropenia (liczba leukocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/mm3) lub trombocytopenii (liczba płytek poniżej 100 000/mm3) lek należy odstawić. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia; preparatu nie stosować z lekami zwiększającymi ryzyko krwotoku, a jeżeli jest to konieczne należy dokładnie monitorować pacjenta. Podawanie leku należy przerwać co najmniej 10 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. U chorych, którzy są poddawani zabiegom chirurgicznym ze wskazań nagłych, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia, można: zastosować 0,5-1 mg/kg mc. metylprednizolonu dożylnie (podanie może być powtórzone) lub zastosować desmopresynę w dawce 0,2-0,4 µg/kg mc. lub przetoczyć masę płytkową. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby; w przypadku wystąpienia zapalenia wątroby i (lub) żółtaczki leczenia należy przerwać.
Ciąża i laktacja:
Leku nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią z wyjątkiem przypadków, gdy jest to bezwzględnie wskazane.
Efekty uboczne:
Bardzo często: biegunka (głównie w pierwszych 3 miesiącach leczenia), nudności. Często: neutropenia - 2,4% w tym 0,8% - ciężka neutropenia (większość przypadków neutropenii lub agranulocytozy występuje w pierwszych 3 miesiącach stosowania leku), powikłania krwotoczne (siniaki, wybroczyny, krwawienie z nosa, krwawienia śród- i pooperacyjne), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka (zwłaszcza grudkowo-plamkowa) lub pokrzywka, świąd (wysypka zazwyczaj występuje w pierwszych 3 miesiącach stosowania leku, średnio po 11 dniach). Niezbyt często: izolowana trombocytopenia (<80 000/mm3). Rzadko: aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa, trombocytopenia z niedokrwistością hemolityczną, zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne) podczas pierwszych miesięcy leczenia (opisano bardzo rzadkie przypadki ze skutkiem śmiertelnym). Bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, gorączka, reakcje immunologiczne (reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia). Podczas leczenia może nastąpić niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny. Podczas długotrwałej terapii może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów w surowicy - o 8-10% po 1-4 mies. leczenia; w przypadku kontynuacji leczenia nie obserwowano dalszego zwiększenia stężenia lipidów; zmiany te nie mają wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Obserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: 1 tabl. (250 mg) 2 razy dziennie podczas posiłku.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.