Index leków

Syncumar

Syncumar, ICN Alkaloida
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Zapobiegawczo i leczniczo u chorych z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic i żył - w zatorowości płucnej, po zawale płuca, w zapaleniu zakrzepowym żył, w migotaniu przedsionków z towarzyszącymi powikłaniami zatorowymi, w wadach zastawki dwudzielnej, w poliglobulii, po zabiegach chirurgicznych, po operacjach naczyniowych, ginekologicznych i położniczych, po wszczepieniu protez naczyniowych i sztucznych zastawek serca, we wrodzonym niedoborze AT-III.
Skład:
1 tabl. zawiera 4 mg acenokumarolu.
Działanie:
Syntetyczna pochodna hydroksykumaryny, działa przeciwzakrzepowo, jest antagonistą witaminy K, hamuje końcowy etap biosyntezy czynników krzepnięcia - protrombiny (czynnika II) oraz czynników VII, IX i X. T0,5 wynosi 8 h, lek nie kumuluje się, szybko wydala się z moczem głównie w postaci nie zmienionej. Pełny powrót do prawidłowych wartości czasu krzepnięcia krwi następuje dopiero po 2-3 dniach od podania ostaniej dawki leku.
Przeciwskazania:
Zabiegi chirurgiczne i urazy o.u.n., padaczka, skazy krwotoczne, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, małopłytkowość, ciąża (działanie teratogenne), znacznego stopnia nadciśnienie tętnicze, krwiomocz, bakteryjne zapalenie wsierdzia, cukrzyca, uszkodzenie miąższu wątroby i nerek, retinopatia, jamnista gruźlica płuc, okres karmienia piersią. Przeciwwskazania względne: ostre zapalenie trzustki, po zabiegach chirurgicznych w obrębie płuc, gruczołu krokowego, macicy, znacznego stopnia niewydolność krążenia (wątroba zastoinowa).
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Efekty uboczne:
Krwawienia z nosa, z dziąseł, krwiomocz. Głównym niebezpieczeństwem leczenia jest zagrożenie krwawieniem. Częstość powikłań krwotocznych w trakcie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego oceniana jest na co najmniej 5%. Rzadko występują: gorzki smak w ustach, nudności, wymioty, biegunka, alergiczne reakcje skórne, łysienie, priapizm. Lek przechodzi przez łożysko - zaobserwowano zaburzenia rozwojowe u noworodków, których matki zażywały lek w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Dawkowanie:
Dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych ustala się indywidualnie na podstawie badania czasu protrombinowego: jest on wyrażony w procencie normy, jako wskaźnik protrombinowy. Ogólna zasada podawania leku u dorosłych: - jeżeli przed rozpoczęciem podawania wartość wskaźnika protrombinowego jest w granicach normy (powyżej 70%), dawkowanie leku przedstawia się następująco: 1 dzień: zwykle 6-8 mg, 2 dzień: 4 mg, od trzeciego dnia leczenia preparat podaje się w oparciu o wynik wskaźnika protrombinowego tak aby ustalić optymalną dawkę leku przy której wartość wskaźnika protrombinowego będzie utrzymywać się w granicach 40-50% normy. Pacjentom z nadwagą podaje się większe dawki leku, pacjentom unieruchomionym podaje się mniejsze dawki, po uruchomieniu dawki zwiększa się. Nie można nagle przerywać leczenia ponieważ może to doprowadzić do gwałtownego powstania zakrzepów. Wskaźnik protrombinowy określa się przed rozpoczęciem leczenia, a potem raz dziennie do ustalenia optymalnej dawki. Wskazane jest okresowe badanie wskaźnika protrombinowego z ewentualną korekcją dawki leku (raz w miesiącu). Zalecana stabilizacja wartości wskaźnika protrombinowego: poziom profilaktyczny i leczniczy - 40-50%. Ostatnio używa się międzynarodowego znormalizowanego współczynnika INR (International Normalization Ratio). Zalecana stabilizacja współczynnika INR: poziom profilaktyczny i leczniczy - 2,0-3,0.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.