Index leków

Nalergine

Nalergine, Bristol-Myers Squibb
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Objawowe leczenie alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Skład:
1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny.
Działanie:
Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje się silnym działaniem, które pojawia się po 1-3 h i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie przenika do o.u.n. i nie wykazuje powinowactwa do receptorów H1 w o.u.n. Nie wywiera działania uspokajającego, nie działa przeciwcholinergicznie. Loratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 min, a jego największe nasilenie - po 4-6 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 97%. Jest intensywnie metabolizowana w wątrobie do czynnych metabolitów. T0,5 we krwi dla loratadyny wynosi 3-20 h (średnio 8,4 h); dla jej głównego czynnego metabolitu (dekarboetoksyloratadyna) - 9-92 h (średnio 28 h). Loratadyna i jej metabolity są wydalane zarówno z moczem (około 41%), jak i z kałem (około 41%). Podanie preparatu znosi lub łagodzi objawy alergicznego nieżytu nosa i spojówek (hamowanie wycieku z nosa, kichania, przekrwienia i obrzęku błon śluzowych, łzawienia i pieczenia oczu), a także leczy zmiany skórne (łagodzenie świądu).
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na loratadynę, dzieci do 3 rż.
Środki ostrożności:
Zaleca się ostrożność w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycyną, klarytromycyną, cymetydyną, lekami moczopędnymi oraz innymi lekami powodującymi utratę potasu, pomimo braku klinicznych skutków interakcji tych leków z loratadyną.
Ciąża i laktacja:
W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (brak odpowiednich, kontrolowanych badań u ludzi). Nie stosować w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Rzadko obserwowano ból głowy, zmęczenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, senność (częstość występowania porównywalna z placebo). Niezwykle rzadko występowały: nudności, zaburzenia czynności wątroby, reakcje alergiczne.
Dawkowanie:
Doustnie dorośli i dzieci od 7 rż.: 10 mg raz dziennie; dzieci 3-6 rż.: 5 mg raz dziennie. Pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) podaje się początkowo 10 mg co drugi dzień.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.