Index leków

CetAlergin Ten

CetAlergin Ten, PharmaSwiss Česká republika
Wskazania:
Leczenie przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie alergicznego zapalenia spojówek. Leczenie przewlekłej idiopatycznej (samoistnej) pokrzywki.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; preparat zawiera laktozę.
Działanie:
Lek przeciwhistaminowy - silny i selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Nie wykazuje działania przeciwcholinergicznego i przeciwserotoninowego. Hamuje zarówno wczesną fazę reakcji alergicznej (zależną od histaminy), jak i fazę późną, gdyż hamuje migrację komórek oraz uwalnianie mediatorów procesu zapalnego. Cetyryzyna szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1 h. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania, lecz zmniejsza jego szybkość. Cetyryzyna wiąże się w 93% z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie. Wydala się głównie z moczem (70%), przede wszystkim w postaci niezmienionej oraz częściowo z kałem (10%). T0,5 we krwi wynosi u dorosłych 8,3 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie cetyryzyny na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność, zalecając cetyryzynę kobietom w ciąży. Nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż cetyryzyna przenika do mleka kobiecego.
Efekty uboczne:
Z częstością 1% lub większą mogą wystąpić: zmęczenie; ból i zawroty głowy; ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności; senność; zapalenie gardła. Z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat mogą wystąpić: biegunka, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości, zachowania agresywne, pobudzenie, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, tiki; drgawki, zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, parestezja, omdlenia, drżenie; zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, tachykardia, biegunka, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransfreaz, fosfatazy alkalicznej, GGT, zwiększone stężenie bilirubiny), obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka, pokrzywka, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, osłabienie, złe samopoczucie, obrzęki, zwiększenie masy ciała, suchość błony śluzowej jamy ustnej.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli i dzieci >6 lat: 5-10 mg raz na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny - CCr = 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr <30 ml/min: 5 mg co drugi dzień; CCr <10 ml/min: nie stosować. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny i masy ciała pacjenta.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.