Index leków

Celipres

Celipres, Ranbaxy
Wskazania:
Leczenie łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 100 mg lub 200 mg chlorowodorku celiprololu.
Działanie:
Kardioselektywny antagonista receptora ß1. Wykazuje częściową aktywność ß2 sympatykomimetyczną, łagodnie rozszerza naczynia krwionośne. Obniża zarówno spoczynkowe i powysiłkowe ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wpływ na częstość rytmu serca oraz pojemność minutowa zależy od wcześniejszego poziomu napięcia współczulnego. W warunkach stresu, celiprolol łagodzi chronotropową i izotropową odpowiedź na stymulację współczulną; w czasie spoczynku ujawnia się zaburzenie czynności serca. Biodostępność celiprololu zmniejsza się pod wpływem pokarmu. Działanie farmakodynamiczne utrzymuje się przez 24 h. W minimalnym stopniu ulega metabolizmowi. T0,5 wynosi 5-6 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. i IIIst.. Ciężka bradykardia. Niewyrównana niewydolność serca. Wstrząs kardiogenny. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min). Ciężka postać astmy oskrzelowej. Zespół chorego węzła zatokowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy). Znaczne niedociśnienie. Znaczna niewydolność tętnic obwodowych. Nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. Obturacyjna choroba dróg oddechowych (z wyjątkiem przypadków, gdy są wyraźne wskazania kliniczne do stosowania beta-blokerów). Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów  jednocześnie stosujących teofilinę oraz u dzieci.
Środki ostrożności:
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek (szczególnie w pierwszym tygodniu - do ustalenia się stanu stacjonarnego celiprololu w osoczu), zaburzeniami czynności wątroby, kontrolowaną zastoinową niewydolnością serca (gdy wystąpią objawy dekompensacji należy przerwać leczenie). Lek należy odstawić co najmniej na 48 h przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego; w przypadku kontynuowania leczenia celiprololem, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu do znieczulenia ogólnego eteru, cyklopropanu i trichloroetylenu. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością naczyń obwodowych (w tym zespół Raynauda), blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., cukrzycą, nadczynnością tarczycy. Jeśli wystąpi spowolnienie czynności serca do 50-55 uderzeń/min w spoczynku i wystąpią objawy związane z bradykardią, dawkę celiprololu należy zmniejszyć. U pacjentów z łuszczycą celiprolol stosować tylko po dokładnym rozważeniu.
Ciąża i laktacja:
W ciąży nie należy stosować celiprololu, chyba że jego zastosowanie jest konieczne. Leki ß-adrenolityczne zmniejszają przepływ przez łożysko, co może powodować wewnątrzmaciczną śmierć płodu, niewczesny i przedwczesny poród. U płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (szczególnie hipoglikemia i bradykardia), ponadto istnieje zwiększone ryzyko powikłań sercowych i płucnych u noworodków w okresie pourodzeniowym. W okresie karmienia piersią stosowanie celiprololu jest niewskazane.
Efekty uboczne:
Często: bóle i zawroty głowy, senność, koszmary senne oraz bezsenność (zaburzenia snu), drżenia oraz uczucie zimna w kończynach; kołatanie serca, bradykardia, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi, w tym podczas wstawania z pozycji leżącej (zaburzenia ortostatyczne); wymioty, nudności, ból żołądka, uczucie dyskomfortu; skurcze mięśni; omdlenie. Rzadko: zwiększenie ilości przeciwciał przeciwjądrowych (chociaż znaczenie kliniczne nie jest wyjaśnione); pojedyncze i odwracalne przypadki tocznia; depresja, parestezje; szumy uszne; zwolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca z obrzękiem obwodowym i (lub) duszność wysiłkowa, choroba Raynauda, nasilenie objawów u pacjentów z zaburzeniem krążenia obwodowego (chromanie przestankowe, u pacjentów z zespołem Raynauda), u podatnych pacjentów zaostrzenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego; alergiczne zapalanie płuc, skurcz oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową lub reakcjami astmatycznymi w wywiadzie; biegunka, zaparcie; objawy skórne (np. swędzenie, zaczerwienie, wysypka, świąd, pokrzywka, plamica); osłabienie mięśni; zmniejszenie libido i impotencja (u mężczyzn). Bardzo rzadko: omamy, psychozy; splątanie; zaburzenia widzenia, w tym zeskórnienie spojówek, suchość oka ze zmniejszonym wydzielaniem łez (należy wziąć to pod uwagę u pacjenta używającego szkieł kontaktowych); wystąpienie łuszczycy, nasilenie objawów choroby lub wystąpienie wysypki podobnej do łuszczycy. Ponadto wystąpić może zwiększenie aktywności transaminaz, hipoglikemia lub hiperglikemia. Może ujawnić się utajona cukrzyca oraz nasilić się już istniejąca. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy hipoglikemii oraz tyreotoksykozy 
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 100-200 mg raz na dobę. W przypadku braku oczekiwanego efektu terapeutycznego dawkę można zwiększyć do 400 mg raz na dobę. U pacjentów z klirensem kreatyniny 15-40 ml/min dawkę celiprololu należy zmniejszyć o połowę. Sposób podania. Lek należy przyjmować rano, tuż po przebudzeniu, pół godziny przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.