Index leków

Fibro Vein

Fibro Vein, STD Pharmaceutical Products
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie drobnych żyłek i teleangiektazji (pajączków naczyniowych) przez nastrzykiwanie w ramach skleroterapii.
Skład:
1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg lub 10 mg siarczanu sodu tetradecylu.
Działanie:
Środek sklerotyzujący do wstrzyknięć miejscowych. Siarczan sodu tetradecylu powoduje uszkodzenie komórek śródbłonka w świetle żyły, do której wykonywane jest wstrzyknięcie. Celem skleroterapii kompresyjnej jest uciśnięcie żyły, aby ograniczyć do minimum powstającą w efekcie skrzeplinę; a następnie powstanie tkanki bliznowatej w żyle prowadzi do wytworzenia zwłóknienia i trwałego zamknięcia światła naczynia. Brak ucisku żyły pozwala na powstanie większej skrzepliny, powodując mniejsze zwłóknienie w obrębie żyły.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na siarczan sodu tetradecylu lub na którykolwiek składnik preparatu. Inwalidztwo ruchowe z dowolnej przyczyny. Pacjentki aktualnie stosujące doustne środki antykoncepcyjne. Znaczna otyłość. Ostre zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych. Zakażenie miejscowe lub ogólnoustrojowe. Żylaki spowodowane przez guzy znajdujące się w obrębie miednicy lub w jamie brzusznej. Nieopanowana choroba układowa, np. cukrzyca. Chirurgiczna niedomykalność zastawek wymagająca leczenia chirurgicznego.
Środki ostrożności:
Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy przeprowadzić dogłębną ocenę wydolności zastawek i drożności żył głębokich. Szczególna ostrożność w zakresie wkłucia igły i powolne wstrzyknięcie minimalnej skutecznej objętości w każdym nastrzykiwanym miejscu mają zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić u wszystkich pacjentów wywiad lekarski dotyczący uczuleń. W przypadkach, gdy wskazana jest szczególna ostrożność, należy podać dawkę próbną 0,25 ml do 0,5 ml preparatu do 24 h przed dalszym leczeniem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą tętnic, taką jak ciężka miażdżyca tętnic obwodowych lub zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic (choroba Bürgera) oraz przy wykonywaniu wstrzyknięć powyżej i za kostką przyśrodkową (ryzyko dla tylnej tętnicy piszczelowej). Prawdopodobieństwo pigmentacji może być większe, jeśli nastąpi wynaczynienie krwi w miejscu wstrzyknięcia (szczególnie przy leczeniu żył o mniejszej powierzchni) i nie zastosuje się ucisku. Preparatu nie stosować u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Lek stosować w ciąży wyłącznie, gdy jest to wyraźnie konieczne dla zniesienia objawów, lub gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia dla płodu (brak danych). Nie wiadomo, czy siarczan sodu tetradecylu przenika do mleka kobiecego. Podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić działania niepożądane - miejscowe: ból lub pieczenie, pigmentacja skóry, w przypadku wynaczynienia może wystąpić martwica tkanek i owrzodzenie oraz jeśli wstrzyknięcie będzie wpływać na nerw skórny, mogą wystąpić parestezje i zniesienie czucia; naczyniowe: zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, zakrzepica żył głębokich i zator płucny (bardzo rzadko); reakcje ogólnoustrojowe: reakcje alergiczne (rzadko miejscowa lub uogólniona wysypka, pokrzywka, nudności lub wymioty, astma i zapadnięcia się naczynia), wstrząs anafilaktyczny (może być śmiertelny, jest niezwykle rzadki). Zgłaszano przypadki migreny i przejściowych zaburzeń widzenia. Bardzo rzadko obserwowano przypadkowe wstrzyknięcia do tętnicy (głównie tętnicy piszczelowej tylnej powyżej kostki przyśrodkowej), mogące prowadzić do powstania zgorzeli.
Dawkowanie:
Dożylnie. Dorośli: 0,1-1 ml preparatu w dawce 2 mg/ml lub 0,25-1 ml preparatu w dawce 10 mg/ml, wstrzykiwanego w każde z miejsc, maksymalnie 10 ml.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.