Index leków

Diphergan

Diphergan, PharmaSwiss Česká republika
Wskazania:
Leczenie objawowe stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka. Wspomagająco do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie. Jako środek przeciwwymiotny np. w kinetozie.
Skład:
1 tabl. drażowana zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku prometazyny; tabl. zawierają laktozę i sacharozę.
Działanie:
Lek przeciwhistaminowy. Prometazyna jest silnym i długotrwale działającym lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji. Blokuje receptory histaminowe H1. Blokuje również receptory cholinergiczne, adrenergiczne, serotoninergiczne i dopaminergiczne dzięki czemu wykazuje również właściwości przeciwwymiotne, ośrodkowe działanie uspakajające i przeciwcholinergiczne. Po doustnym podaniu jest wchłaniana szybko i prawie całkowicie. Jej dostępność biologiczna jest ograniczona z powodu efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. Wiąże się z białkami krwi w 93%. Rozprzestrzenia się szeroko w organizmie. Łatwo przenika do o.u.n, przechodzi przez łożysko, w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Metabolizowana jest w wątrobie, w znacznym stopniu przy pierwszym przejściu. T0,5 wynosi 7-15 h. Wydalana jest z moczem i żółcią.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Śpiączka. Depresja o.u.n., niezależnie od jej podłoża. Leczenie inhibitorami MAO i okres 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Prometazyny nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat ze względu na możliwość zagrażającej życiu depresji oddechowej.
Środki ostrożności:
Prometazyna może powodować zgęstnienie lub wysuszenie wydzieliny oskrzelowej i utrudniać odkrztuszanie - należy zachowć ostrożność u pacjentów z astmą, zapaleniem oskrzeli lub rozstrzeniami oskrzeli. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową, jaskrą z wąskim kątem przesączania, padaczką oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego lub odźwiernika dwunastnicy. Należy unikać stosowania prometazyny u dzieci i młodzieży z objawami subiektywnymi i obiektywnymi, które wskazują na występowanie zespołu Reye'a. Prometazyna może maskować objawy ostrzegawcze ototoksyczności wywołanej przez leki ototoksyczne, np. salicylany. Może również opóźniać wczesne rozpoznanie niedrożności jelit lub zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, przez hamowanie wymiotów. Preparatu nie stosować u dzieci poniżej 5 lat (w tej grupie wiekowej należy stosować prometazynę w postaci syropu). Preparat zawiera sacharozę i laktozę jednowodną - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub niedoborem laktazy (typu Lapp). Tabl. 10 mg zawierają żółcień pomarańczową, a tabl. 25 mg - czerwień koszenilową - obie substancje mogą powodować reakcje alergiczne.
Ciąża i laktacja:
Nie należy stosować leku w czasie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to konieczne. Nie zaleca się stosowania prometazyny w okresie 2 tyg. poprzedzających poród, z uwagi na ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia noworodka. Dostępne dane wskazują, że ilość prometazyny przenikająca do mleka jest nieznaczna. Istnieje jednak ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia dziecka karmionego piersią. Dlatego też w okresie karmienia piersią prometazynę należy stosować z dużą ostrożnością.
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić: senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji, splątanie, reakcje pozapiramidowe, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka, zatrzymanie moczu, anoreksja, kołatania serca, hipotonia, arytmia, kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki, anafilaksja, reakcje skórne nadwrażliwości na światło (w czasie leczenia należy unikać silnego światła słonecznego), nieprawidłowy skład krwi (w tym niedokrwistość hemolityczna), żółtaczka. Prometazyna może zakłócać immunologiczne testy ciążowe z użyciem moczu, powodując wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Niemowlęta wykazują podatność na działanie przeciwcholinergiczne prometazyny, podczas gdy starsze dzieci mogą wykazywać paradoksalną nadpobudliwość. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na działanie przeciwcholinergiczne i splątanie wywoływane przez prometazynę.
Dawkowanie:
Doustnie. Tabl. 10 mg. Odczyny alergiczne. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: początkowo 10 mg 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę zwiększa się stopniowo do dawki optymalnej dla pacjenta, maksymalnie do 20 mg 3 razy na dobę. Dzieci od 5 do 10 lat: 10-25 mg jednorazowo lub 5-10 mg 2 razy na dobę; maksymalnie 25 mg na dobę. Zapobieganie objawom choroby lokomocyjnej. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 20-25 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h. Dzieci od 5 do 10 lat: 10 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h. Premedykacja. Dorośli i dzieci od 10 lat: 25-50 mg na 1 h przed zabiegiem. Dzieci od 5 do 10 lat: 20-25 mg na 1 h przed zabiegiem. Tabl. 25 mg. Odczyny alergiczne. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 25 mg raz na dobę (najlepiej na noc), zwiększając maksymalnie 25 mg 2 razy na dobę w razie potrzeby. Dzieci od 5 do 10 lat: 10-25 mg jednorazowo (najlepiej na noc) lub 5-10 mg 2 razy na dobę; maksymalnie 25 mg na dobę. Zapobieganie objawom choroby lokomocyjnej. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 25 mg na noc przed podróżą, w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6-8 h. Premedykacja. Dorośli i dzieci od 10 lat: 25-50 mg na 1 h przed zabiegiem. Dzieci od 5 do 10 lat: 25 mg na 1 h przed zabiegiem.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.