Index leków

Fluxum

Fluxum, Alfa Wassermann
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich w chirurgii ogólnej i ortopedycznej. Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Skład:
1 ampułkoskrzykawka 0,3 ml zawiera 3200 j.m. aXa parnaparyny; 1 ampułkoskrzykawka 0,4 ml zawiera 4250 j.m. aXa parnaparyny; 1 ampułkoskrzykawka 0,6 ml zawiera 6400 j.m. aXa parnaparyny.
Działanie:
Glikozoaminoglikan, sól sodowa drobnocząsteczkowej heparyny o średniej masie cząsteczkowej 4500 daltonów, otrzymana na drodze fragmentacji i oczyszczania heparyny. W przeciwieństwie do heparyn niefrakcjonowanych lek nie wykazuje aktywności antytrombinowej oraz aktywności proagregacyjnej wobec płytek. Działanie przeciwzakrzepowe opiera się na mechanizmie aktywności przeciw czynnikowi Xa. Stosunek aktywności anty-Xa do aktywności antytrombinowej wynosi ponad 4. Parnaparyna wywiera szybkie i długotrwałe działanie przeciwzakrzepowe, nie wpływając na całość procesu krzepnięcia. Lek wykazuje swą największą osoczową aktywność anty-Xa po 3 h od wstrzyknięcia podskórnego. T0,5 we krwi wynosi około 6 h. Aktywność anty-Xa utrzymuje się przez około 20 h po pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym, co umożliwia stosowanie leku w jednej dawce dobowej. Wydaje się, że podobnie jak heparyna, lek podlega zjawisku zanikania, wywołanemu przez wychwyt śródbłonkowy lub transśródbłonkowy. Jest metabolizowany w wątrobie i nerkach i wydalany z moczem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na lek. Trombocytopenia po wcześniejszym zastosowaniu parnaparyny. Krwawienia lub tendencja do krwawień wynikające z zaburzeń hemostazy, z wyjątkiem koagulopatii ze zużycia. Uszkodzenia narządowe z ryzykiem krwawienia (wrzód trawienny, retinopatie, skaza krwotoczna). Ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia (z wyjątkiem przypadków związanych z protezowaniem). Ostre naczyniowe incydenty mózgowe. Ostre choroby nerek i trzustki, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, okres pooperacyjny. Leczenie antagonistami witaminy K. Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią. Przeciwwskazania względne: w połączeniu z tiklopidyną, salicylanami i innymi lekami z grupy NLPZ, lekami przeciwpłytkowymi.
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność w przypadku niewydolności wątroby, niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego, owrzodzenia żołądka lub jelit w wywiadzie, a także innych zmian organicznych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia oraz chorób naczyń siatkówki i naczyniówki. Należy zachować ostrożność, stosując lek w okresie pooperacyjnym po zabiegach mózgu lub rdzenia kręgowego.
Ciąża i laktacja:
Nie można wykluczyć ryzyka toksycznego działania parnaparyny na płód i/lub noworodka, dlatego leczenie preparatem w ciąży i okresie karmienia piersią powinno być ograniczone do przypadków absolutnie koniecznych.
Efekty uboczne:
Łagodne krwawienia, głównie wynikające z istniejących wcześniej czynników ryzyka (zmiany organiczne ze skłonnością do krwawienia lub następstwo przyjmowania innych leków). Rzadko trombocytopenia, niekiedy o ciężkim przebiegu. Rzadkie przypadki martwicy skóry, zwykle ograniczone do miejsca wstrzyknięcia. Wyjątkowo w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić krwiak. Rzadkie przypadki skórnych reakcji alergicznych lub uogólnionej reakcji nadwrażliwości. Zwiększenie aktywności aminotransferaz.
Dawkowanie:
Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich. Chirurgia ogólna: 1 wstrzyknięcie podskórne 0,3 ml (3200 j.m. aXa) 2 h przed operacją, a następnie co 24 h przez co najmniej 7 dni. Wykonywanie badań krzepnięcia krwi nie jest konieczne. Pacjenci z dużym ryzykiem choroby zakrzepowo-zatorowej i w chirurgii ortopedycznej: 1 wstrzyknięcie podskórne 0,4 ml (4250 j.m. aXa) 12 h przed i 12 h po operacji, następne 1 wstrzyknięcie na dobę w okresie pooperacyjnym. Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 10 dni. Leczenie zakrzepicy żył głębokich (przed podaniem preparatu do wstrzyknięć podskórnych można zastosować 3-5-dniowe leczenie w postaci powolnego wlewu dożylnego): 2 wstrzyknięcia podskórne 0,6 ml (6400 j.m. aXa) na dobę. Lek powinien być podawany przez co najmniej 7-10 dni. Po ustąpieniu ostrej fazy choroby można podawać lek w dawce 0,6 ml (6400 j.m. aXa) lub 0,4 ml (4250 j.m. aXa) we wstrzyknięciach podskórnych przez kolejne 10-20 dni. Zespół pozakrzepowy, przewlekła niewydolność żylna: 1 wstrzyknięcie podskórne 0,6 ml (6400 j.m. aXa), 0,4 ml (4250 j.m. aXa) lub 0,3 ml (3200 j.m. aXa) co 24 h, w zależności od ciężkości choroby. Leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 30 dni. Ostre zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żylaków: 1 wstrzyknięcie podskórne 0,6 ml (6400 j.m. aXa), 0,4 ml (4250 j.m. aXa) lub 0,3 ml (3200 j.m. aXa) co 24 h, w zależności od ciężkości choroby. Leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 20 dni.
Lek należy wstrzykiwać w tkankę podskórną górnych zewnętrznych kwadrantów pośladków, na zmianę prawego i lewego lub przednio-bocznej bądź tylno-bocznej powierzchni brzucha.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.