Index leków

Bestpirin

Bestpirin, Teva Pharmaceuticals Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Zapobieganie pierwszemu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka. Zapobieganie powtórnemu zawałowi mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Profilaktyka występowania przejściowych napadów niedokrwiennych (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Działanie:
Lek zawierający dawkę kwasu acetylosalicylowego o działaniu antyagregacyjnym. Mechanizm działania polega na blokowaniu syntezy tromboksanu A2 w płytkach, co jest wynikiem nieodwracalnego hamowania enzymu - cyklooksygenazy (COX-1). Działanie to utrzymuje się do czasu pojawienia się nowej generacji płytkowej. Po podaniu doustnym kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Jest przekształcany do głównego metabolitu - kwasu salicylowego - w czasie i po wchłonięciu. Lek zawiera specjalną otoczkę, odporną na działanie kwasu żołądkowego, co powoduje że rozpuszcza się dopiero w zasadowym środowisku dwunastnicy i jelita cienkiego. Zarówno kwas acetylosalicylowy jak i jego główny metabolit silnie wiążą się z białkami osocza i są dystrybuowane po całym organizmie. Kwas salicylowy metabolizowany jest w wątrobie. T0,5 wynosi od 2-3 h po zastosowaniu dawek do 325 mg/dobę do 15 h po dużych dawkach terapeutycznych (powyżej 3 g/dobę). Wydalany jest głównie przez nerki.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz inne salicylany. Czynna choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Napady astmy oskrzelowej lub katar sienny, polipy błony śluzowej nosa w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub innych NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg/tydzień lub większych. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci do 12 lat ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Rey'a.
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, u pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby, z nadciśnieniem tętniczym, u pacjentów odwodnionych, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz z nadwrażliwością na leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Kwas acetylosalicylowy może powodować wydłużenie czasu krwawienia w czasie i po zabiegach chirurgicznych. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego (ryzyko dny moczanowej). Lek zawiera lak czerwieni koszenilowej i glikol propylenowy, które mogą powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry.
Ciąża i laktacja:
Lek można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikających z leczenia. Badania epidemiologiczne wykazały że stosowanie salicylanów w I i II trymestrze ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych (rozszczep podniebienia, wady wrodzone serca). Stosowanie leku w III trymestrze jest przeciwwskazane (ryzyko wydłużenia czasu trwania ciąży, przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu, hamowania czynności skurczowej macicy, zwiększonej skłonności do krwawień u matki i dziecka, a także dawki powyżej 300 mg/dobę mogą prowadzić do krwotoków wewnątrzczaszkowych, szczególnie u wcześniaków). W przypadku krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki karmiące piersią, nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt - przerywanie karmienia piersią nie jest konieczne. W przypadku regularnego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, należy przerwać wcześniej karmienie piersią.
Efekty uboczne:
Obserwowano: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadząca do krwotoków i perforacji z odpowiednimi zmianami we wskaźnikach laboratoryjnych i zmianami klinicznymi; rzadko opisywano przejściowe zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz; zawroty głowy i szumy uszne; zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego, trombocytopenia, krwawienia (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł; rzadko lub bardzo rzadko krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, które mogą potencjalnie zagrażać życiu; krwotok może prowadzić do niedokrwistości, ostrej lub przewlekłej); reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi (w tym astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe. Rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Bardzo rzadko odnotowano: ciężkie reakcje alergiczne włączając wstrząs anafilaktyczny; hipoglikemia. Długotrwałe przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zwykle 1 tabl. raz na dobę; profilaktyka występowania TIA i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 2 tabl. raz na dobę. Tabl. przyjmować po posiłku, nie dzielić.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.