Index leków

Aggrastat™

Aggrastat™, Iroko Cardio
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie zapobiegające wystąpieniu zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem bez załamka Q, z epizodem bólu w klatce piersiowej w ciągu ostatnich 12 h, u których występują nieprawidłowości w zapisie EKG i/lub zwiększona aktywność enzymów wskaźnikowych zawału. Preparat jest wskazany u pacjentów szczególnie narażonych na wystąpienie zawału mięśnia sercowego w ciągu 3-4 dni od pojawienia się objawów ostrej choroby wieńcowej, w tym u chorych, którzy zostaną prawdopodobnie poddani wczesnej PTCA.
Skład:
1 ml koncentratu zawiera 250 µg tirofibanu w postaci jednowodnego chlorowodorku.
Działanie:
Niepeptydowy antagonista receptorów GP IIb/IIIa - ważnych powierzchniowych receptorów płytkowych, biorących udział w procesie agregacji. Zapobiega wiązaniu się fibrynogenu z receptorami GP IIb/IIIa, blokując agregację płytek i wydłużając czas krwawienia. Czynność płytek powraca do normy w ciągu 8 h po zaprzestaniu podawania leku. Stopień hamowania czynności płytek koreluje z osoczowym stężeniem leku. Tirofiban nie wiąże się silnie z białkami osocza, a wiązanie to nie zależy od stężenia leku w zakresie 0,01-25 µg/ml. Frakcja niezwiązana w osoczu wynosi 35%. Jest w niewielkim stopniu metabolizowany i wydalany głównie z moczem i kałem. T0,5 wynosi około 1,5 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Trombocytopenia po wcześniejszym stosowaniu antagonistów receptora GP IIb/IIIa. Nie stosować u pacjentów z: udarem w ciągu ostatnich 30 dni lub udarem krwotocznym w wywiadzie; wywiadem wewnątrzczaszkowego procesu patologicznego (np. rozrost nowotworowy, anomalie naczyniowe, tętniak); czynnym lub niedawnym (do 30 dni) klinicznie istotnym krwawieniem; złośliwym nadciśnieniem tętniczym; znacznym urazem lub dużym zabiegiem chirurgicznym w ciągu ostatnich 6 tyg.; trombocytopenią (liczba płytek krwi < 100 000/mm3), zaburzeniami czynności płytek; zaburzeniami krzepnięcia; ciężką niewydolnością wątroby. Nie zaleca się stosowania preparatu bez jednoczesnego podawania niefrakcjonowanej heparyny (nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w połączeniu z drobnocząsteczkowymi heparynami). Stosowanie preparatu nie jest zalecane w następujących przypadkach: traumatyzująca lub przedłużająca się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, biopsja narządów lub litotrypsja w ciągu ostatnich 2 tyg.; duży zabieg chirurgiczny lub ciężki uraz w okresie powyżej 6 tyg., ale poniżej 3 mies.; czynny wrzód trawienny w ciągu ostatnich 3 mies.; niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (>180/110 mmHg); ostre zapalenie osierdzia; zapalenie naczyń (czynne lub w wywiadzie); podejrzenie rozwarstwienia aorty; retinopatia krwotoczna; obecność krwi utajonej w stolcu lub krwiomocz; leczenie trombolityczne (aktualne lub rozpoczęte przed upływem 48 h do podania leku); równoczesne stosowanie leków istotnie zwiększających ryzyko krwawienia (np. pochodne kumaryny, inne inhibitory GP IIb/IIIa stosowane pozajelitowo, roztwory dekstranu). Szczególnie ostrożnie stosować w: niedawnym, istotnym klinicznie krwawieniu (w ciągu ostatniego roku); ciężkiej, ostrej lub przewlekłej niewydolności serca; wstrząsie kardiogennym; łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniu czynności wątroby; w przypadku nakłucia nie dającego się ucisnąć naczynia w ciągu 24 h przed podaniem preparatu; przypadku liczby płytek krwi <150 000/mm3, koagulopatii lub zaburzeń czynności płytek krwi w wywiadzie lub trombocytopenii; stężenia hemoglobiny poniżej 11 g/dl lub wartości hematokrytu <34%. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, kobiet, osób z małą m.c., chorych z upośledzoną czynnością nerek. W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności. Brak danych klinicznych odnośnie stosowania preparatu u dzieci. Brak wystarczających danych odnośnie ponownego stosowania preparatu.
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Efekty uboczne:
Najczęściej występuje krwawienie, zwykle określane jako łagodne. Ponadto występują: nudności (1,7%), gorączka (1,5%), ból głowy (1,1%). Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych dotyczą krwawień: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zwiększona częstość występowania krwi w moczu i stolcu. Sporadycznie występują: nagłe zmniejszenie liczby płytek krwi (odwracalne po zaprzestaniu stosowania preparatu) lub trombocytopenia.
Dawkowanie:
Dożylnie we wlewie nasycającym z początkową szybkością 0,4 µg/kg mc./min przez 30 min. Wlew należy kontynuować w dawce podtrzymującej 0,1 µg/kg mc./min po zakończeniu wlewu nasycającego. Preparat należy podawać z niefrakcjonowaną heparyną (zazwyczaj w postaci dożylnego bolusa 5 000 j.m., podawaną równocześnie z rozpoczęciem leczenia preparatem, a następnie w dawce około 1000 j.m./h w oparciu o APTT- który powinien ulec około dwukrotnemu wydłużeniu) oraz z kwasem acetylosalicylowym, o ile nie ma przeciwwskazań do jego stosowania. Nie jest wymagana modyfikacja dawek u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) dawkowanie należy zmniejszyć o około 50%. Podawanie preparatu najlepiej rozpocząć w ciągu 12 h od ostatniego bólu dławicowego, zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 48 h. Wlew dożylny preparatu i niefrakcjonowanej heparyny można kontynuować podczas wykonywania angiografii tętnic wieńcowych i powinien on być utrzymywany przez co najmniej 12 do maksymalnie 24 h po wykonaniu angioplastyki lub aterektomii. Całkowity czas leczenia preparatem nie powinien przekroczyć 108 h. Koncentrat preparatu należy przed użyciem rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.