Index leków

Fenoterol GSK

Fenoterol GSK, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Hamowanie czynności skurczowej macicy: w zagrażającym poronieniu - od 16 tygodnia ciąży; w przypadkach zagrażającego przedwczesnego porodu do 37-38 tygodnia ciąży; w czasie przygotowań do cięcia cesarskiego; w czasie przygotowań do zabiegów położniczych np. przed wykonaniem obrotu przy poprzecznym ułożeniu płodu lub wypadnięciu pępowiny.
Skład:
1 tabl. zawiera 5 mg bromowodorku fenoterolu. Preparat zawiera laktozę.
Działanie:
Sympatykomimetyk hamujący skurcz macicy. Fenoterol jest pochodną orcyprenaliny z grupy agonistów receptorów β2-adrenergicznych, które zlokalizowane są w komórkach mięśni gładkich, w tym w macicy. Lek powoduje relaksację mięśni gładkich, zmniejsza napięcie macicy i hamuje przedwczesną lub zbyt intensywną czynność porodową. Fenoterol stymuluje także przenikanie potasu z osocza do wnętrza komórek prawdopodobnie poprzez stymulację Na+-K+-ATPazy i przypuszczalnie mechanizm ten jest przyczyną zmian stężeń potasu podczas stosowania fenoterolu. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko, lecz niecałkowicie - w około 60%. Po podaniu dawki 5 mg stężenie maksymalne leku we krwi występuje po około 2-3 h. Tylko 2% niezmienionego leku z podanej dawki osiąga krążenie ogólne. Lek w 35-40% wiąże się z białkami osocza. Ulega znaczącemu "efektowi pierwszego przejścia" w błonie śluzowej jelit i wątrobie. Przenika przez łożysko osiągając w osoczu płodu stężenia rzędu 40-60 % stężeń we krwi matki. Fenoterol metabolizowany jest w wątrobie (w ponad 90%) poprzez reakcje koniugacji z siarczanami i kwasem glukuronowym, a głównym metabolitem jest ester siarczanowy. Po podaniu doustnym około 35% dawki leku wydalane jest z moczem w pierwszych 24 h od podania w postaci nieaktywnych koniugatów z siarczanami i w około 2% w postaci niezmienionego leku. Około 40% przyjętej dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej. Lek ulega całkowitej eliminacji z ustroju w ciągu 24 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na fenoterol lub którykolwiek składnik preparatu. Jaskra. Choroby serca i układu krążenia - zaburzenia rytmu z przyspieszoną czynnością serca, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawki dwudzielnej, przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty, świeży zawał mięśnia sercowego, zespół ucisku żyły głównej dolnej. Wada rozwojowa płodu, krwawienie z łożyska przodującego, zakażenie wstępujące narządu rodnego, przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo położonego, ciężkie krwawienia z dróg rodnych, zakażenia śródmaciczne. Nadczynność tarczycy.
Środki ostrożności:
Zachować ostrożność u pacjentów z: przewlekłą niewydolnością łożyska, hipokaliemią, ciężkimi chorobami wątroby i nerek, niewyrównaną cukrzycą, nadciśnieniem i niedociśnieniem tętniczym, zaburzeniami krzepnięcia krwi, miotonią dystroficzną, atonią jelit. W czasie stosowania fenoterolu należy regularnie sprawdzać tętno i ciśnienie krwi ciężarnej oraz tętno płodu - w przypadku znacznego przyspieszenia tętna matki (powyżej 130/min lub o więcej niż 50% wartości wyjściowej) lub znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, należy niezwłocznie zmniejszyć dawkę. W przypadku wystąpienia niewydolności układu krążenia objawiającego się dusznością, uczuciem uścisku w klatce piersiowej lub bólu zamostkowego, należy natychmiast przerwać leczenie, dokładnie zbadać pacjentkę i wykonać elektrokardiogram. Jeżeli pacjentka z cukrzycą była leczona insuliną, to w czasie stosowania fenoterolu może okazać się konieczne zwiększenie dawki insuliny. W przypadku krótkotrwającego porodu, po zakończeniu stosowania fenoterolu, należy koniecznie skontrolować u noworodka glikemię i równowagę kwasowo-zasadową. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
W okresie ciąży lek może być stosowany tylko wówczas, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lek przenika do płodu osiągając w osoczu stężenia rzędu 40-60% stężeń we krwi matki. U noworodków urodzonych wkrótce po zakończeniu stosowania przez matkę fenoterolu, w pierwszych godzinach życia może wystąpić przemijająca hipoglikemia oraz kwasica metaboliczna (spowodowana zwiększeniem lipolizy). Nie opisano żadnego przypadku uszkodzenia mięśnia sercowego u płodu, czy u noworodka, jak również nie opisano żadnych przypadków śmierci noworodka spowodowanych bezpośrednio stosowaniem fenoterolu przez ciężarną. Nie opisano także embrio- czy fetotoksyczności, jak również działania mutagennego i rakotwórczego fenoterolu.
Efekty uboczne:
U matki. Rzadko: nudności i wymioty, niepokój, drżenia mięśniowe, przyspieszenie pracy serca, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, zwiększenie stężenia glukozy i zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego (zaparcia), zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza rozkurczowego, niekiedy występują dodatkowe skurcze komorowe i bóle w klatce piersiowej. Po stosowaniu fenoterolu we wlewach dożylnych opisano pojedyncze przypadki wystąpienia obrzęku płuc u tych kobiet ciężarnych, którym podawano znaczną objętość płynów lub równocześnie steroidy - w celu przyspieszenia dojrzewania płuc u płodu. Po doustnym stosowaniu fenoterolu nie opisano do tej pory żadnego przypadku tego typu działań niepożądanych. Ewentualnym działaniom niepożądanym ze strony układu sercowo-naczyniowego podczas leczenia tokolitycznego można przeciwdziałać stosując prewencyjnie selektywne leki β1 antagonistyczne np. metoprolol lub leki blokujące kanał wapniowy np. werapamil. U noworodka. W pierwszych godzinach życia, u noworodków urodzonych wkrótce po zakończeniu stosowania przez matkę fenoterolu, może wystąpić przemijająca hipoglikemia oraz kwasica metaboliczna (spowodowana zwiększeniem lipolizy). Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego u płodu, czy u noworodka w następstwie stosowania przez matkę fenoterolu; ryzyko takie uważa się jednak za minimalne.
Dawkowanie:
Doustnie. Wielkość dawki należy ustalać indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego pacjentki. W zagrażającym porodzie przedwczesnym, w zależności od intensywności skurczowej macicy: 1 tabl. co 3-6 h, maksymalnie do 8 tabl. na dobę.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.