Index leków

Torecan

Torecan, Krka
Wskazania:
Leczenie i zapobieganie nudnościom, wymiotom i zawrotom głowy. Tietyloperazyna skutecznie hamuje i zapobiega nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych, chemioterapii przeciwnowotworowej, radioterapii lub leczeniu lekami o działaniu wymiotnym (opiaty, alkaloidy sporyszu, teofilina), urazach czaszki i mózgu, w nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym, migrenie i kinetozach, w mocznicy oraz zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, wątroby i dróg żółciowych. Preparat stosuje się w leczeniu zawrotów głowy w chorobie Meniere’a i innych zaburzeniach błędnikowych, po wstrząśnięciu mózgu, zespole po wstrząśnięciu mózgu i miażdzycy naczyń mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o łagodnym do umiarkowanym działaniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym działaniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w postaci dwumaleinianu. Preparat zawiera laktozę.
Działanie:
Lek przeciwwymiotny. Pochodna fenotiazyny, bloker receptorów dopaminergicznych. Przeciwwymiotne działanie preparatu jest rezultatem działania na ośrodek wymiotny w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego i na chemoreceptorową strefę wywierającą odruch wymiotny w IV komorze mózgowej. Blokowanie tych struktur powoduje przerwanie eferentnych sygnałów pobudzających efektory będące instrumentami procesu wymiotnego. Prawdopodobnie tietyloperazyna hamuje również aferentne impulsy autonomicznego układu nerwowego poprzez nerw błędny. Działanie przeciwwymiotne występuje 30 min po doustnym podaniu leku i trwa około 4 h. Działanie tietyloperazyny przeciw zawrotom głowy polega na działaniu na ośrodki koordynacji w tworze siatkowatym, które współdziałają przy koordynacji równowagi ciała poprzez uzgadnianie aferentnych bodźców organu równowagi w uchu wewnętrznym i układu lokomocyjnego. Lek dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie osiągane jest 2-4 h po podaniu doustnym. Ma wysoką lipofilność i wysoki procent wiązania z błonami i białkami osocza (ponad 85%). Gromadzi się w narządach o dużym przepływie krwi i łatwo przenika przez łożysko. Nie można go usunąć z organizmu za pomocą dializy. Metabolizowany jest głównie w wątrobie, tylko 3% dawki wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi ok. 12 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka depresja OUN lub zaburzenia świadomości. Klinicznie istotna hipotensja. Dzieci poniżej 15 lat ze względu na ryzyko wystąpienia niepożądanych działań pozapiramidowych. Dzieci i młodzież z objawami lub podejrzeniem zespołu Reye`a ze względu na podobieństwo do działań niepożądanych tietyloperazyny i możliwość zamaskowania objawów choroby.
Środki ostrożności:
Ze względu na addycyjne przeciwnadciśnieniowe działanie tietyloperazyny, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze znieczuleniem dokanałowym lub równocześnie stosujących blokery receptorów β-adrenergicznych. Przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu jest również niebezpieczne u kobiet w ciąży z stanem przedrzucawkowym, ponieważ może doprowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia krwi. Lek należy stosować ostrożnie u chorych z dyskinezą w wywiadzie oraz u chorych z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego należy natychmiast przerwać leczenie. W trakcie terapii istnieje ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, ryzyko to jest zwiększone u dzieci i młodzieży; w przypadku wystąpienia takich objawów należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. U pacjentów z depresją szpiku kostnego lek stosować tylko wtedy gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się ograniczenie czasu trwania leczenia. Preparat może maskować symptomy niektórych chorób układu pokarmowego i o.u.n., oraz działania toksyczne innych leków. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Należy unikać stosowania leku w czasie ciąży - lek może być stosowany jedynie w przypadku gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Niezbyt często: senność, zawroty głowy, ból głowy, niepokój. Rzadko: drgawki i efekty pozapiramidowe (kręcz szyi, tężec tylni, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy - objawy te pojawiają się przede wszystkim u dzieci i młodzieży; u pacjentów w podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskineza - mimowolne ruchy), zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu), suchość w ustach i jadłowstręt, ginekomastia (po długotrwałym leczeniu), obwodowe obrzęki kończyn i twarzy. Bardzo rzadko: tachykardia, niedociśnienie (przede wszystkim po podaniu pozajelitowym), neuralgia nerwu trójdzielnego, żółtaczka zastoinowa. Niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla fenotiazyn nie stwierdzono przy stosowaniu tietyloperazyny, jednak należy brać je pod uwagę przepisując lek: zmiany obrazu krwi (poważne agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, leukocytoza eozynofilowa), porażenna niedrożność jelita, zwężenie źrenic, rumień, złuszczające zapalenie skóry, nieprawidłowości załamka T zapisu EKG oraz zaburzenia endokrynologiczne (zaburzenia cyklu miesiączkowego, zmienione libido, ginekomastia i zwiększenie masy ciała).
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zalecana dawka wynosi 1-3 tabl. na dobę przyjmowane pojedynczo. Czas trwania leczenia zależy od dynamiki dolegliwości chorobowych, zwykle preparat podaje się przez 1 dzień, można go również podawać przez kilkanaście dni lub tygodni. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku (75 lat i powyżej) zaleca się najwyżej dwumiesięczne leczenie ze względu na niebezpieczeństwo opóźnionej dyskinezji. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy rozważyć zmniejszenie dawkowania. Leku nie podawać dzieciom poniżej 15 lat (dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie zostało ustalone).
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.