Index leków

Propess

Propess, Controlled Therapeutics
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Lek wskazany jest w celu zapoczątkowania i/lub kontynuacji rozwierania się szyjki macicy u kobiet ciężarnych w terminie porodu (od 38 tyg. ciąży), gdy spełnione są następujące warunki: stan szyjki macicy oceniony wg skali Bishopa na 6 lub mniej punktów; ciąża pojedyncza; główkowe położenie płodu; wskazane jest wywołanie porodu; brak przeciwwskazań ze strony matki lub płodu.
Skład:
1 dopochwowy system terapeutyczny zawiera 10 mg dinoprostonu (5 mg/12 h).
Działanie:
Dinoproston - prostaglandyna E2 - działa silnie pobudzająco na mięśnie gładkie ciężarnej macicy, prowadząc do skurczów macicy i przyspieszenia dojrzewania szyjki macicy. W ciągu 12 h uwalnia się około 5 mg dinoprostonu.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na prostaglandyny lub inne składniki preparatu. Preparatu nie należy stosować lub natychmiast odstawić: po rozpoczęciu akcji porodowej; po pęknięciu błon płodowych; w przypadku stosowania oksytocyny; w stanach, w których długotrwały skurcz macicy jest niewskazany (tj. u pacjentek po rozległych zabiegach chirurgicznych na macicy, po zabiegach chirurgicznych na szyjce macicy, ze znacznym niestosunkiem porodowym, z nieprawidłowym ułożeniem płodu, z podejrzeniem lub objawami stanu zagrożenia płodu, z trudnym lub urazowym porodem w wywiadzie, po co najmniej 3 porodach w terminie); po przebytej lub współistniejącej chorobie o podłożu zapalnym w obrębie miednicy małej; w przypadku ciąży mnogiej.
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentek z nadmierną czynnością skurczową macicy w wywiadzie oraz u pacjentek z jaskrą lub astmą oskrzelową. Przed zastosowaniem prostaglandyny E2 należy odstawić niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Nasilone i przedłużone skurcze macicy mogą poprzedzać wystąpienie skurczu tężcowego lub pęknięcie macicy, dlatego w takim przypadku wkładkę należy natychmiast usunąć.
Wkładkę należy niezwłocznie usunąć z pochwy, jeśli nastąpiło pełne rozwarcie szyjki macicy lub w następujących okolicznościach: po rozpoczęciu porodu (po zastosowaniu preparatu za początek porodu przyjmuje się występowanie regularnych, bolesnych skurczów macicy, występujących co 3 minuty, niezależnie od tego, czy w szyjce macicy zachodzą zmiany); po samoistnym lub spowodowanym sztucznie pęknięciu błon płodowych; jeżeli zachodzi podejrzenie nadmiernej stymulacji macicy i skurczów o nadmiernym natężeniu; gdy wystąpią objawy stanu zagrożenia płodu; jeśli u ciężarnej wystąpią objawy działań niepożądanych leku; gdy planowane jest podanie oksytocyny.
Ciąża i laktacja:
Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u kobiet ciężarnych w terminie porodu, gdy istnieją wskazania do wywołania porodu.
Efekty uboczne:
Po podaniu preparatu obserwowano typowe działania niepożądane zazwyczaj występujące po dopochwowym podaniu prostaglandyny E2. Istnieją doniesienia o wystąpieniu odchyleń w badaniu KTG i niespecyficznych stanów zagrożenia płodu w czasie podawania i po podawaniu dopochwowej prostaglandyny E2. Obserwowano nadmierną częstotliwość i intensywność skurczów macicy, niekiedy z zagrożeniem dla płodu, co wymaga natychmiastowego usunięcia wkładki z pochwy. Obserwowano działania ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka.
Dawkowanie:
Dopochwowo: 1 wkładka. Ilość ta zazwyczaj wystarcza do uzyskania pełnego rozwarcia szyjki macicy; jeśli w ciągu 8-12 h nie dojdzie do pełnego rozwarcia, wkładkę należy usunąć, można ją zastąpić następną wkładką, którą należy usunąć najpóźniej po kolejnych 12 h (2 wkładki dopochwowe co 12 h stanowią maksymalną zalecaną dawkę).
Wkładkę należy umieścić głęboko w tylnym sklepieniu pochwy, używając niewielkiej ilości rozpuszczalnego w wodzie środka poślizgowego. Następnie należy obrócić ją o 90st., tak aby była umieszczona poprzecznie w tylnym sklepieniu pochwy.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.