Index leków

Metoprolol

Metoprolol, PharmaSwiss Česká republika
Wskazania:
Dławica piersiowa. Nadciśnienie tętnicze. Czynnościowe zaburzenia krążenia o typie krążenia hyperkinetycznego. Tachyarytmie.
Skład:
1 tabl. zawiera 50 mg metoprololu.
Działanie:
Selektywny lek β-adrenolityczny, którego powinowactwo do receptorów β1 jest większe, niż do receptorów β2. Pozbawiony jest działania stabilizującego błonę komórkową i wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Metoprolol ogranicza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin na serce. Zmniejsza wywoływaną przez nagły wyrzut katecholamin tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Po podaniu doustnym lek dobrze się wchłania. Biodostępność pojedynczej dawki wynosi ok. 50%, podczas dawkowania wielokrotnego wzrasta do ok. 70%. Obecność pokarmu zwiększa biodostępność leku. Metabolizowany jest w wątrobie, głównie przez izoenzym CYP2D6. T0,5 wynosi średnio 3,5 h. Około 5 % podanej dawki wydalane jest w moczu w postaci nie zmienionej. Pozostała część dawki wydalana jest jako metabolity.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na metoprolol, inne leki β-adrenolityczne o podobnej budowie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka astma lub ciężkie stany bronchospastyczne w wywiadzie. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Wstrząs kardiogenny. Klinicznie istotna bradykardia zatokowa. Niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego. Ciężka miażdżyca tętnic obwodowych. Niedociśnienie. Kwasica metaboliczna. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Zespół chorego węzła zatokowego. Zawał mięśnia sercowego przebiegający ze znaczną bradykardią, blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., niedociśnieniem skurczowym (<100 mmHg) i (lub) ciężką niewydolnością mięśnia sercowego.
Środki ostrożności:
Preparat stosować u pacjentów z chorobą obturacyjną płuc, jedynie gdy jest to niezbędnie konieczne i w razie potrzeby rozpocząć dodatkowo podawanie leku β2-mimetycznego lub dostosować dawki leków używanych w leczeniu choroby obturacyjnej płuc. Należy unikać stosowania leku u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem anafilaksji. Metoprolol może nasilać bradykardię oraz objawy zaburzeń krążenia obwodowego. Jeśli u pacjenta wystąpi nasilona bradykardia, należy zmniejszyć dawki leku lub stopniowo go odstawić. U pacjentów z ograniczoną rezerwą sercową i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie należy rozważyć konieczność wprowadzenia dodatkowego leczenia np. lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami nasercowymi. Zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist.(metoprolol hamuje przewodzenie przedsionkowo-komorowe), z cukrzycą (metoprolol może maskować niektóre objawy hipoglikemii, może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych), z nadczynnością tarczycy lub podejrzeniem tego stanu (metoprolol może maskować niektóre objawy tyreotoksykozy, należy monitorować czynność serca i gruczołu tarczowego). U pacjentów z leczonym guzem chromochłonnym jednocześnie należy podawać lek blokujący receptory α-adrenergiczne.  U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory β-adrenergiczne podanie adrenaliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego oraz bradykardię. Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować anestezjologa że pacjent przyjmuje lek. Decyzję o kontynuacji leczenia należy podjąć indywidualnie. Kontynuacja leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia arytmii w trakcie indukcji do znieczulenia oraz intubacji, jednak może zwiększać ryzyko niedociśnienia. U pacjentów przyjmujących leki β-adrenolityczne należy stosować takie leki znieczulające, które wywierają możliwie niewielki efekt inotropowo-ujemny (halotan/podtlenek azotu). Aby zabezpieczyć pacjenta przed skutkami pobudzenia nerwu błędnego, można podać dożylnie atropinę. Decydując o odstawieniu metoprololu, leczenie należy przerwać co najmniej 24 h przed znieczuleniem. Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z dławicą Prinzmetala, ze względu na możliwość zwiększenia liczby oraz wydłużenia czasu trwania bólów dusznicowych. U pacjentów z łuszczycą w wywiadzie metoprolol można stosować wyłącznie po uważnym rozważeniu korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. Podczas leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem objawów niepożądanego działania leku na oczy, jeśli objawy wystąpią, należy rozważyć odstawienie leku. U pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności wątroby może być konieczne stosowanie mniejszych dawek preparatu.
Ciąża i laktacja:
Preparatu nie wolno stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. β-adrenolityki mogą powodować bradykardię, hipoglikemię u płodu i noworodka. Jeśli zaistnieje konieczność stosowania leku należy przyjmować możliwie najmniejsze dawki, a co najmniej 2-3 dni przed porodem odstawić metoprolol, aby uniknąć nadmiernej kurczliwości macicy oraz wystąpienia działań niepożądanych u noworodka.
Efekty uboczne:
Często: zawroty lub ból głowy; bradykardia; zmęczenie; duszność wysiłkowa; niedociśnienie ortostatyczne (niekiedy z omdleniami); nudności i wymioty, ból brzucha. Rzadko: depresja, zmniejszenie przytomności umysłu, senność lub bezsenność, koszmary senne; parestezje, kurcze mięśni; niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca; obrzęki, objaw Raynauda; skurcz oskrzeli; biegunka lub zaparcia; wysypka skórna (w formie pokrzywki, łuszczycowatych i dystroficznych zmian skórnych). Bardzo rzadko: trombocytopenia; zwiększenie masy ciała; zaburzenia osobowości, omamy; zaburzenia widzenia, suchość i (lub) podrażnienie oczu; dzwonienie w uszach, utrata słuchu; zaburzenia przewodzenia w obrębie serca; zgorzel u pacjentów, u których już wcześniej występowały poważne nieprawidłowości krążenia obwodowego; nieżyt nosa; uczucie suchości w jamie ustnej; nadwrażliwość na światło, wypadanie włosów, nasilenie łuszczycy; zapalenie stawów; zaburzenia libido i potencji; ból w okolicy przedsercowej, nadmierne pocenie się; nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych. Ponadto: zapalenie wątroby; zwłóknienie pozaotrzewnowe; choroba Peyroniego. Działania niepożądane nasilają się pod wpływem alkoholu.
Dawkowanie:
Doustnie. Dławica piersiowa: przeciętnie 50 mg 2-3 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę należy zwiększyć. Nadciśnienie tętnicze: zwykle 100-150 mg na dobę. Dawkę dobową można przyjąć jednorazowo, rano. Niekiedy wystarczająca jest dawka 50-100 mg na dobę. Objawy krążenia hiperkinetycznego: zazwyczaj 50 mg 1-2 razy na dobę. Tachyarytmia: 50 mg 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 200-300 mg na dobę. Należy unikać nagłego odstawiania preparatu, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Należy odstawiać preparat przez ok. 10 dni. W ciągu ostatnich 6 dni należy stosować dawkę 25 mg.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.